Sağlık sistemi ebeleri görmüyor

Kadın Haberleri —

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Amed Şubesi Kadın Meclisi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Amed Şubesi Kadın Meclisi

  • SES, sağlık sisteminde ebeliğin görmezden gelindiğini belirterek, “Ebenin adı, ‘yardımcı sağlık personeli’, ‘aile sağlığı elamanı’ gibi isimlerle ortadan kaldırılmıştır” dedi. 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Amed Şubesi Kadın Meclisi, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü dolayısıyla Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde açıklama yaptı. SES Kadın Meclisi üyesi Eylem Göçen, “Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Yasası’nın uygulandığı 1961-2010 yılları arasında kırsal ve kentsel bölgelerde ebeler, sağlık hizmetlerine çok önemli katkılar sunmuştur. Aile Hekimliğinin yürürlüğe girmesiyle birlikte ebelik hizmetlerinde ve meslek tanımında değişim yaşanmıştır. Ebenin adı, ‘yardımcı sağlık personeli’,  ‘aile sağlığı elamanı’ gibi isimlerle ortadan kaldırılmıştır” dedi. 

Türkiye’de ebelerin eğitim sisteminde sorunlar yaşandığını dile getiren Göçen, “Ebelik bölümlerinde öğretim elemanı sayısı yetersizliği, ebelerin bu bölümlerde kendilerine yeterince yer bulamaması, üniversitelerde ebelik bölümünün açılmasına izin verilmemesi sorunları daha da artırmaktadır. Nitelikli ve yeterli uygulama alanları, nitelikli öğrenme, yeterli laboratuvar alanlarının olmayışı, öğrencilerin yetkin bir şekilde yetişmelerine engel olmaktadır. Var olan uygulama alanlarında öğrenciler, pratik yapma fırsatı bulamamaktadır” şeklinde konuştu.

Göncer, ebelik haklarına ilişkin talepleri şöyle sıraladı: 

* Çalışırken ve emeklilikte insanca yaşamaya yetecek temel ücret, 

* Toplumun sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli sayıda ve atama bekleyen binlerce ebenin istihdamının sağlanması, 

* Doğum izinleri 24 ay ücretli olarak yeniden düzenlenmeli, 

* Haksız ve hukuksuz şekilde ihraç edilen ebeler işlerine iade edilmeli, 

* Ebelik mesleğinin görev tanımları yasal mevzuatta belirgin bir şekilde çizilmeli, belirsizlikler ortadan kaldırılmalıdır, mesleki tanımları düzenlenmeli, aile sağlığı çalışanı değil, ebelik bağımsız meslek grubu olarak tanımlanmalı, 

* Ebelikte yüksek lisans ve üstü eğitim alanlara ek gösterge verilmeli, uzman ebe ve Dr. ebe kadroları tanınmalı ve özlük hakları buna göre düzenlenmeli, 

* Ebelerin kariyerleri önündeki engeller kaldırılmalı, DSÖ’nün hedefleri doğrultusunda ebeler güçlendirilmeli, karar alma süreçlerine etkin katılım sağlanmalı.

Yasa güncellensin   

SES Antalya Şubesi de sendika binasında basın toplantısı düzenledi. SES Antalya Şubesi Eşbaşkanı Şükran İçöz, Ebelik Yasası'nın bir an önce güncellenmesini istedi. İçöz, “Bu yasa doğrultusunda, ebenin görev analizi güncellenmeli, birinci ve ikinci basamakta ebe olarak mesleklerini icra etme ortamı oluşturulmalıdır. Birinci ve ikinci basamakta sağlık hizmetlerinin yönetiminde ebeler de yer almalıdır” dedi. AMED

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2023 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.