Sağlıkçılar greve gidiyor

13 Aralık 2021 Pazartesi - 16:32

  • Türk Tabipleri Birliği (TTB), 15 Aralık Çarşamba günü uyarı grevine gidileceğini, acil servisler dışında hekimlerin sağlık hizmeti sunmayacağını duyurdu. 

 

Grev kararını Twitter hesabından paylaşan TTB, hekimlerin özlük haklarında iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin geri çekilmek istendiğine dikkat çekerek ”Sakın aklınızdan geçirmeyin” uyarısında bulundu. Açıklamasında hekimlerin özlük haklarına ilişkin düzenlemenin bilinmeyen bir zamana ertelenmek istendiğine işaret eden TTB, ”Emeğimizin karşılığını istiyoruz. İlk önerinin daha gerisinde bir tasarıyı sakın aklınızdan geçirmeyin” dedi.

Düzenlemenin ertelenmek istenmesinin hekimlerin ve sağlık emekçilerinin oyalanması anlamına geleceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: ”Bütçe teklifinde hekimlerin maaş ve emekli aylığına etki edecek 7 bin 200 ek göstergenin uygulanması ve özel hizmet tazminat oranlarının yükseltilmesiyle maaşlarda en az yüzde 150 oranında artış yapmaya olanak verecek düzenleme yapılmalıdır.”

ANKA Haber Ajansı’na konuşan Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç, söz konusu düzenlemeyi eksik, eşitsiz ve adaletsiz bulduklarını vurgulayarak tüm hekimleri ve sağlık çalışanlarını kapsayan kapsamlı bir düzenleme yönündeki taleplerini tekrarladı. Karakoç, daha önce buna ilişkin tasarının bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendiği şeklinde görüş bildirildiğini, ancak aldıkları yeni haberlere göre söz konusu yasa tasarısının tamamen geri çekilmesinin gündeme geldiğini öğrendiklerini de aktardı. Karakoç, şunları ekledi: ”Bunu asla kabul etmiyoruz. Ekonomik ve özlük haklarımız için yasalar doğrultusunda sonuna kadar mücadele vereceğiz. Önümüze yeni bir eylemlilik süreci koyacağız, gerekirse bu iş greve kadar devam edecek, bunu da tartışıyoruz.” 

Greve ilişkin dün Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası’ndan (GENEL SAĞLIK-İŞ) temsilciler katıldı.

Basın toplantısında konuşan TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, grev kararı almak zorunda kaldıklarını belirterek, “Toplumun sağlık hakkına, bizlerin emeğine göz dikmiş iktidarı grev ile uyarmaktan başka bizlere çare kalmamıştır. Her grev etkinliğinde olduğu gibi acil hastalar, diyaliz hastaları, gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak; Kovid-19 veya Kovid-19 şüphesi ile başvuranların poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecek; diğer hastalarımıza nöbet düzeninde sağlık hizmeti verilecektir” dedi. Bulut da basın toplantısında grev kararını almalarının nedenlerini şu şekilde ifade etti: “Koruyucu sağlık hizmetlerini savunmak içindir. Emekliliğe de yansıyacak yaşanabilir temel ücret talebimiz içindir. Güvencesiz, gerçek dışı bahanelerle işimizden edildiğimiz ve köleliği dayatan çalışma koşullarına son verilmesi, güvenceli çalışabilme talebimiz içindir. Şiddete karşı etkili yasa, güvenli işyerleri, sağlıklı çalışma ortamları talebimiz içindir. Kovid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması içindir, ağır ve tehlikeli işler kapsamında faaliyet yürüten tüm işkolu emekçileri için 5 yıla 1 yıl yıpranma payı verilmesi; ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi içindir.”

Meclis Genel Kurulu’nda önceki gün görüşmeleri yarım kalan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifindeki, sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren maddelerin, komisyonda yeniden görüşülmek üzere metinden geri çekilmesine karar verilmişti.

Doktorların maaşına zam öngören teklifin Aralık başında Meclis’te kabul edilmesinin ardından diğer sağlık çalışanları da geçen hafta greve gitmişti. Sağlık çalışanları zammın sadece doktorlar için geçerli olmasına tepki göstermişti.   ANKARA

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2022 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.