Saldırıyor, çünkü Kürt düşmanıdır

30 Ağustos 2022 Salı - 19:00

  •  Türk devletinin, sadece gerillaya değil, yurtsever Kürtlere de saldırıp katlederek, halkın iradesini kırmak, sindirmek ve mücadeleden koparmak istediğini kaydeden KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, şöyle seslendi: 
  •  "Görüldüğü gibi sömürgeci ve işgalci düşman her yerde saldırıyor. Buna karşı halkımız da her yerde öz savunmasını geliştirmeli ve düşman yönelimleri karşısında kendisini savunmalıdır. 
  •  Sadece kendini savunmakla da kalmamalı, düşmanı ve iş birlikçi ajanlarını tespit ettiği her yerde cezalandırmalı. Bu, hem bir görev hem de zorunluluktur. Halkımız savunmasını kimseye bırakmamalı, kendisi yapmalı."

Türk devletinin, sadece PKK’lilere veya PKK’den dolayı saldırılar düzenlediği iddiasının, büyük bir çarpıtma olduğunu belirten KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, "Türk devleti, Kürt düşmanıdır ve Kürdistan’ın özgürlüğü için mücadele eden herkese yöneliyor. PKK’lilere de yurtseverlere de saldırmasının nedeni Kürt düşmanlığıdır" dedi.  

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, Türk devletinin devam eden saldırıyla ilgili dün yazılı bir açıklama yaptı. Türk devletinin, ajan ve iş birlikçileri eliyle 28 Ağustos'ta katledilen Başûrê Kurdistan’ın yurtseverlerinden ve Tevgera Azadî Yürütme Konseyi Üyesi Suheyl Xurşîd Ezîz için ailesi ve Kürdistan halkına başsağlığı dileyen Eşbaşkanlık, büyük yurtsever ve mücadele insanı olarak nitelendirdiği Suheyl Xurşîd Ezîz şahsında tüm şehitleri saygı ve minnetle andı.

Sömürge statüsünde tutmaya çalışıyor

Kürdistan Özgürlük Mücadelesinin kritik ve tarihsel bir süreçten geçtiğini; Kürdistan halkının yüz yılı aşkındır sömürgeciliğe karşı çetin ve kesintisiz mücadele vererek, büyük bedeller pahasına önemli kazanımlar elde ettiğini hatırlatan Eşbaşkanlık, "Soykırımcı sömürgeci Türk devleti ise Kürdistan’ın dört parçasındaki özgürlük mücadelesini bastırarak kazanımları ortadan kaldırmayı ve Kürt halkını yüz yıl önceki gibi sömürge düzeni içerisine almayı hedefliyor. Türk devleti bu amacına ulaşmak için Başûr’dan Rojava’ya, Şengal ve Mexmûr'dan Bakur'a kadar saldırıyor. Kürtlerin bulunduğu her yerde gerçekleşen bu saldırılar, Türk devletinin Kürtlerin varlığını ortadan kaldırmayı hedefleyen soykırımcı karakterini ortaya koyuyor" dedi. 

Suheyl Xurşîd Ezîz

Mücadele mirası bıraktı

Büyük Kürt yurtseveri ve mücadele insanı Suheyl Xurşîd Ezîz'e saldırının, Kürt soykırımının bir parçası olduğunu kaydeden Eşbaşkanlık,  şöyle devam etti: "Mamoste Şemal olarak bilinen Suheyl Xurşîd Ezîz, Başûrê Kurdistan halkının büyük bir yurtseveri ve mücadele insanıydı. Ömrü boyunca Kürdistan’ın özgürlüğü için mücadele etti, yurtseverlik çizgisinin temsilcisi oldu. Şehitlerin yolunda yürüdü ve ardından büyük bir mücadele mirası bırakarak şehadete ulaştı. Şüphesiz yurtsever Kurdistan halkı onun yürüdüğü yolda ilerleyecek ve mirasına sahip çıkacaktır. Mamoste Şemal aynı zamanda bir Kürt aydınıydı. Kürdistan tarihi ve coğrafyası üzerine birçok çalışması vardı. Böylesine değerli ve büyük bir yurtsever aydının katledilerek şehit edilmesi, Kürdistan Özgürlük Mücadelesi ve Kürdistan halkı için üzüntü sebebi oldu fakat şehadetler, Kurdistan Özgürlük Mücadelesi için bir kayıp değil, her zaman güç kaynağıdır." 

Soran'a yönelmeleri nedensiz değil

Türk devletinin, Soran alanına yönelik hava saldırılarını da yoğunlaştırdığına işaret eden Eşbaşkanlık, bunun nedensiz olmadığı vurgulayarak, şöyle izah etti: "Soykırımcı sömürgeci Türk devleti, yurtseverlik çizgisini tasfiye etmek ve iş birlikçi ihanetçi çizgiyi Soran bölgesine hakim kılmak için saldırıyor. Soran bölgesinin Kürt uluslaşması ve Kurdistan Özgürlük Mücadelesinin gelişmesinde önemli bir yeri vardır. Soran bölgesi, Kürtlük bilincinin ve yurtseverliğin ilk oluştuğu ve korunarak günümüze kadar geldiği yerlerden biridir. Kürdistan için bu işlevini hala koruyor. İş birlikçiliğin girmediği, yurtseverliğin korunduğu ve temsil edildiği bir bölgedir. Soran bölgesinin bu özelliği, Kürdistan ve Kürt halkı açısından çok önemlidir. Soran bölgesinin ve yurtsever halkının bu duruşu, Kürt soykırımını gerçekleştirmeyi hedefleyen Türk devleti tarafından bir engel olarak görülüyor. Türk devleti gerçekleştirdiği saldırılarla Soran bölgesinin ve halkının temsil ettiği bu yurtseverlik çizgisini tasfiye etmeyi ve iş birlikçi çizgiyi hakim kılmayı hedefliyor. Türk devletinin, Soran bölgesi ve Süleymaniye çevresinde saldırılarını yoğunlaştırmasının esas nedeni budur. Başta Soran bölgesindeki halkımız olmak üzere tüm Kürdistan halkı bu gerçeği bilmeli ve bu saldırılar karşısında güçlü bir tutum ortaya koymalıdır. Kürt aydın yazar ve sanatçıları da bu gerçeği daha iyi görmeli ve toplumu bilinçlendirerek düşmanın bu planının boşa çıkarılması için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli. Yurtsever Kurdistanî siyasi güçler de Soran bölgesinde iş birlikçi ihanetçi çizginin hakim kılınmasını amaçlayan bu saldılar karşısında yurtseverlik çizgisinde bir araya gelmeli, iş birlikçiliğe ve ihanete karşı daha fazla tutum almalıdır."

Her yerde kendinizi savunun

Türk devletinin, sadece Kürdistan Özgürlük Savaşçılarına değil yurtseverlere de saldırıp katlederek, halkın iradesini kırmak, sindirmek ve mücadeleden koparmak istediğini kaydeden Eşbaşkanlık, şöyle seslendi: "Halkımız düşmanın böyle bir yönelim ve gaye içerisinde olduğu bilinciyle hareket etmeli; düşmanın bu saldırılarını ve amaçlarını boşa çıkarmak için her yerde kendisini savunmalıdır. Görüldüğü gibi sömürgeci ve işgalci düşman her yerde saldırıyor. Buna karşı halkımız da her yerde öz savunmasını geliştirmeli ve düşman yönelimleri karşısında kendisini savunmalıdır. Sadece kendini savunmakla da kalmamalı, düşmanı ve iş birlikçi ajanlarını tespit ettiği her yerde cezalandırmalıdır. Bu hem bir görev hem de zorunluluktur. Halkımız savunmasını kimseye bırakmamalı, savunmasını kendisi yapmalıdır."

Türk devleti, Kürt düşmanıdır

Türk devletinin sadece PKK’lilere saldırdığı veya PKK’den dolayı saldırılar düzenlediği iddiasının, büyük bir çarpıtma olduğunu belirten Eşbaşkanlık, Suheyl Xurşîd Ezîz'den iki gün sonra Mexmûr'daki evinde Evîzêt Abdullah Abid'in SİHA'yla katledilmesinin, bunun bir yalan ve çarpıtma olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Eşbaşkanlık, şöyle devam etti: "İşgalci Türk devletiyle iş birliği içinde olanlar, Kürdistan halkına ve davasına ihanet edenler, ihanetlerini gizlemek ve meşrulaştırmak için böyle bir algı oluşturmak istiyor. Bunun bir çarpıtma olduğu ortadadır ve ihaneti bununla gizlemek de beyhude bir çabadır. Soykırımcı sömürgeci Türk devleti, Kürt düşmanıdır ve Kürdistan’ın özgürlüğü için mücadele eden herkese yöneliyor. PKK’lilere de yurtseverlere de saldırmasının nedeni Kürt düşmanlığıdır. PKK, Kürdistan’ın savunulması ve kurtuluşu için mücadele ettiğinden düşman tarafından hedefleniyor. Düşman, PKK var oldukça Kürt soykırımını gerçekleştiremeyeceğini bildiği için PKK’ye ve gerillaya saldırıyor."

Evîzêt Abdullah Abid

Evîzêt Abdullah da bunun için katledildi

Türk devletinin, önceki gün Şengal’in Xanesor beldesine bağlı Behrava köyüne ve Mexmûr Mülteci Kampı'na SİHA'larla saldırdığını; Mexmûr'da Evîzêt Abdullah Abid'ın evinde katledildiğini hatırlatan Eşbaşkanlık, şunları belirtti: "O da büyük bir yurtsever ve mücadele insanıydı. Saygı ve minnetle anıyor; ailesine, Mexmûr ve Kürdistan halkına baş sağlığı diliyoruz. Tüm bu saldırılar, Türk devletinin Kürt düşmanı karakterini ve katliamcı yüzünü ortaya koyuyor. Mexmûr Kampı ve Şengal halkı başta olmak üzere tüm Kürdistan halkı, bu saldırılara karşı öfke ve tutumlarını ortaya koymalı. Irak ve Federe Kürdistan hükümetleri, bu saldırılar karşısında tutum almalı. Katledilen insanlar Başûrê Kurdistan’ın ve Irak’ın yurttaşlarıdır. Türk devleti defalarca saldırıp katliamlar yaptı, ancak bugüne kadar ne Başûrê Kurdistan ne de Irak hükümeti ciddi bir tepki ortaya koydu. Perex katliamında halkın Türk devletine karşı ciddi bir tepkisi oldu, ancak hükümet ve siyasi güçler, ortaya çıkan tepkileri göstermelik tutumlarla geçiştirip gündemden düşürdü. Eğer böyle yapılmasaydı Irak ve Başûrê Kurdistan halkının tepkisi sahiplenip gereği yapılsaydı bugünkü saldırılar olmazdı. Dolayısıyla gerçekleşen saldırılar karşısında Başûr ve Irak hükümetlerinin sorumlulukları vardır, ancak tutumsuz kalarak Türk devletinin bu katliamlarına ortak oluyorlar. 

Bu saldırılar da boşa çıkarılacak

Hiç kuşku yok ki; yurtsever Kurdistan halkı, şehitlere ve şehitlerin mücadelesine sahip çıkarak soykırımcı sömürgeci Türk devletinin bu saldırılarını boşa çıkaracaktır. Kürt Özgürlük Hareketi olarak Suheyl Xurşîd Ezîz ve Evîzêt Abdullah Abid şahsında bir kez daha tüm devrim ve demokrasi şehitlerini anıyor mücadelelerini zafere ulaştıracağımızın sözünü yineliyoruz.”   BEHDİNAN

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2023 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.