Xudêdayê biçûk

  • Ev çîroka Sîma Semend cara ewil 27´ê Adara sala 1966´an di Riya Teze de çap bûye.