Yerel seçimlerde DEM Parti

Forum Haberleri —

DEM Parti-Gever buluşma

DEM Parti-Gever buluşma

  • Seçim çalışmasını sadece miting ve gösterilerle sınırlandırmak büyük bir yanlıştır. DEM Parti dipten gelen dalga gibi şimdi toplumun tam da derinliklerine ulaşabilmeli, örgütlemediği ve kucaklamadığı kimse kalmamalıdır.

XALID KARASUNGUR

Türkiye ve Bakurê Kurdistan’da yerel seçimlere birkaç hafta kaldı. Bu anlamda Türkiye ve Bakurê Kurdistan artık seçim sürecine girmiştir. Seçimler siyasetin icra edildiği ve önemli sonuçlar ortaya çıkardığı bir mücadele olmaktadır. Bu nedenle önemlidir, ama her şey de değildir.

Siyasetini doğru oluşturmayan toplumlar demokratikleşemezler. Çünkü toplumu eğiten, örgütleyen, bilinçlendiren ve eyleme kaldıran siyasettir. Burada söz konusu olan kuşkusuz ekolojik, demokratik, kadın özgürlükçü paradigma olmaktadır.

Türkiye ve Bakurê Kurdistan’da şu kanıtlanmıştır: Kürt sorunu çözülmeyen bir Türkiye asla demokratikleşemez. Bu denklemi Türkiye demokratikleşmeden Kürt sorunu çözülemez biçiminde de okuyabiliriz. Türkiye’de ve Bakurê Kurdistan’da demokratik, sol, sosyalist güçlerin bunu çok iyi bilmesi, içselleştirmesi ve buna göre toplumsallaşması gerekmektedir.

Yeşil Sol Parti’nin kongresinden sonra legal demokratik siyaset kendisini DEM Parti biçiminde örgütledi. Yeşil Sol Parti, 2023 genel seçimlerinde önemli sonuçlar almakla birlikte hak ettiği ve istediği kadar tam sonuç almamıştı. Bu yüzden Yeşil Sol Parti sorumluluğu gereği yerinde ve doğru bir karar alarak bir düzeltme ve özeleştiri sürecini başlattı. Partinin hemen tüm alanlarında ve tüm kademelerinde yüzlerce toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantılarda yüzlerce parti yöneticisi ve on binlerce parti üyesi kapsamlı tartışmalar yaparak özeleştiri sürecinden geçti. DEM Parti gibi toplumda karşılığı milyonlar olan bir partinin bütün problemlerini ve tüm gelişme sorunlarını bir özeleştiri toplantı süreciyle gidermesi ve çözmesi elbette tam mümkün olmayabilirdi. Ancak bu özeleştiri sürecinin DEM Parti’ye büyük bir özgüven ve moral-güç kazandırdığı kesindir.

DEM Parti’nin ısrarla Kürt sorununu gündemleştirmesi ve Kürt sorununun çözümü için mücadele etmesi doğaldır ve olması gerekendir. Ancak bunun mücadelesini verirken hiçbir zaman ve hiçbir şekilde Türkiyelileşme hedefinden kopmamalı ve uzaklaşmamalıdır. Türkiye’nin demokratikleşme sorunlarını Kürt sorununun çözümüyle birlikte, bunun ilişki ve diyalektiğini doğru kurarak mücadeleyi geliştirmelidir. Türkiye’nin başta ekonomik ve işsizlik sorunu olmak üzere eğitim, sağlık, ekoloji ve çevre sorunlarını sürekli gündemine almalı ve bunların mücadelesini vermelidir. Emekten ve özgürlükten yana olan tutumunu her fırsatta ortaya koymalıdır. Türkiye’nin emekçi ve devrimci sol güçleriyle ittifak ve ilişkilere büyük önem vermeli bu konuda oldukça kapsayıcı ve sorumlu davranmalıdır. Ayrıca ittifak perspektifi ve esprisi hem salt seçimlerle sınırlı kalmamalı hem de potansiyeli olan yüzde yirmilere mutlaka ulaşmayı hedeflemelidir.

DEM Parti seçim sürecine yüksek bir moral ve motivasyonla girmektedir. Eşbaşkanlık modelini her düzeyde içselleştirerek uygulaması çok önemlidir. Tüm adaylarını ön seçimle belirlemiş olması da çok önemlidir. Adayların ön seçimle belirlenmesi gerçekten yüksek bir bilinç ve derin bir demokrasi kültürünü gerektirir. Bu da sürekli bir hedef ve mücadele sorunudur. Buna halkın doğrudan katılımı demek yanlış değildir.

Seçim çalışması aynı zamanda bir ittifaklar sorunudur. Hem Kurdistan’da hem de Türkiye’de hem iç hem de dış ittifakların çok doğru ve isabetli biçimde belirlenmesi önem kazanmaktadır. Görüldüğü kadarıyla gelişmeler bu minvaldedir. Oluşturulan ve geliştirilen politika, her şey elbette Kürt sorununun çözümüyle birlikte Türkiye’nin demokratikleşmesine hizmet etmek durumundadır. Bazen ittifak sorununu en geniş yelpazede değerlendirmek yanlış değildir. DEM Parti’nin adına kent uzlaşısı dediği ilişki ve ittifak arayışını bu anlamda yaratıcı biçimde Türkiye’nin geneli için daha hayırlısı ve daha demokratik olanı ne ise ona göre olmasında elbette yarar vardır.

DEM Parti’nin içinde geldiği gelenekteki tüm partiler her zaman ama özellikle de seçim süreçlerinde gerçekten çok aktif, dinamik ve coşkulu bir siyaset tarzını geliştirmişlerdir. Bunun toplumdaki karşılığı da her zaman serhildanlar ve görkemli mitingler biçiminde olmuştur. Kadınların ve gençlerin geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu seçim çalışmalarında da etkili, sürükleyici ve belirleyici bir rol oynayacağı kesindir. Gençler ve kadınlar bu seçim sürecinde de tam bir seferberlik ruhuyla çalışacak yine öncülük rolünü en iyi biçimde yerine getireceklerdir.

DEM Parti’nin Eşbaşkanları ve yöneticileri gittikleri her yerde yine büyük kalabalıklarla coşku ile karşılanmaktadır. Bu şüphesiz çok önemlidir. Ancak seçim ittifakı ve seçim çalışması bambaşka bir şeydir. Seçim çalışmasını sadece miting ve gösterilerle sınırlandırmak büyük bir yanlıştır. DEM Parti dipten gelen dalga gibi şimdi toplumun tam da derinliklerine ulaşabilmeli, örgütlemediği ve kucaklamadığı kimse kalmamalıdır. Toplumun tüm kesimlerine tüm etnik ve inanç topluluklarına kesinlikle ulaşmak durumundadır. Özellikle Kurdistan’ın sosyalitesine göre toplumda saygınlığı olan şahsiyetlerden tutalım geleneği temsil eden tüm oluşumlara, aşiretlere ulaşmak ve kazanmak zorundadır. Tam bir seferberlik ruhuyla çalışılmalıdır. Çalmadıkları kapı, gitmedikleri aile kalmamalıdır. Birebir herkese ulaşabilmelidirler. Bunu yapmayıp sadece mitinglerle yetinmek büyük yanılgı olur.

Bu perspektifle çalışılırsa DEM Parti’nin büyük başaracağı tartışmasızdır. Tüm işaretler DEM Parti’nin seçimlerde önemli sonuçlar alacağını göstermektedir.

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.