3. Yol'un ekonomi rotası

HDP Ekonomi ve Tarım Komisyonu'ndan Sorumlu Eşbaşkan Yardımcısı Rıdvan Turan

HDP Ekonomi ve Tarım Komisyonu'ndan Sorumlu Eşbaşkan Yardımcısı Rıdvan Turan

  • HDP Ekonomi ve Tarım Komisyonu'ndan Sorumlu Eşbaşkan Yardımcısı Rıdvan Turan, “Demokratik Ekonomi Programı” ile halkı önceleyen bir ekonomi programı belirlediklerini açıkladı.

Turan, Meclis’te partisinin Demokratik Ekonomi Programı’nı açıkladı. Demokratik Ekonomi Programı'nın, düzenin iki ana eğiliminin ekonomi politikalarından farklı olarak ekonomide 3. Yol'un yaratılmasını amaçlayan, radikal demokrasinin ekonomi programı olduğu ifade edilerek, 3. Yol felsefesinin ‘devrimci/radikal demokrasi’ programının ekonomik alandaki tamamlayıcısı nitelliğine vurgu yapıldı. 

Acil eylem planı

Bu çerçevede demokratik ekonomi acil eylem planı da açıklandı. Enflasyon, işsizlik, yoksulluk ve barınma kriziyle mücadele için öncelikler şöyle sıralandı;

* Zaruri malların fiyatları geçici olarak dondurulacaktır.

* Fiyat kontrolleri ve regülasyon yapılacaktır.

* Dijital alışveriş takibi yapılacaktır.

* Yoksul hanelere ‘Temel Gelir Güvencesi’ uygulaması başlatılacaktır.

* Yoksul ailelerin okul giderleri kamuca karşılanacaktır.

* Kadın istihdamındaki cinsiyet temelli ayrımcılığı ortadan kaldıracak politikalar esas alınacaktır.

* Tüm çalışanlara yaşanabilir bir ücret sağlanacaktır.

* Enerji fiyatlarındaki artışlar halka yansıtılmayacak ardından bu alanda acilen kamulaştırmalar yapılacaktır.

* Suya ücretsiz erişim sağlanacaktır.

* Kârlara üst sınır getirilecektir.

* Aşırı kredi hacmi daraltılarak kredilerin kontrolü sağlanacaktır

* Anti enflasyonist vergi politikaları uygulanacaktır.

* İstihdam garantisi ve desteği verilecektir

* Tekellere karşı düzenlemeler hayata geçirilecektir.

* Haftalık çalışma süreleri kısaltılacaktır.

* İşsizlere gelir desteği sağlanacaktır.

* Kamu garantili istihdam programları uygulanacaktır.

* İşsizliğin ve yoksulluğun yüksek olduğu bölgelere pozitif ayrımcılık uygulanacaktır.

* Grevli ve toplu sözleşmeli sendikal hak ve özgürlüklerin önündeki tüm engeller kaldırılacaktır.

* Her türlü esnek, güvencesiz istihdama son verilecek, herkese güvenceli iş ve gelir güvencesi sağlanacak, taşeron işçilik hem kamuda hem de özel sektörde kaldırılacaktır.

* Kiralık işçilik uygulamasına son verilecektir.

* Ev işçilerinin sosyal güvenlik hakları korunacaktır.

* Mevsimlik tarım işçilerinin haklarını geliştirmek ve korumak için kapsamlı bir düzenleme yapılacaktır.

* İnşaat emekçilerinin hakları ve güvenliği için kapsamlı bir düzenleme yapılacaktır. Tüm kamu emekçilerinin ve emeklilerinin 3.600 ek gösterge hakkı derhal sağlanacaktır.

* İşsizlik Fonu sadece işçiler ve işsizler yararına kullanılacaktır. İlk etapta 200 bin öğretmenin ataması yapılacaktır.

* Emeklilikte Yaşa Takılanlar aralarındaki ayrımlar çözümlenerek emekli olacaktır. KHK’lerle işinden edilen kamu emekçileri derhal işine geri dönecektir.

* Tüm kamu çalışanları (aynı işi yapanlar eşit özlük hakları ile) kadroya alınacaktır. Kamuda taşeron/geçici, sözleşmeli, vekil, ücretli vb. istihdam uygulamasını sonlandırılacaktır.

* Kamu sözleşmeli üretici kooperatifleri kurulacaktır

* Tarımsal üretim demokratik planlamacı bir perspektifle arttırılacaktır.

* Barınma krizi kamucu politikalarla çözülecektir.

* Doğayı sermaye birikimine sokan, tahakküm altına alan tüm imar projeleri iptal edilecektir

* Eğitim ve sağlık ticari meta olmaktan çıkarılacaktır. Eğitim anadilinde, kamusal, bilimsel, özgürlükçü laik, demokratik, cinsiyet eşitlikçi, ekolojik ve tamamen ücretsiz olacaktır. Sağlık hizmetleri tüm yurttaşlarımız için; kamusal, nitelikli, erişilebilir, anadilinde ve tamamen ücretsiz olacaktır.

Acil eylem planı kaynakları

* Vergilendirmedeki adaletsizlik ortadan kalkacaktır.

* Saray’daki israfa son verilecektir.

* Barışçı politikalarla savaşa ve güvenlik harcamalarına kaynakların akışı engellenecektir.

* Kürt sorunu barışçıl yöntemlerle çözülecek; böylece hem ülkede ve hem de sınır ötesinde olağanüstü askeri harcamalara gerek kalmayacak, aynı zamanda barış sayesinde milyonlarca insan demokratik sisteme üretici olarak katılacaktır. Ülke kaynakları tanklara, füzelere, silahlara gitmeyecektir.

* Varlık Fonu kapatılacaktır.

* Yandaşlara verilen kamu ihaleleri iptal edilecektir

* Özelleştirilen köprüler, otoyollar, şehir hastaneleri, enerji alanları tekrar kamulaştırılacaktır.

* Bütçe dışı fonlar, bütçeye dâhil edilecektir.

* Yandaş derneklere, vakıflara yapılan ödemeler durdurulacaktır. 

Programın tam metni: https://hdp.org.tr/Images/UserFiles/Documents/Editor/2023/hdpekonom-programi.pdf

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.