Ortadoğu Kadın Konferansı’ndan notlar

Meral ÇİÇEK yazdı —

3 Ağustos 2021 Salı - 23:00

  • Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan örgütlü kadınların bir araya gelmesi, bölgenin genel durumunu, kadınların yaşadığı sorunlar, mücadelelerini irdelemeleri ve bunun karşısında ortak bir duruş geliştirmeleri açısından son derece önemliydi.

 

Geçtiğimiz günlerde Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Ortadoğu ve Kuzey Afrika 2. Kadın Konferansı toplandı. “Kadın Birliği ile Demokratik Devrimi Gerçekleştireceğiz” şiarıyla düzenlenen konferansa 18 ülkeden kadınlar katılım sağladı. 

Konferans, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin neredeyse tümünün kriz ve çatışmalarla çalkalandığı bir süreçte gerçekleştirildi. Bölgede savaş, işgal, faşizm, despotizm, ekonomik kriz, mezhep çatışması, göç, istikrarsızlık ve şiddetten payını almayan toprak parçası yok gibi. Dolayısıyla böylesi bir dönemde Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan örgütlü kadınların bir araya gelmesi bölgenin genel durumunu, kadınların yaşadığı sorunlar, mücadelelerini irdelemeleri ve bunun karşısında ortak bir duruş geliştirmeleri açısından son derece önemliydi. 

2 gün süren konferansta kadınlar yoğun tartışmalar geliştirdi. Özetlemek gerekirse;

* Günümüzde yaşanan kriz ve kaos hali devam etmekte olan Ortadoğu merkezli Üçüncü Dünya Savaşı’nın doğrudan sonuç ve yansımalarıdır. Dolayısıyla sorunun bütünlüklü ele alınması ve yegane çözüm olan bölgenin demokratikleştirilmesi için ortak mücadelenin geliştirilmesi acil bir ihtiyaçtır.

* Ortadoğu’da kadın sorunu ile demokrasi ve özgürlük sorunu etle tırnak gibi birbirine bağlıdır. O nedenle bölgenin demokratikleşmesi ancak kadın öncülüğünde ve özgürlük zihniyetine dayanan toplumsal ve siyasal bir mücadele ile sağlanabilir. Bu mücadele eril iktidarcılığı hedef almalı. 

* Mevcut direnişlerin önemli bir kısmı kadın rengini taşıyor. Rojava’dan Sudan’a, Türkiye’den İran’a, Afganistan’dan Mısır’a bunu çok net görmek mümkün. Dolayısıyla nitel düzeyde giderek daha fazla gerçekleşen kadın öncülüğünü niceliğe dönüştürmek ve güçlendirmek için tabana dayalı örgütlülüğü büyütme ihtiyacı var.  

* Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki kadın mücadele deneyimleri bölgedeki kadın örgütleri arasında aslında çok da tanınmıyor. İletişim ve paylaşımda zayıflıklar var. Kendi yereliyle sınırlı kalma durumu hakim. Ortadoğu ve Kuzey Afrika çapında yerel ile bölgesel arasındaki optimal dengeye dayalı demokratik konfederal bir ortak mücadele formuna ihtiyaç var. 

* Konferansta dile getirilen ortak sorunlara karşı ortak mücadele ihtiyacı bütün delegeler tarafından hissedildiği için başından itibaren kalıcı mekanizmanın oluşturulması gündeme getirildi. Hatta konferansın ikinci gününde tartışmaların tümü buna odaklandı. Yerelleri de güçlendirecek bölgesel bir ortak mücadele zemininin nasılına ilişkin yürütülen tartışmalar aslında bu konuda herkeste belli bir yoğunlaşmanın olduğunu gösterdi.   

* Ortak mücadele formu olarak demokratik ittifak belirlendi. Katılımcı bütün ülke temsillerinin içinde yer aldığı bir komite, konferansın yürüttüğü tartışmalar ışığında bu yıl sonuna kadar ortak çalışma ve mücadelenin prensiplerini, hedeflerini, yöntemlerini, stratejisini ve yol haritasını oluşturacak. Dolayısıyla konferansın en stratejik kararı demokratik ittifaklaşmanın inşasıdır. 

* Kürdistan kadın özgürlük hareketi bu sürecin motor gücüdür. Toplumların parçalanmasını amaçlayan inşa edilmiş sınırların ötesinde Ortadoğu’nun demokratik kadın birliğinin geliştirilmesi bütün bölge için stratejik önemdedir. Fakat bunun için cinsiyetçilik yanı sıra milliyetçilik ve dincilik ile de güçlü bir mücadelenin geliştirilmesi elzemdir. Bu bağlamda hem ideolojik, hem politik, hem toplumsal hem de öz savunma alanındaki deneyimleriyle Kürdistan Kadın Özgürlük Hareketi öncü bir role sahiptir.

Öncülüğün anlamı elbette kendini merkeze koyma değil. Bundan ziyade sorumluluk üstleniyor. Bunu yaparken bölgedeki bütün kadın mücadele deneyimleri ve görüşlerden güç alıyor. Tıpkı kız kardeşlerine ve yoldaşlarına güç verdiği gibi. Bu diyalektik Ortadoğu’daki kadınlar arasında işlerlik kazandıkça 2. Ortadoğu Kadın Devrimi bir temenni olmaktan çıkıp hakikat olacaktır. 

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2022 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.