Özgürlük nöbetçilerine selam olsun

Forum Haberleri —

11 Eylül 2020 Cuma - 23:00

  • Özgürlük Nöbeti eyleminin 9 yıl aralıksız, yılmadan, usanmadan sürdürülmesi Kürtlerin, Kürt dostlarının ve dayanışmacıların Önder Apo’nun halklar ve insanlık için ne kadar anlam ifade ettiğinin bir göstergesidir.

NEDİM SEVEN

Strasbourg’da Avrupa Konseyi (AK) önünde Önder Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü için yapılmakta olan nöbet eylemi 430. haftasında.

25 Haziran 2012’de Halkların Önderi Abdullah Öcalan için başlatılan Özgürlük Nöbeti, neredeyse tüm zamanların bir siyasal hedefe ulaşmak için yapılan en uzun sürerli eylemi oluyor.

Önder Öcalan’ın özgürlüğü, dili yasaklanan, kültürü yok sayılan, tarihten silinmek istenen Kürt halkının yeniden dirilmesi, kimliğine, kültürüne, tarihine kavuşmasının da mücadelesidir. Kürdistanî halklar günümüzde dünyasında oldukça dinamik ve özgürlükçü bir bilince, güce, sarsılmaz bir iradeye kavuşmuştur. Kazanılan bu diriliş, varoluş ve direniş gerçeği Önder Apo’nun ve şehitlerin yüksek bilinci, üstün emeği, durdurulamaz çabasının sonucu olduğu da tartışılmaz bir gerçek olarak tarihe mal olmuştur.

Kürtler ve dostları “Önder Apo için ne yaparsak azdır” düstur ile çalışıyor, insanlık değerlerinden uzaklaşmaya karşı Önder Apo’nun sağlık, güvenlik ve özgürlük koşullarının yaratılmasının tek çıkış yolu olduğunu görüyor.

Kapitalist modernitenin merkez üslerinde Önder Apo’nun özgürlüğü için böylesi uzun süreli, kararlı ve cesur bir nöbet eylemini ısrarla ve inatla sürdürüyorlar. Özgürlük Nöbeti eyleminin 9 yıl aralıksız, yılmadan, usanmadan sürdürülmesi Kürtlerin, Kürt dostlarının ve dayanışmacıların Önder Apo’nun halklar ve insanlık için ne kadar anlam ifade ettiğinin bir göstergesidir. Önder Apo’suz dünyanın ve insanlığın çok şey kaybettiğini; onun düşünce ve eyleminin özgürlük, demokrasi, sosyalizm, eşitlik ve adalet alanlarında çığır açan öngörü ve çözüm gücünü kendinde yaşattığını bilme ve anlamalarından kaynaklıdır.

Önder Apo’nun “Anlamak özgürlüktür” özdeyişi de anlam gücünde nedenli yoğunlaştığının somut ifadesi olmaktadır.

9 yıldır devam eden Önder Apo’ya Özgürlük Nöbeti, kapitalist moderniteye, sömürgeciliğe, ulus devlete ve hegemonist güç yapılarına bir çok tarihsel mesaj verdi. On binlerce insanın olumsuz koşulları gözetmeksizin nöbet tutması, AK önünde mesajların verilmesi, on binlerce broşürün dağıtılması, afişlemeden pullama ve basın açıklamalarına varıncaya kadar çok çeşitli eylemlerin aynı yerde yapılması toplumun her kesiminden insanlara büyük moral ve coşku kadar bilinç de katmıştır.

Öğrencisinden öğretmenine, sanatçısından akademisyenine, rahibinden mellesine, parlamenterinden belediye başkanına ve yerel yöneticilere varıncaya karar toplumun her kesiminden insaların nöbet tutmaları eyleme ayrı bir anlam katmıştır.

Önder Apo’nun özgürlüğü için mücadelenin her cephesinden fedakarca çok önemli katkılar olmuştur. Açlık grevlerinden ölüm oruçuna, geleneksel 15 Şubat Strasbourg yürüyüşlerine varıncaya kadar çok yönlü eylem ve etkinlikler yapıldı, yapılıyor. Özgürlük Nöbeti eyleminin özgünlüğü, Önder Apo’nun sağlık, güvenlik ve özgür çalışma koşullarının yaratılması için süreklileşen bir ısrar oluşundan kaynaklıdır.

Önder Apo’nun özgürlüğü için nöbet eylemine katılan her birey bu tarihsel görevi büyük moral ve coşku ile yerine getirdiklerini eylemdeki kararlılık, cesaret ve renkliliğin her insanda yaşama sevincini yarattığını bilmeleri gerekir. Ayrıca şimdiden tarihe damga vurmuş en uzun süreli eylemin yürütücüleri olarak halklara ve insanlığa değer katan düşüncelerin birer taşıyıcısı olduklarını bilmek önemlidir.

Adeta uzun süreli gerilla savaşçısı gibi, Devrimci Halk Savaşı’nın birer neferi gibi nefes nefese Önder Apo özgürleşene kadar nöbette olmamız oldukça hayatidir. Bir maratoncunun 42 Km 195 metreyi kat etmek için kendisinde oluşturduğu tarz, tempo ve nefes alışverişi gibi uzun soluklu, fakat her an özgürlüğü yaratacak tarz ve tempo ile nöbet eyleminin sürdürülmesi tarihi olmaktadır.

Her dönem biçim ve içerik açısından Özgürlük Nöbeti renklendirilip çeşitlendirilebilir, yalnız mekan ve zaman açısından AK önünde merkezileşmesi, kararlılıkla sürdürülmesi eylemin anlamını derinleştirecektir.

Uluslararası Komplo sürecinde halkımızın Önder APO etrafında geliştirdiği ve Rojava Devrimi’nin yarattığı özgürlük, dayanışma ve zafer coşkusunu aşan bir kenetlenme, dünyanın her kıtasından enternasyonalist, devrimci, ekolojist, sosyalist, anarşist ve yurtsever güçler tarafından yaratılmalıdır. Önder Apo’nun düşüncelerinden beslenen tüm toplumcu kesimlerden oluşan bir bileşen ile uluslararası komployu kınayan mesajların verilmesi Özgürlük Nöbeti’nin anlamını kamuoyunda çok daha kalıcı hale getirecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle Strasbourg’da AK önünde yürütülen ÖNDER APO’YA ÖZGÜRLÜK NÖBETİ’nde yer alan ve bundan sonra da yer alacak olan herkesi saygı, sevgi ve devrimci coşku ile selamlamak gerekiyor.

Özgürlük nöbetçilerine selam olsun.

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2020 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.