Şengal kazanır, Êzîdîler kazanır

Forum Haberleri —

23 Temmuz 2022 Cumartesi - 07:30

.

.

  • Şengal’deki mücadele salt Şengal’deki Êzîdîlerin değil tüm Êzîdîlerin varlık ve özgürlük mücadelesidir.

SAİD ZEKİ 
Oluşlar zaman ve mekâna bağlıdırlar, zamansız ve mekânsız oluşlar yoktur. Toplumsal oluşlar da kendilerini zaman ve mekân içinde inşa ederler. Toplumsal oluşların hakikati böyle olduğundan halklar için de mekân yani vatan vazgeçilmez bir olgu oluveriyor.

Çünkü vatansız var olmak ve yaşamak olmaz, her halk beli bir mekân üzerinde yaşıyor. Vatan içinde de bazı yerler vardır ki halkların, toplumların, inançların kendi varlıklarını korumalarında ve yeni inşaları gerçekleştirmelerinde önemli rol oynarlar. Örneğin Kürt ulusu için Amara, Müslüman topluluklar ve Arap halkı için Mekke, Yahudi ve Hıristiyanlar için Kudüs kutsal yerlerdir. Amara, Kürt Halk Önderinin doğum yeri olduğu için, Kürtler Önder Apo’nun doğumunu ulusal doğuşları olarak gördüklerinden her yıl oraya gidip bu doğuşu kutsuyorlar. Mekke de İslam peygamberinin ve dininin ideolojik olarak doğduğu alan olduğundan, Müslümanlar açısından kutsal mekandır, doğuşlarını buraya bağlıyorlar ve hac ziyaretlerini bundan dolayı yapıyorlar. Hıristiyanlar ve Yahudiler de benzer anlam ve kutsallığı Kudüs’e veriyorlar. 

Êzîdî toplumu için de Şengal tarihsel ve güncel olarak çok önemli, anlamlı bir mekandır. Tarih boyunca Êzîdî toplumunun yurdu, iktidarcı ve devletçi güçlerin işgal ve istilalarına maruz kalmış Êzîdî toplumu katliamlara, sürgünlere ve soykırımlara – fermanlara- tabi tutulmuştur. Êzîdî toplumu da işgal ve fermanlarına karşı varlıklarını korumak ve özgürlüklerini sağlamak için öz savunma direnişi içinde olmuşlar, öz savunma direnişlerinin en önemli yeri de Şengal Dağı olmuştur. Tarih boyunca Êzîdîler sırtlarını bu dağa dayayarak işgalcilere, soykırımcılara karşı direnerek var olagelmişler. Şengal Dağı onlar için sığındıkları, varlıklarını korudukları kutsal yer olmuştur.  

Bu gerçeklik Derwêşê Evdî destanında çok net dile getiriliyor. Şengal Dağı Êzîdîler için tarihsel olarak böyle bir rolün sahibi olmanın yanında günümüzde ise çok daha anlamlı bir rol ve misyon üstlenmiş durumdadır. Êzîdî halkının yüreği, beyni ve kalbi olmanın yanında bu halkın kaderini belirleyen bir konuma gelmiştir. Êzîdîlerin büyük çoğunluğu yurdundan koparılıp dünyanın birçok yerine savrulmuşlar, hem yurt dışındakiler hem ülkedekiler imha sürecine alınmışlardır.  Bu yok etme iki temel yöntemle gerçekleştiriliyor. Fiziki katliamlar ve kültürel asilamisyon… Bu iki yöntemle imha ve soykırım tamamlanmaya çalışılıyor.  Şengal’deki mücadelenin tüm Êzîdîler açısından tarihsel ve toplumsal rolü ve anlamı bu hakikatten ortaya çıkıyor. Şengal’deki mücadele salt Şengal’deki Êzîdîlerin değil tüm Êzîdîlerin varlık ve özgürlük mücadelesidir. Bu mücadele kaybederse dünyadaki tüm Êzîdîler kaybeder, soykırım başarıya ulaşır ve halk olarak yok olunur. Şengal’deki mücadele kazanırsa dünyadaki tüm Êzîdîler kazanır, varlıklarını güvenceye alıp özgürlüklerini sağlamış olurlar. 

Êzîdî toplumu, bireyleri ne kadar mevcut hakikatin farkında ve bilincindedirler, ne kadar bunun ağırlığı ve sorumluluğuyla hareket ediyorlar? Hem Şengal’deki hem de dünyadaki Êzîdîlerin mevcut durumlarına bakıldığında yeterince işin bilincinde ve farkında olmadıkları görülüyor. Bu da gelecek açısından ciddi tehlikeler barındırıyor. Başta Şengal’de mücadele yürütenler şunu iyi bilmeliler; tüm Êzîdîlerin varlık ve özgürlük mücadelesini yürütüyorlar, bunun sorumluluğunu ve öncülüğünü üstlenmişler. Êzîdî halkının kaderini belirleyen konumdadırlar, tarihsel toplumsal olarak böyle bir görev ve misyonun sahibidirler. Şengal dışındaki tüm Êzîdîlerin de şunu iyi anlamaları gerekir, Şengal’deki mücadele onların varlık ve özgürlük mücadelesidir. Başta gençler olmak üzere Şengal’e gelebilecek olanlar gelip mücadeleye katılmalı, gelemeyecek olanlar da bulundukları her yerde bu davanın birer neferi olarak çalışmalara dahil olmalılar. İş yapmanın yol, yöntem ve alanları çok, herkesin yapacağı bir sürü iş var. Halk olarak tarihsel toplumsal görev ve sorumluluklarımıza böyle sahip çıkarsak kesinlikle büyük kazanacağız ve kazandıracağız.

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2022 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.