Şengal Koço katliamı

Forum Haberleri —

Êzîdîler, Şengal'e özerk statü tanınmasını istiyor

Êzîdîler, Şengal'e özerk statü tanınmasını istiyor

  • Êzîdî fermanı durmuş değildir. Şengal’de kalanlar için de yurt dışına çıkanlar için de ferman gerçeği devam etmektedir. DAİŞ ve suç ortakları olan TC-KDP tehlikesi, Şengal üzerindeki kirli hesapları ortadan kalkmış değildir

Koço Köyü katliamı denilince aklımıza gelen trajedi kadar acı bir kayıp da Mam Zeki Şengalî arkadaşın şehadetidir. Êzîdî halkı büyük bir halk önderini kaybetmiştir. Mam Zeki’nin şehadeti gizemini hala korumaktadır. Katliamın 9. yıl dönümünde Koço halkının acılarını paylaşırken 14 Ağustos 2018’de şehadete ulaşan Mam Zeki yoldaşın anısı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum.

Şengal fermanı üzerinden yıllar geçmesine rağmen her yıl dönümünde yaralar yeniden kanamaya başlıyor. Ağıtlar yükseliyor. Ferman dün yaşanmış gibi duygular yeniden kabarıyor. Öfke seli, göz yaşlarına karışıp yeniden toprağa akıyor.

3 Ağustos 2014 Şengal’de ferman yaşanırken Koço köyü görece sakinliğini korumaktaydı. 14 Ağustos’ta ise sıra Koço köyüne gelmişti. Neye uğradıklarını kendileri bile anlamış değillerdi. Çevre köylerdeki Arap dostlara güven duygusu onları korumamıştı. Fermanın en şiddetli vurduğu yer haline geldi.

Aradan 9 yıl geçmesine rağmen Koço halkının bir kısmı da hala açılmayan toplu mezarlarda yatıyorlar. Katliam günü DAİŞ çeteleri Koço halkını okulda toplar. Kadınlar çocuklar ayrıştırılır ve köyden çıkarılıp Telafer’e, oradan da halen de bilinmeyen yerlere götürülür. Köyde kalan ahali, yani toprağın üstünde ne kadar insan varsa hepsi toprağın altına gömüldü.

Yaşanılan acılar büyüktür. Bu konular hakkında konuşurken, azami dikkat gerektiren, hassasiyet gösterilmesi gerektiğinin bilinciyle, akla takılı kalan sorulara da cevap aramak gerekiyor.

Koçoluların tümden katliama uğramasının önüne geçilemez miydi? Hata nerde yapıldı?

Koço’ya komşu köy olan Xatemiye halkı fermandan kurtulurken neden Koço halkı kurtulmadı?

Koçolular, Şengal Êzîdî toplumundan neden çok ayrıksı durdu ve halen de duruyor?

Şengal Fermanı’na yol açan KDP’ye övgüler dizen Koço’nun şimdiki sorumluları katliamdan ne tür dersler çıkardılar?

Ferman’dan günümüze kadar Şengal’in hiçbir sorununa ortak olmamış, öz yönetimde yar almamış, öz savunma güçlerine katılmamış, Şengal Êzîdîleri üzerinde bunca oyun oynanırken, uzaktan yakından hiçbir ilgi göstermemiş Koço, neden Êzîdîlerden uzak durmayı tercih etmektedir?

Nadiya Murat, Şengal savunmasında 500’e yakın şehit vermiş ve mutlak fermanı önlemiş olan PKK gerillalarına tek bir teşekkür yapmazken, uluslararası alanda, DAİŞ’in fermanına ortak olmuş KDP’nin siyasi çıkarlarına hizmet ederek, Êzîdîler üzerinden prim yapması acaba etik midir?

En önemli sorulardan biri de Mam Zeki Şengalî’nin katledilmesi olayıdır. Koço katliamı yıldönümü anma törenine, TV’lerin canlı yayın yaptığı, KDP temsilcilerinin de olduğu ve içinde muhtemelen Türk MİT elemanlarının da olabileceği böyle bir törene Mam Zeki arkadaşın davet edilmesi planlanmış bir tezgâh mıydı? Sorular daha da çoğaltılabilinir?

Akıllarda kalan bu soru işaretleri aydınlatılmayı bekliyor. Umarız bu soruları kendilerine sorup makul ve mantıklı cevaplar verirler. Yaptıkları hataların farkına varıp, kendi toplumuyla kaynaşmanın yolunu bulurlar. Bu satıları yazmamızdaki amaçlardan biri de Êzîdî toplumunun birliğe beraberliğe duyduğu ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Kimseyi zan altında bırakmadan, yaşanmışlıklardan dersler çıkararak, acılarda ortaklaşarak geleceği birlikte inşa etmenin aklını oluşturmaya ihtiyaç vardır.

Koço şahsında, Şengal Êzîdîlerinin parçalı durmaya, ayrışmaya, kutuplaşmaya, başkasının ekmeğine yağ sürmeye hakkı da yok lüksü de yoktur. Şengal’in kaderini belirleyecek konularda, dış saldırılara karşı koymada, özerklik statüsünün elde edilmesinde, ortak mücadele etmede kader birliği, ruh birliği, inanç birliği, siyasi-örgütsel birliği sağlamaya mecburdurlar.

Koço köyünün pratiğini anlamak aynı zamanda fermanı anlamak gibidir. Şengal’ın başına gelen felaketin sorgulanması açısından Koço katliamı önemli derslerle doludur. Koçu’yu çözen mantık, zihniyet aynı zamanda Şengal’i çözmüş gibidir. Êzîdîlerin ekmek ve sudan daha fazla birliğe ve mücadeleye ihtiyacı vardır.

Êzîdî fermanı durmuş değildir. Şengal’de kalanlar için de yurt dışına çıkanlar için de ferman gerçeği devam etmektedir. DAİŞ ve suç ortakları olan TC-KDP tehlikesi, Şengal üzerindeki kirli hesapları ortadan kalkmış değildir. Tarihten silinmemek, toptan yok olmamak için, toprağa, kutsal inanç değerlerine, kültürel manevi değerlere her zamankinden daha fazla sahip çıkmak gerekir. Halkın öz gücüne güvenerek, Fiziki imha saldırılarına, asimilasyon politikalarına karşı direnmek dışında başka seçenek kalmamıştır.

Mam Zeki’nin şehadetinin yıldönümü vesilesiyle bütün ferman kurbanlarını bir kez daha saygıyla anıyoruz, Şengal halkının direniş mücadelesinde başarılar diliyoruz.  

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.