Şengal’in özerkliği ve KDP ihaneti

Forum Haberleri —

Şengal Meclisi

Şengal Meclisi

  • Şengal’e, Êzîdî toplumunun özerklik iradesine yaklaşım, bir nevi çözümden yana olanlarla karşı olanlar için turnusol kağıdı rolü oynuyor.

SAİD ZEKİ
Irak’ın giderek daha fazla istikrarsızlaştığı bu günlerde Şengal’in demokratik özerklik talebinin haklılığı daha fazla görülüyor. Êzîdî toplumunun varlığını koruması ve kendi topraklarında özgürce yaşaması için Demokratik Özerk Şengal dışında başka bir seçeneğinin olmadığı her geçen gün daha fazla görülür durumdadır. Yine Êzîdîlerin bu talebi Irak’taki karışık ortamdan da çıkmanın tek formülü olarak ortaya çıkmaktadır.

Irak’ın bugünü ve geleceğiyle ilgili birçok çevre yazıp çiziyor. Alakalı alakasız birçok kişi Irak’taki bu karışık ortamla ilgili enva-i türden analizler yazıyor. Tüm bu yazılıp çizilenlere bakıldığında ise kafaların da hayli karışık olduğu ortaya çıkıyor. Kimileri tek çıkış yolunu sorunların esas kaynağı olan katı merkezi devlet düzenine geçişte, kimileri Irak’ın daha fazla parçalanmasında, kimileri İran’ın daha fazla hakimiyet kurmasında veya ABD’nin tek güç olması gerekliliğinde görüyor. Fakat hiç kimsenin bu toprakların kültürel tarihsel gerçekliği ile uyumlu bir çözüp önerisi yoktur. 

Irak’ta belirli etkisi olan devletlerin ise çözüme ilişkin ne bir önerisi ne de çabası vardır. Olması da beklenemez. Zaten Irak’ta yaşanan tüm sorunların kaynağında bu devletler vardır. Sorunların temel müsebbiplerinin çözüm geliştirmeleri zaten düşünülemez. Ötesi uluslararası ve bölgesel devletler de bırakalım bir çözüm yaklaşımı geliştirmeyi, Irak topraklarında yegane çözüm perspektifi ve iradesi gösteren Şengal özerk meclisine karşı düşmanca tutum göstermektedirler. 

Êzîdî toplumu PKK gerillalarının yardımıyla 2014 fermanından kurtulmakla kalmadılar Irak’taki tüm sorunlara çözüm olacak hatta giderek Ortadoğu’daki tüm halklara büyük umut olabilecek demokratik bir sistem geliştirdiler. Şengal’in özerkliği sadece Êzîdî toplumunun varlığını koruması ve özgür yaşamasını sağlamıyor, Ortadoğu’da yaşanan krizli ortamı aşmanın onurlu tek çıkış yolu olarak ortaya çıkıyor. O halde Şengal’e, Êzîdî toplumunun özerklik iradesine yaklaşım, bir nevi çözümden yana olanlarla karşı olanlar için turnusol kağıdı rolü oynuyor. Özerk Şengal’e yaklaşım, özünde bu topraklarda etkide bulunmak isteyen tüm güçlerin gayelerini açığa çıkarmada çok önemli bir husustur. Nitekim bu bağlamda birçok güç veya çevrenin gerçek yüzleri açığa çıkmış durumdadır.
Êzîdîlerin özerklik iradesine karşı düşmanlıklarını saklamayarak fırsat buldukça saldırıda bulunan AKP-MHP faşizmi ve işbirlikçisi durumunda olan KDP’nin esas amaçları da iyice açığa çıkmış durumdadır. AKP-MHP faşizmi ve KDP, Irak’taki istikrarsızlığın en temel güçleri konumundadır. Bu güçler Irak’ın demokratikleşmesi önünde engel konumundadırlar. Bunlar özgür Kürdün tasfiyesi konusunda tümüyle anlaşmış durumundalar. Ezidi toplumunun ortadan kaldırılması noktasında da aynı amaçlar etrafında hareket etmektedirler. 2014 yılında DAIŞ’in Şengal saldırısında oynadıkları rolle bu amaçları zaten yeterince açığa çıkmış durumdaydı. Bugün de Şengal’in özerklik iradesine karşı olan düşmanca tutumları bu amaçlarını iyice netleştirmiş durumdadır.

Soykırımcı TC devletini Şengal’de Êzîdî toplumuna saldırtan KDP ihanetidir. Kürt halkına karşı yürütülen soykırım saldırılarında da KDP katalizör rolü oynuyor dersek yeridir. KDP bir taraftan Türk devletini Şengal’e saldırtırken diğer taraftan Irak’ın geçmiş hükümetlerini, provokatif yöntemlerle Êzîdî toplumuyla karşı karşıya getirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Aynı şekilde uluslararası diplomatik çalışmalarını da Şengal toplumunun özgür iradesinin tasfiyesi üzerine oturtmuş durumundadır. 

Sonuç olarak, Êzîdîlerin Demokratik Özerk Şengal mücadelesi aynı zamanda Irak’ın demokratikleşmesi olduğundan, çözümden yana olan herkes ve her çevrenin Êzîdî toplumunun bu onurlu mücadelesine güç vermesi hatta bu mücadeleye ortak olması gerekir. Bunun içinde AKP-MHP soykırımcılığına ve KDP işbirlikçiliğine karşı ortak mücadele perspektifi ile hareket etmesi gerekir. Zira demokrasiden çözümden yana olmanın tek yolu buradan geçer.

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.