Türk İslam Sentezi dinciliktir, katildir, tecavüzcüdür

Cihan EREN yazdı —

  • Beyaz Türklerle, kara ve yeşil Türkler arasında Kürt ve Alevi politikasında büyük bir uzlaşma sağlandığı biliniyor. Bunlar Kürtleri Türk, Alevileri de kendileri gibi Müslümanlaştırarak yeni devlet Türkleri yaratacaklarına inanıyorlar.
  • Malum Türklük, Kürt ve Alevi soykırım savaşında sonuç alamamıştır. Bu da devletçi Türkler cephesinde derin bunalımlar ve kırılmalara yol açmıştır. Kürt soykırımı ve Alevi asimilasyonunda başarısız kaldıkları, iç kavgalarından da bellidir.

Türk’ün ve İslam'ın sentezinden yaratılmış kişilik tanınmadan, Anadolu topraklarındaki halklara ve inançlara dayatılmış inkar, soykırım, katliam ve tecavüz de anlaşılamaz. 

Devlet ulusu yaratma politikasının ürünü bu Türk, bildik anlamda etnik bir kimlik değildir. Bu Türk, Türkmen halk değerlerinin tümden devletin malı yapılmasıyla, diğer halkların değerlerinin de gasp edilmesiyle üretilmiş bir tiptir. İslam bu Türk’e din olarak değil, devlete faşistçe bağlayan ideoloji olarak yedirilmiştir. Türk ve İslam ilişkisi, ulus devlet politikasıyla nevi şahsına münhasır bir tip yaratmıştır. Bu Türk, her türlü kötülüğünü ve günahını din ve devlet için diyerek sevap sayar. Çünkü bu Türk’e yaptığı her şey devlet görevi ve dini vecibe olarak belletilmiş; her türlü katliamının dinen caiz olduğuna inandırılmıştır. Mesela köpek öldürenlere cani diyen Bahçeli, ne kadar iyi bir Türk olduğunu göstermek için Kürtleri kast ederek “taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmayın” diyebilmektedir. Altı yaşındaki kızını 29 yaşındaki birine tecavüz için satan baba da inançlı bir devlet Türkü olarak dini bir vecibeyi yerine getirdiğine inanmaktadır. 

Bu Türk, varlığının devlete bağlı olduğuna inandırıldığı için çıkarına devlet çıkarı demekte, devletin çıkarını da kendi çıkarı sanmaktadır. Bu Türk’ün sağcı, solcu, dinci görünümlüsü etnik, tarih ve kültürel kimliği yerine devleti geçirdiği için bir ve aynı düşünür. Sağcı, solcu, dinci Türkler, ancak aralarında devletin kapısından kimin önden gireceği yarışı başladığında, birbirini eleştirmeye, birbirinden farklı olduklarını iddia etmeye başlarlar. Eşik geçildiğinde, dairelere girildiğinde, koltuklar paylaşıldığında hepsi devletin evladı olarak kardeşleşirler.

Türk bir etnik kimlik midir yoksa ideolojik ve siyasi bir kimlik midir tartışması için uzun bir yazı gerekiyor. Fakat AKP’yi doğuran, dini cemaatleri devlete bağlayan, Kontrgerillasını tarikat görünümünde örgütleyen 12 Eylül rejimi, yasayla Türk’ü devlete bağlı kişi, gurup ve güruh olarak tanımladı. Böylece Türk siyasi ve ideolojik bir kimlik, iktidar İslam'a bağlı kişi olmuş oldu. Türkiye'de en az kırk iki yıldır, Türk olanın dini mecburen Sünni Hanefi İslam’dır; İslam olanın vatandaşlık kimliği de zorunlu olarak Türk’tür. 

Devlet Türk’ünün her çeşidi için İslam çok önemli bir araç ve ayraçtır. Hatta İslam en çok laik ve solcu geçinenlerine gereklidir. Muaviye İslam’ı ile Türk yapılmış olanlar olmazsa solcu devletçi Türk, ilerici, modern tip olduğunu anlatamaz, gösteremez ve kanıtlayamaz. Dinci devlet Türk’ü de, kendilerini ilerici ve modern gösteren bu tipler olmazsa kendini Türk İslam olarak gösteremez. 

Etniksiz, tarihsiz, kültürsüz tanımlanmış Türklük, 7 Haziran 2015 seçimlerinde iflas edince, sağcı ve dinci Türklerin ittifakı kuruldu. Bu iki devletçi Türk türünün yegane amacı, Kürt soykırımını tamamlamak, Aleviliği de İslamlaştırmaktır. Bunların tek işi Kürt’ten Türk devşirmek, Aleviden de dönme Müslüman yaratmaktır. Bu devşirme ve dönmelerle 21.yüz yılı taze kan Türk ile geçirmeyi amaçlamışlardı. Bunu başarmış olsalardı etniksiz, tarihsiz, kültürsüz Türklükleri ve Muaviye İslamcılıkları önünde engel kalmamış olacaktı. Bu soykırım savaşı malum Türkler için hayati bir mesele olduğundan, işlerini kolaylaştırsın diye Beyaz ya da solcu Türklerin temsilcisi CHP’nin başına, etnik kökü Kürt ve inancı Alevi Kılıçdaroğlu getirildi. 

Beyaz Türklerle, kara ve yeşil Türkler arasında Kürt ve Alevi politikasında büyük bir uzlaşma sağlandığı biliniyor. Bunlar Kürtleri Türk, Alevileri de kendileri gibi Müslümanlaştırarak yeni devlet Türkleri yaratacaklarına inanıyorlar. Çünkü Türk İslam'ında fethi sadece toprak ile olmuyor. İnsan devşirmek de toprak işgali kadar kutsanıyor. Zira kendilerinin İslamlaşması da böyle bir fethi biçimiyle olmuştur. Her işgalci ele geçirdiği toprakları sömürür. Türk İslamcılar toprak sömürüsü yanında devşirdikleri insanları da taze asker, ajan, polis elemanı, hırsız, eroinci, fuhuşçu, mafyacı kaynağı, 1960’lardaki gibi dışarıya satacakları ucuz köleler (işçi-memur) olarak kullanmakta ustalaşmıştır. 

Malum Türklük, Kürt ve Alevi soykırım savaşında sonuç alamamıştır. Bu da devletçi Türkler cephesinde derin bunalımlar ve kırılmalara yol açmıştır. Kürt soykırımı ve Alevi asimilasyonunda başarısız kaldıkları, iç kavgalarından da bellidir. Örneğin Kılıçdaroğlu’nun AKP-MHP rejimine uyuşturucu satıcısı demesi, siz Kürtleri yok edeceğinize söz verdiniz, biz de her türlü suçunuza ortak olduk ama başaramadınız demektir. AKP-MHP’nin ise CHP’ye HDP ve PKK ile işbirliği yapıyorsun demesi, siz bize soykırımı tamamlamamız için söz verdiğiniz desteği vermediniz demektir. Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu satıcılığına AKP-MHP rejimi “siz bizim Kürt soykırım savaşındaki başarımızı çekemiyorsunuz” cevabına Kılıçdaroğlu’nun “iktidara gelirsem Kandil’i yerle bir ederim” sözüyle siz soykırımcılığı yapmayı bilmiyorsunuz yanıtını vermesi de bu iç kavganın Türk tarzında dile dökülmesidir. Kılıçdaroğlu, Aleviliği sadece kültür olarak tanımlayıp devletin denetimine sokan kanuna ön ayak olmasıyla da ne yaman bir devlet Türkü olduğunu göstermiş oldu. 

İşte bu Türkler arasında son günlerde bir de altı yaşından itibaren tecavüz edilen bir kız kavgası yaşanıyor. Beklendiği gibi bu kavgada da hangi Türk’ün daha iyi ve daha ilerici olduğu netleştirilmeye çalışılıyor. Oysaki çocuğu satan da tecavüz eden de, bunları doğrudan yada dolaylı koruyan da anlattığımız tipteki Türk’tür. Bu tip Türk’ün neden ve nasıl yaratıldığı tartışılmıyor. Çünkü işin aslını ve köklü çözümünü tartışırlarsa, Kimyasal Akar’ın Çerkezliği, dinci Erdoğan’ın Gürcülüğü, faşist Akşener’in Boşnaklığı ve daha birçok ucubeliklerinin açığa çıkacağından korkuyorlar. 

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.