Zirve, Filistin önceliğimiz dedi 

Dünya Haberleri —

32. Arap Birliği Liderler Zirvesi

32. Arap Birliği Liderler Zirvesi

  • 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi 22 ülkenin katılımı ile Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde 3 günlük mesai ardından ‘Cidde Deklarasyonu’nun açıklanması ile son buldu.

11 maddelik  Deklarasyon bölgesel istikrar için ortak çıkar ve Arap eylemin güçlendirilmesini karara bağladı. 32. Arap Birliği Zirvesi’nin sonuç Deklarasyonu, Filistin’in Arap ülkeleri için ana mesele ve bölgesel istikrar için kilit bir faktör olduğunu dikkat çekti. 
Zirve sonrası açıklama yapan Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman, 19 Mayıs Cuma gerçekleştirilen 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi sonucunda, Arap liderlerin onayının ardından Cidde Deklarasyonu’nun kabul edildiğini duyurdu. Cidde Deklarasyonu’nda temel değerlere, müşterek çıkarlara ve ortak kadere dayalı Arap eylemini güçlendirmenin önemi ve Arap ülkelerinin egemenliğini koruyarak güvenlik ve istikrarı korumak için el ele verme ve iş birliği yapma ihtiyacı vurgulandı. 

Filistin ve Arap Barış Girişimi 
Arap Birliği Liderler Zirvesi’nin öncelikli konu olarak ele aldığı Filistin kapanış metni de olan Cidde Deklarasyonu’nda, geniş yer buldu. Bölgedeki istikrarın ana unsurlarından birinin Filistin meselesi olduğuna dikkat çeken zirve, Filistinlilerin can, mal ve tüm varlıklarıyla hedef alan uygulama ve ihlalleri en sert ifadelerle kınandı. Filistin davasının kapsamlı ve adil bir çözümüne ulaşmak ve başta Arap Barış Girişimi, ilgili uluslararası kararlar ve uluslararası hukuk ilkeleri referans alınarak iki devletli çözümün önemi vurgulandı.

Sudan’da dış müdahale uyarısı
Sudan kriziyle ilgili olarak liderler, krizin Arap ülkeleri ve halklarının güvenliği, emniyeti ve istikrarı üzerindeki yansımalarından derin endişelerini dile getirdiler. Deklarasyonda sükûnet, diyalog ve birliğin önemi vurgulandı. Sudan halkının acılarını gidermek, devlet kurumlarını korumak ve çöküşlerini önlemek, çatışmayı körükleyen, bölgesel barış ve güvenliği tehdit eden Sudan işlerine herhangi bir dış müdahalenin önlenmesi gerekliliği üzerinde duruldu. 

Suriye resmi olarak birliğe döndü
Cidde Bildirisi’nde, Arap Birliği toplantısında bakanlar düzeyinde alınan ve Suriye hükümet delegasyonlarının Arap Birliği ve ona bağlı kurum ve kuruluşların toplantılarına katılımının yeniden başlatılmasını içeren kararı onadı. Söz konusu kararın, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin istikrarının desteklenmesine, toprak bütünlüğünün korunmasına ve Arap dünyasındaki doğal rolüne yeniden kavuşmasına katkı sağlayacağının umulduğu belirtildi. 

Yemen ve Lübnan
Yemen Cumhuriyeti'nin güvenliğini ve istikrarını garanti eden, Yemen halkının isteklerini gerçekleştiren kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşmayı amaçlayan uluslararası ve bölgesel çabalara destek yinelendi.
Deklarasyonda tüm Lübnanlı taraflar, Lübnanlıların isteklerini, anayasal kurumların düzenli çalışmasını ve Lübnan'ı krizden çıkarmak için gerekli reformların kabul edilmesini sağlayacak bir cumhurbaşkanı seçmek için müzakere etmeye çağırıldı.

Vekalet savaşına karşı
Ayrıca, Arap ülkelerinin içişlerine dış müdahalenin durdurulması ve devlet kurumlarının kapsamı dışında silahlı grupların ve milislerin oluşumunun desteklenmesinin tamamen reddedilmesinin altı çizildi. İç askeri çatışmaların bir tarafın diğerine karşı zaferine yol açmayacağı, aksine halkların acılarını şiddetlendireceği, kazanımlarının yok edilmesine sebep olacağı ve ülkelerimizin vatandaşlarının isteklerinin gerçekleşmesini engelleyeceği vurgulandı.

Toprak bütünlüğü ve egemenlik
Arap ülkelerinin kendi değerlerine ve kültürlerine diyalog, hoşgörü, açıklık ve hiçbir bahane altında başkalarının işlerine karışmamaya dayalı bağlılıklarını ifade eden Cidde Deklarasyonu, başkalarının değer ve kültürlerine saygıyı vurguluyor. Devletlerin egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüklerine saygı duyulduğunu beyan eden bildiride, kültürel çeşitlilik, anlayış ve bir arada yaşama değerlerini zenginleştiren bir unsur olarak görülüyor. CİDDE

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2023 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.