Ana soylu toplumun izinde yürüyenler

16 Eylül 2021 Perşembe - 17:00

.

.

  • Günümüzde “Mordern” toplum tarafından küçümsenen, oryantal bir bakış açısıyla incelendiğinde nostaljik karşılanan, övülen ama uzak durulan altı ana soylu toplumun geleneği ve yaşamı ana-tanrıça kültürünün hala hayatı nasıl büyülediğini gözler önüne seriyor. İşte Mosuolardan Nagovisi topluluğuna ana soylu toplumun izinde yürüyenler...

Ana soylu ya da bir başka tanımla ana-tanrıça kültürüne dayalı yaşam eril mantıkla tanımlandığında karşımıza “anaerkil” kavramı çıkar. Anaerkilliğin standart tanımı, “bir kadın reis tarafından yönetilen bir aile, grup veya devlettir”. Başka bir değişle “iktidarın kadının elinde olduğu ve erkeği ezdiği sistem” olarak da eril zihniyet tarafından empoze edilmektedir. Matriarkal olarak tanımlanan ana-tanrıça kültürüne dayalı yaşam sistemi kadın hareketlerinin yarattığı gelişmeler, zaman içerisinde anaerkil sistemin kapsayıcılığını da tanımladı. Ana soyluluk, kişinin soyunu ana soy yoluyla takip etmesi anlamına geldiği gibi, yaşamını da bu kültürün değerleri üzerinden sürdürmesi anlamına gelir.

Göz ardı edilen ya da bilinçli olarak görmezden gelinerek sosyolojik bir hata izlenimi verilmeye çalışılan anaerkil -Ki, biz buna ana soylu, ana-tanrıça kültürü diyoruz- toplum modelleri dünyanın bir çok yerinde varlığını sürdürüyor ve sistemin daha insani olduğu görülüyor. İnsanlık tarihinin en eski yönetim biçimi olan ve arkeolojik verilerin ispatladığı bu gerçek, türlü biçimlerde hasır altı ediliyor. Amazonlar efsanevi mitlere (muhtemelen en yaygın olarak bilinen ana soylu topluluk) indirgese de günümüz dünyasında kadın liderliğindeki toplumlar var olmaya devam ediyor. İşte bu topluluklardan bazıları:

1. Mosuo
Yunnan ve Sichuan eyaletlerinde Tibet sınırına yakın yaşayan Mosuolar, belki de en ünlü ana soylu toplum. Çin hükümeti Mosuolar’ı resmen Naxi olarak bilinen başka bir etnik azınlığın parçası olarak sınıflandırıyor ancak Naxiler ve Mosuolar hem kültür hem de dil açısından farklı. Naxilerin giyimleri daha çok tarımsal çalışmaya uygun şekillerde olsa da Mosuo kıyafetleri Latin Amerika benzeri renkli ve canlıdır. 
Mosuo, geniş ailelerde büyük evlerde yaşıyor. Ailelerin lideri ise kadınlar. Soy, ailenin kadın tarafından izleniyor ve mülkiyet ana soylu olarak aktarılıyor. 
Mosuo kadınları ticari kararları alıyor, erkekler ise siyasetle ilgileniyor. Çocuklar annenin evlerinde büyütülüyor ve onun adını alıyorlar.