Avrupa’da “Kürt vatandaş hareketi”

Veysi SARISÖZEN yazdı —

  • Avrupa çapında Kürt halkı arasında yapılacak bir seçimle “devletle müzakere meclisi” oluşturmayı tartışmanın zamanıdır. 1990’ların modeli zamanını doldurmuştur. Avrupa’daki Kürt halkı Avrupalı toplumlara sığınan bir halk olmaktan çıkmış, o toplumlarla eşit haklı vatandaşlar toplumu halini almıştır.