HDP Kongresi ve yeni dönem

Sezai TEMELLİ yazdı —

  • Umut HDP’dedir, Yeşil Sol Parti’dedir, gelecek olandadır. Bu umudu büyütmek, örgütlemek ve öncelikle yerellerde iktidara taşımak için bizi zorlu bir süreç beklemektedir. Bizlerin artık hata yapma şansı kalmamıştır. 

Türkiye siyasetinin son on yılına baktığımızda bu on yılı HDP’li yıllar olarak da tanımlamak mümkün. Tüm siyasi aktörlerin HDP ile ilişkilenmeden bir siyasi güzergâh tutturamadıkları gibi bu ilişkilenme halinin olumlu veya olumsuz yansımaları siyaset üzerinde en belirgin etkiyi yaratmıştır. Diğer taraftan HDP’nin ortaya çıkardığı politik enerji de Türkiye, bölge ve hatta küresel ölçekte önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemde, süreç üzerinde kısmen belirleyici etkiler yaratabilmiştir. HDP’nin bu özgün halini var eden kuşkusuz bir kongre partisi olması ve o kongre fikrinin dayandığı paradigmadır. Paradigma düşünsel bir birikim olduğu kadar onlarca yılın mücadele birikimini de anlatmaktadır. HDP demokratik siyaset alanında bu fikrin ve mücadele geleneğinin önemli bir mevziisidir. Diğer taraftan siyasette yeni ilişki ağları oluşturabilmesiyle ve özgün politik üretimiyle statükoya sıkışmış geleneksel siyasetin karşısına dikilebilmiştir.

Demokratik siyaset alanının büyük kavgası HDP ile geleneksel siyasetin statükocuları arasında yaşanmaktadır. Farklı isimlerle yola devam edilse de değişmeyecek olan bu mücadele halidir. Geriye dönüp baktığımızda bu mücadele geçmişinin üç önemli evreden geçtiğini görmekteyiz. Çözüm süreci ile başlayan yolculuk ‘yeni yaşam’ın kodlarıyla toplumu buluşturmuş, geleceğe dair büyük insanlığın umudunu büyütmüş ve paradigmanın üçüncü yol stratejisi adına önemli bir mesafe katedilmesi sağlanabilmiştir.

Devletin ve iktidarın çöktürme planıyla yanıt verdiği bu süreci sivil darbeler dönemi izlemiştir. Bu süreçte darbelere karşı mücadele içinde varlığını sürdüren HDP, 2018 sonrası faşizmin kurumsallaşması döneminde de faşizme karşı güçlü bir direnişin ve mücadelenin demokratik siyaset alanında öncüsü olmuştur. Tecrid ve savaş düzeneği ile ayakta duran otoriter rejim her türlü şiddet mekanizmasıyla HDP’yi tüm bu süreçlerde kuşatmıştır. Taraflı ve talimatlı yargıdan kolluk gücü terörüne kadar bu kuşatmanın tüm aktörleri HDP’yi, onun temsil ettiği fikri çökertmeye çalışsa da başarılı olamamıştır.

Partimiz toplumsal zeminde kazandığı meşruiyetle sistemin meşru olmayan her türlü saldırısına karşı direnmiş ve yoluna devam etmiştir. Mayıs seçimleri geleneksel siyasete sıkışmış muhalefetin HDP ile sağlıklı ve sahici bir zeminde ilişkilenememesi, HDP’nin taktik hatalara sürüklenmesi, paradigmadan uzaklaşma gibi bazı nedenlerle istenilen sonuçları yaratmasa da seçim sonrası kendi geleneğinden aldığı güçle geleceğe dair yol haritasını çıkarma ve mücadelesine devam etme konusunda kararlılığını ortaya koymuştur. Şimdi yeni bir isimle ve yeni bir dönemin gereklerine uygun örgütlenme ile yoluna devam edecektir.

Önümüzdeki dönemin en önemli mücadele alanı geçmişte olduğu gibi kuşkusuz tecride ve savaşa karşı verilecek mücadeledir. Tecridin ve savaşın sonlanması Kürt meselesinin çözümünün önünü açacağı gibi Türkiye ve bölge ülkelerinde topyekûn demokratikleşme adına da önemli gelişmeleri başlatabilecektir. Kürt halkının statü sorununun kalıcı bir biçimde çözüme kavuşması, bölgenin siyasi ve ekonomik istikrara kavuşması diğer tüm yapısal sorunların çözüm adına da öncelidir.

Türkiye siyaseti krizdedir. Krizin nedenleriyle ilgilenmek yerine sonuçlarına takılı kalan geleneksel muhalefet bir türlü siyasi sorunlara çözüm üretememektedir. Kriz sarmalı içinde yaşamayı bir kadere çeviren bu anlayış toplum için bir umut oluşturmaktan uzaktır. Umut HDP’dedir, Yeşil Sol Parti’dedir, gelecek olandadır. Bu umudu büyütmek, örgütlemek ve öncelikle yerellerde iktidara taşımak için bizi zorlu bir süreç beklemektedir. Bizlerin artık hata yapma şansı kalmamıştır. Halkımızın, emekçilerin ve kadınların tahammülünün kalmadığı bu süreçte bizden bekleneni hayata geçirebilmek için hep birlikte harekete geçmeliyiz. Paradigmaya olan bağlılıkla, ehil kadrolarla ve örgütlü mücadele ile yeni dönemi inşa etme için yola çıkma zamanıdır. İpi koptuğu yerden bağlayacaksak, ipin nerede koptuğunu da iyi bilmeliyiz…

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.