İşgalciliğe karşı sert tutum alınmalı

Diaspora Haberleri —

8 Eylül 2021 Çarşamba - 15:50

  • Avrupa’da kurulan İşgale Karşı Ulusal Platformu’nun 4 Eylül günü Hollanda’da gerçekleştirdiği konferansın sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede “Kürdistanlı tüm şahsiyetler işgalciliğe karşı sert tutum almalı ve Kürdistani güçleri etkili bir biçimde uyarma görevini yerine getirmelidir” denildi.

 

4 Eylül günü Hollanda’da düzenlenen “İşgalciliğe Karşı Ulusal Birlik Konferansı”nın sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede uluslararası güçlere ve kurumlara çağrı çağrı yapıldı, “Türk devletinin işlediği suçlara karşı sessiz kalmayan ve Kürdistan halklarının taleplerine destek verin” diye belirtildi.

Barbarca saldırılar sürüyor

“İşgalci ve gerici devletlerin hem Kürdistan halklarına karşı düşmanlığı, hem de var olan statülere karşıtlığı sürüyor. Özellikle Türk devleti, Kürtlere ve Kürdistan'daki diğer halklar ile inanç gruplarına karşı barbarca saldırılarından geri adım atmış değil” denilen sonuç bildirgesinde Efrîn, Serêkaniyê ve Girê Spî’nin işgal edildiği hatırlatıldı ve Güney Kürdistan, Şengal ve Mexmûr’a yönelik devam eden saldırılara dikkat çekildi. 

“Söz konusu saldırılar karşısında Kürdistan halkları ile yapılanmalarının fedakarca direnişi sürüyor. Aynı zamanda dünyanın dört bir yanında Kürdistanlıların tepkileri de giderek artıyor” diye belirtilen bildirgede, Türk devletinin bu saldırılarına karşı şimdiye kadar herhangi bir devlet ya da uluslararası kurumdan tepki gelmediği dile geldi. Sonuç bildirgesinde “Bu sessizliği protesto ediyor ve tüm kesimlerden Kürtlere dönük terörist tanımlamasına karşı çıkmasını ve Kürtlere destek vermesini talep ediyoruz” diye belirtildi. 

Topraklarımızdaki Kürdistani güçler meşrudur

“Kürt halkı DAİŞ gibi tüm dünyayı tehdit eden barbar bir örgütün alan hakimiyetine son vererek yalnız kendilerini değil dünyayı da ciddi bir tehlikeden korudu” ifadelerine yer verilen bildirgede devamla şunlar belirtildi: “Biz, İşgalciliğe Karşı Ulusal Birlik Konferansı katılımcıları olarak 4 Eylül 2021 günü Hollanda'da bir araya geldik. Her şeyden önce işgale karşı mücadele veren, Kürdistan topraklarını ve insanlarını koruyan tüm güçleri selamlıyor, bu uğurda canlarını feda edenleri hürmetle anıyor ve işgalciliğe karşı mücadele veren tüm girişimlere desteğimizi ilan ediyoruz.

Öte yandan konferansımız bir kez daha ilan eder ki; Kürdistan toprakları, tüm Kürdistanlıların yaşam alanıdır. Bu realite, her ulusal gücün Kürdistan topraklarında yaşamasının meşru kaynağını ve çalışmalarını özgürce yapabilmesinin temelini oluşturur. İşgalci ve gerici devletlerin tamamı ya da bir kısmı, bu durumu gerekçe göstererek ülkemizin işgaline yeltenemez.”

Karar ve öneriler

“İşgalciliğe Karşı Ulusal Birlik Konferansı”, ulusal birliğin geliştirilmesi için bir dizi karar aldı ve önerilerde bulundu. Sonuç bildirgesinde karar ve talepler şöyle sıralandı:

  • İşgalciliğe karşı başarılı bir sonuç elde etmek için Kürdistanlı güçlerin iç ilişkileri karşılıklı saygı çerçevesinde sürdürmesine gereksinim vardır. Tüm Kürdistanlı güçler işgalciliğe karşı ortak tutum almalı, hiçbir şekilde işgalcilerin uygulamalarına ortak olmamalıdır.
  • Tüm Kürdistani parti, örgüt ve kurumlara çağrımızdır. Karşılıklı saygının geliştirilmesi ve tehlikenin bertaraf edilmesi için bir an önce en üst yönetim birimlerinin katılımıyla bir komite oluşturmalı ve çalışmalarına başlamalıdır.
  • Kürdistanlı şahsiyetlerin de bu sürece ilişkin büyük sorumluluklarının olduğu inancındayız. Kürdistanlı tüm şahsiyetler işgalciliğe karşı sert tutum almalı ve Kürdistani güçleri etkili bir biçimde uyarma görevini yerine getirmelidir.
  • 4. Türk devleti gücünü uluslararası kamuoyunun sessizliğinden alıyor. Bu sessizlik nedeniyledir ki kimyasal silah da dahil tüm silahları pervasız bir biçimde kullanıyor. Bu kirli uygulamalar karşısında sessiz kalmak, savaş suçlarına ortak olmak anlamına gelir. Tüm uluslararası güçlere ve kurumlara çağrı yapıyor; Türk devletinin işlediği suçlara karşı sessiz kalmamalarını ve Kürdistan halklarının taleplerine destek vermelerini istiyoruz.
  • İşgale Karşı Ulusal Platformu’nun çalışmalarını daha etkili biçimde sürdürmesi için hem genişlemeye, hem de desteğe ihtiyacı var. Bu amaçla konferansımız Kürdistanlı partiler, siyasi gruplar, aydınlar ve şahsiyetlerle iletişimi güçlendirmek için bir komite oluşturulmasına karar vermiştir. Ayrıca bir iletişim komitesi kurarak Kürdistan basınının dilinin pozitifleştirilmesi çabalarını sürdürmek; uluslararası alanda lobi ve diplomasi faaliyetlerini sürdürmek üzere de üçüncü bir komite oluşturulması kararına varmıştır.”

İşgalin sonlanması için rol alınmalı

Sonuç bildirgesinde son olarak İşgale Karşı Ulusal Platform çalışmalarının desteklenmesi çağrısı yapılarak “Bir kez daha Kürdistan ve dünya kamuoyuna insanlık değerlerini dikkate almaları çağrısında bulunuyor, işgalci Türk devletinin barbar saldırılarına son vermesi için rol almalarını talep ediyoruz” denildi.

HABER MERKEZİ

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2021 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.