Kamil devrimci Savaş yoldaş

Forum Haberleri —

3 Nisan 2021 Cumartesi - 23:55

  • Pir oğlu Savaş yoldaşımız dağda da pir gibiydi. Yoldaşları içinde Pir’di. Savaş’ı tüm parti yapısı, savaşçı yapısı çok severdi. Pirlikle fedailiği kişiliğinde buluşturmuştu. Pirlikte var olan tüm güzel değerlerin fedaisiydi.
  • Doğru düşünür, doğru konuşur, doğru iş yapardı. Üslubu da tarzı da yöntemi de 40 yıl 40 dergahta pişenlerin üslubu, tarzı ve yöntemiydi. PKK de Kürt halkı da tüm özgürlük savaşçıları da bu Pirlerini unutmayacaktır.
  • Sinnemili Ocağı da Sinnemili Ocağı’nın tüm talipleri de onunla onur ve gurur duymalıdırlar. Savaş yoldaş Aleviliğin devlet dışı kalmış demokratik toplum özellikleri ile sosyalist kişiliği de en rafine biçimde kazanmıştı.

HÜSEYİN ALİ

Şehit Savaş’ın kişiliğini anlatmak Kürt halkının özgürlük mücadelesini anlamak açısından da çok önemli. HPG adına yapılan açıklamada da derviş kişiliği, kamil kişiliği anlatılmıştı. PKK Yürütme Komite üyesi Duran Kalkan da büyük fedaiyi, fedailer yetiştiren bu fedai kişiliği anlatmış ve anmıştı. Savaş’ın katledilmesinde işbirlikçilik yapan hainlerin affedilmeyeceğini de vurgulamıştı. MİT’le, Türk devletiyle işbirliği yapan bu hainler cezalandırılıyor; cezalandırılmaya da devam edilecektir. Zaten Apocular ve PKK tarih sahnesine bir de hainleri cezasız bırakmamak için çıkmışlardır. Zaten böyle bir gelenek yaratılmıştır. Kürdistan'da böyle bir gelenek yaratılması da Kürt halkının önemli kazanımlarındandır.

Savaş’ın şehadeti tanıyan herkesi etkilemiştir. Tabi ki beni de çok etkiledi. Uzun süre etkisini hissettim; hala da hissediyorum. Savaş arkadaş unutulmaz bir kişiliğe sahipti. Bir dervişti; her türlü benliği aşmış bir ermişti. Duran Kalkan yoldaşın vurguladığı gibi bir karıncayı bile ezmekten kaçınırdı. Ancak soykırımcı sömürgeciliğe yönelik büyük öfkesi vardı. Bir zamanlar Kürtlüğün önemli merkezi olan, yakın tarihe kadar da hep Kürtçe konuşulan Fırat’ın batısında Kürtler üzerinde uygulanan asimilasyon ve soykırıma karşı büyük öfke duyuyordu. Fırat’ın batısının en önemli Alevi ocağı olan Sinnemili Ocağı(nın bir evladı olarak Şark Islahat Planı’yla başlatılan soykırımın sonuçlarından büyük acı duyuyordu. Maraş Katliamı ve sonrasında izlenen politikalar Şark Islahat Planı’nın zirvesi olmuştu. Savaş yoldaş bu soykırım tarihini tersine çevirmek için PKK saflarında yer almıştır. PKK’de her türlü sorumluluğu üstlenmiştir. Şehadete ulaştığında Özel Kuvvetler Komutanı’ydı.

Savaş’la zaman zaman görüşürdük. En son görüştüğümde başta büyük Tacım Dede olmak üzere, Sinnemili Ocağı pirlerinin deyişlerini kendisine vermiştim. İçinde babası Şeyho dedenin de deyişi vardı. Kendisiyle biraz Fırat’ın batısındaki devlet politikaları ve buna karşı yapılması gerekenler konusunda sohbet etmiştik. Her zaman olduğu gibi çoğunlukla dinlemişti. Temel özelliği olan düşüncelerini rafine ve özlü biçimde ortaya koyuyordu. Aklıma 2-3 yıl sonra şehit düşeceği gelmezdi. Şehadeti çok üzdü. Böyle kırk dergahta kırk yıl pişmiş gibi olgun, rafine ve derviş bir yoldaşımla fotoğraf çekmemiş olmak hep içimde bir eksiklik olarak kalacaktır.

40 dergahta 40 yıl pişmiş bir kişilik olmasında tabi ki Sinnemili Ocağı’nın evladı olmasının da büyük payı var. Zaten babası bir Sinnemili piridir. Sinnemili Ocağı’nın kültürü sadece bu ocağın insanlarını değil, çevresini de pişiriyor. Zaten bu ocağın pirlerinin böyle bir özelliği vardır. Büyük Tacım Dede’nin kişiliğinin dilden dile anlatılması da onun bu ocağın tüm tarihi ve geleneği ile pişmiş olmasındandır.

Nisan ayı aynı zamanda Nûdem (Türkan Yüksel) arkadaşın şehit düştüğü aydır. Onu da minnet ve saygıyla anıyorum. Ona hep pirim, dediğimde o mütevazı ve utangaç gülüşünü hatırlarım. Sinnemili Ocağı’nın kültürü onun da kişiliğini yoğurmuştu. Aslında Nûdem de Savaş yoldaş da PKK’ye katıldıklarında; özgürlük dağlarına ulaştıklarında tam da aradığımızı bulduk demişlerdir. Aldıkları kültürün tüm güzel değerlerinin PKK'de var olduğunu ve yaşatıldığını görmüşlerdir. Binlerce Alevi Kürt gencinin PKK saflarına akması ve binlercesinin şehit olması da bu gerçekliğin ifadesi olmaktadır.

Pir oğlu Savaş Elbistan (Mehmet Soysüren) yoldaşımız dağda da pir gibiydi. Yoldaşları içinde Pir’di. Savaş’ı tüm parti yapısı, savaşçı yapısı çok severdi. Pirlikle fedailiği kişiliğinde buluşturmuştu. Pirlikte var olan tüm güzel değerlerin fedaisiydi. Tüm güzellikleri, iyilikleri sadece kendinde somutlaştırmamıştı, kişiliğine yedirip pişmemişti; aynı zamanda bunların fedaisiydi. Doğru düşünür, doğru konuşur, doğru iş yapardı. Üslubu da tarzı da yöntemi de 40 yıl 40 dergahta pişenlerin üslubu, tarzı ve yöntemiydi. PKK de Kürt halkı da tüm özgürlük savaşçıları da bu Pirlerini unutmayacaktır.

Sinnemili Ocağı da Sinnemili Ocağı’nın tüm talipleri de onunla onur ve gurur duymalıdırlar. Savaş, Kürt soykırımına, Alevi inanç soykırımına en büyük tepki duyan, soykırımcılara karşı amansız bir savaş içinde olan bir pir olduğu gibi aynı zamanda Sinnemili Ocağı’nın ve Aleviliğin tüm güzel değerlerini de kendinde temsil eden insan-ı kamildi. Kendi şahsında Aleviliği tüm yoldaşlarına en güzel yanıyla tanıtmış ve sevdirmişti. Savaş daha yaşarken tüm yoldaşları tarafından sevilme ödülünü almıştır.

Savaş yoldaş Aleviliğin devlet dışı kalmış demokratik toplum özellikleri ile sosyalist kişiliği de en rafine biçimde kazanmıştı. Sosyalist demokratik toplumcu kişiliği de tam bir örnek teşkil etmiştir. Bir sosyalist nasıl olur, nasıl yaşar bunun en somut timsali olmuştur. Bir lokma bir hırka felsefesiyle bu mücadelenin hep en ön saflarında yer almıştır. Fikri ve zikri bir yoldaş ve komutan olarak özgürlük mücadelesine bir komutan nasıl olunur gerçeğini de en rafine biçimde kendi kişiliğinde somutlaştırmıştır.

Kürt halkının evlatları artık Savaş yoldaş gibi fedaidir. Kürt Özgürlük Hareketi bir fedailer hareketi olmuşsa bunu sağlatan Rêber Apo’nun düşünceleri ve bu düşünceleri Savaş yoldaş gibi kişiliğinde temsil edenlerdir. Savaş yoldaş kişiliği yenilmez. Bundan sonra da tüm militanlarımızın mücadeleyi yenilmez kılmak için örnek alacağı bir yoldaşımız olacaktır. Onun yaşamı bizim için bir emir niteliğindedir. Özlemlerini gerçekleştirmek de boyun borcumuzdur. 

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2021 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.