‘Kürt Şarkıları’na meşakkatli yolculuk

7 Şubat 2021 Pazar - 11:59

  • Dedem ve dayımlarla başlayan müzik yolculuğu, İçtoroslar’ın çeşitli köylerinden gelen halk ozanları, dervişler ve şîn (ağıt) kilamları yakıcılarıyla devam ediyordu. Kasımoğlu Memedali ile ‘Mayrik’ üstüne yakılan şîn kilamları, bugün gibi aklımda... Bu tür ağıtları genellikle ağıt yakıcı kadınlar, anadilleri Kürtçe ile doğaçlama icra ediyordu.