Kürt sorunu da bir başlık

6 Ekim 2021 Çarşamba - 17:20

.

.

  • "Kürt Sorunu" tanımını kullanan 6 muhalefet partisi, tüm sorunların çözüm adresinin Meclis olduğu konusunda hemfikir; bütün kesimlerin sorunu gibi Kürt sorunu da Meclis’te ve üniter yapı içinde çözüme kavuşturulacak.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti’nin de bulunduğu 6 muhalefet partisi “güçlendirilmiş parlamenter sistem” çalışmaları için bir araya geldi. İlk bilgilere göre; Kürt sorununun da içinde bulunduğu 10 başlıkta uzlaşıldı.

Muhalefet partileri, “Güçlendirilmiş parlamenter sistem” çalışmaları için Meclis’te bir araya geldi. Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün katıldı. Toplantıda partilerin parlamenter sistem çalışmalarında yer alan “Tarafsız, partisiz cumhurbaşkanı”, “Güçlü meclis” ve “Bağımsız yargı” ilkeleriyle ilgili görüş ve önerileri ele alındı. 

Sistemin değişmesi mutabakatı

Toplantının başlamasından önce konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, “Bugünün konusu, acil olan şey, anayasa değişikliği… İçinden geçtiğimiz anayasanın Türkiye’ye ne kadar uymadığı, yanlışların hepsinin sebebi, ortak paydamız da bu. İttifak için konuşmak bizim haddimiz değil. Siyasi partiler ve başkanlarımız karar verir. Bugünün konusu o değil. Anayasayı halkın yararına değiştirmek konusunda ciddi bir mutabakatımız var. Türkiye’nin yakın siyasi tarihine baktığımızda 6 muhalefet partisinin bir araya geldiği çok az örnek var. Demek ki bu kadar çok ihtiyaç var. Bu sistemin değişmesi için mutabakat var” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise bir süre öngörmediklerini, çalışmalarını genel başkanlarına sunacaklarını söyledi. 
Türkiye’nin hukuk devletine, demokrasiye dönmesi, bu başlık altında anayasanın değişmesi; Meclis İçtüzüğü’nün değiştirilmesi, Siyasi Partiler Kanunu’nun değiştirilmesi konusunda siyasi partilerin önerileri olduğuna dikkat çeken DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, “Mutabakat olasılıklarının çok yüksek olduğunu tespit ettik. Burada bu meseleleri tekrar masaya yatıracağız. Anayasa başta olmak üzere, Meclis İçtüzüğü ve Siyasi Partiler Kanunu olmak üzere, Seçim Kanunu olmak üzere, belki Siyasi Etik Kanunu da görüşülebilir. Bütün atacağımız adımlar, 6 partinin birlikte karar verebileceği, mutabakat içerisinde belirleyebileceği hususlar olacak” ifadelerini kullandı.

Genel çerçeve ortaya çıktı

Ortaya çıkacak metin, 6 partinin seçim öncesinde ve seçimi kazandıklarında iktidarda izleyecekleri yol haritası niteliği taşıyacak. Üç toplantı sonrasında nihai metin genel başkanlara sunulacak aşamaya gelmedi, ancak 6 partinin üzerinde anlaştığı birçok konu belirlendi. Ortak metnin genel çerçevesinin ortaya çıktığını yazan halktv.com.tr yazarı Fikret Bila, 6 partinin ilkesel olarak görüş birliğine vardığı maddeleri şöyle özetledi:
* Tarafsız Cumhurbaşkanı: Cumhurbaşkanı partili olmayacak. Partiler üstü, tarafsız bir konumda olacak. Bir partili isim cumhurbaşkanı seçilirse partisinden istifa edecek. Cumhurbaşkanı, devleti ve milleti temsil edeceği için aynı zamanda bir partinin genel başkanı veya üyesi olamayacak. Yetkileri temsili olacak. Hakimler ve Savcılar Kurulu’na ve yüksek yargı oranlarına atanacakları seçemeyecek. Bu organlara atama, çoğunluğu sağlayacak sayıda yargı mensupları tarafından, seçimle yapılacak. Cumhurbaşkanı ya hiç atama yapamayacak ya da sembolik 1 veya iki üye atayabilecek.
* Güçlü Parlamento: Parlamento’nun yetkileri, denge, denetleme mekanizmaları güçlendirilecek. Başbakan ve bakanlar Meclis’te seçilecek ve Meclis’e karşı sorumlu olacak. Hükümete güvenoyu kolaylaştırılacak, güvensizlik oyu zorlaştırılacak. Olumlu oylar olumsuz oylardan fazla olduğunda hükümet güvenoyu almış olacak. Ancak güvensizlik oylamasında salt çoğunluk aranacak. Salt çoğunluk hükümeti düşürmeden önce başbakanın kim olacağına karar verecek ve hükümet ondan sonra düşürülebilecek. Cumhurbaşkanı, salt çoğunluğun belirlediği ismi başbakan olarak atamak zorunda olacak. Yapıcı veya kurucu güvensizlik oyu olarak bilinen bu sistem Almanya ve İspanya’da uygulanıyor. Altı muhalefet partisi de bu sistem üzerinde çalışıyor ve olumlu bakıyor.
* Tarafsız ve Bağımsız Yargı: Altı muhalefet partisinin uzlaştığı bir diğer konu tarafsız ve bağımsız yargının oluşturulması. Yargı liyakat esasına göre yeniden yapılandırılacak. Yüksek yargı üyelerinin çoğunluğu yargı mensuplarının seçimiyle belirlenecek. Cumhurbaşkanı ve TBMM’ye heyetlerde çoğunluğu etkilemeyecek derece üye seçme olanağı tanınabilir. Ancak çoğunluğu meslek mensupları seçecek. HSK ikiyi ayrılacak. Hâkimler Yüksek Kurulu ve Savcılar Yüksek Kurulu oluşturulacak. 
* YSK: Seçme ve seçilme hakkı ile seçim güvenliğinin sağlanması amacıyla Yüksek Seçim Kurulu yenden yapılandırılacak. Yüksek Seçim Kurulu’nun kararlarına karşı Anayasa Mahkemesi’ne başvuru hakkı tanınacak. 
* Özgür Medya: Medyanın özgürleştirilmesi için önlemler alınacak. İktidarın uzantısı haline gelmiş olan medya yapısının bağımsız ve özgür hale getirilmesi için kararlar alınacak. RTÜK ve Basın İlân Kurumu yeniden yapılandırılacak. RTÜK, televizyonlar hakkında ceza kararı veremeyecek sadece mahkemeye başvuru yapabilecek, kararı mahkemeler verecek. Bu iki kurum iktidarın özgür medyayı cezalandırma aracı olmaktan çıkarılacak. RTÜK ve Basın İlân Kurumu tarafsız ve uzman kişilerden oluşturulacak.
* Siyasi Ahlak Yasası: İktidar değişikliğinde Meclis’e sunulacak ilk yasa Siyasi Ahlak Yasası olacak. Güçlendirilmiş Meclis, hazine kaynaklarının kullanımında yasalara aykırı şekilde kayırmacılık, haksız zenginleşme, haksız kaynak ayırma, yolsuzluk, nüfuz ticareti, komisyon, rüşvet ve benzeri iddiaları soruşturacak.
* Sayıştay’ın Yetkileri: İktidar değişikliğinde devletin gelir, gider ve malvarlığını TBMM adına denetlemekle görevli Sayıştay’ın yetkileri ve denetleme alanı genişletilecek.
* Anayasa Değişikliği: Altı muhalefet partisi bu ilkeleri esas alan anayasa değişikliği teklifini seçimden sonra hazırlayacak. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişte anayasada yapılması gereken değişiklikler siyasi partiler, üniversiteler, barolar, sivil toplum kuruluşları, sendikalar gibi kurumların temsilcilerinin bulunacağı bir geniş kurul tarafından belirlenecek.
* Kürt Sorunu: Altı muhalefet partisinin yaklaşım birliği içinde oldukları bir konu da Kürt sorunu. Altı parti de tüm sorunların çözüm adresinin Meclis olduğu konusunda hemfikirler. Bu bağlamda bütün kesimlerin sorunu gibi Kürt sorunu da Meclis’te ve üniter yapı içinde çözüme kavuşturulacak.
* Şeffaf Yönetim: İktidar değişikliğinde şeffaf bir yönetim anlayışı uygulanacak. Demokrasinin gereği olarak hesap verilebilirlik esas alınacak. Parlamento, yargı ve medya denetimine işlerlik kazandırılacak.

 

İlk fezlekeler HDP ve DBP’ye
 

Yeni yasama yılının ilk fezlekeleri HDP’li üç milletvekili ve DBP Eşbaşkanı Saliha Aydeniz’e geldi.
Yeni yasama yılının ilk Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığı’nca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlandı. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP Amed Milletvekili Garo Paylan ile DBP Eşbaşkanı ve Amed Milletvekili Saliha Aydeniz'e ait dosyalar, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon’a havale edildi.

 

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2021 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.