Kürtler 2022 yılı zafer yılı yapacaklar

Forum Haberleri —

31 Aralık 2021 Cuma - 23:30

.

.

  • Her yeni yıl yeni toplumsal, devrimsel gelişmelere yol açar. 2022 yılı da yeni devrimsel gelişmelere ve başarılara yol açacak bir yıl olacaktır...

Kemal SÖBE

Kürtler, büyük direnişlerle dolu bir yılı daha geride bıraktılar.

Düşman, Kürtlerin direniş duvarına çarparak bir daha parçalandı, dağıldı. Her yeni yıl Kürtler için yeni zaferler ve yeni umutlar demektir. Kırk yıllık mücadele geçmişi büyük tecrübe ve deneyimler ortaya çıkardı, Kürtleri çelikleştirdi. En önemlisi de Kürtler, Kürtlüklerini yeniden keşfettiler, buldular, yeniden bir diriliş yaşadılar. Kürtler için en büyük zafer, yeni insan olma yolunda gelişim gösterme ve insanlaşma devrimiydi. Kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, Kürtler büyük bir demokratik birikim ve dönüşüm yaşadılar. Kürtler, kendileriyle birlikte, çevre halklarda da değişimin zeminini yarattılar, oluşturdular.

Demokratik uluslaşma ilk kez Kürtlerle hayat bulmaya başladı. Birçok ulus, katı ulus devlet sınırları içinde boğulurken Kürtler, demokratik ulus çizgisinde bir ışık olarak Ortadoğu'yu aydınlatmaya başladılar.

Yüz yıllık inkar sistemi her yönden bir çözülme sürecine girdi. Son yıllar Kürtler için bütün Kürdistan parçalarında bir birliktelik sağladı, Kürtleri ruhta ve yürekte yekvücut haline getirdi. Kadın devrimi başlı başına, bütün dünya kadınlarına örnek teşkil edecek bir devrim oldu. Dünyada hiçbir devrime kadınlar bu denli bir katılım sağlamadılar, kadın partileşmesi olmadı.

Kürtler, her bakımdan bir yenilenme gerçekleştirdiler. Yani Kürt devrimi, klasik bir uluslaşmanın çok ötesine geçti. PKK, partileşmede kırk misli büyüdü, halklaştı, devrimi halkın ellerine bıraktı. Şimdi, Kürt halkı, devletle savaşıyor.

Halkların mücadelelerinin yenildiği görülmemiştir ama devletlerin, halkların direnişleri karşısında çöktükleri, yenildikleri çok görülmüştür. Her direniş yılı, Kürtleri daha çok güçlendirmiş, devletin onlarca yılda yarattığı inkar siyasetini parçalamıştır. İnkar rejimi, Kürdistan'da yok olmuştur, iflas bayrağını çekmiştir. İnkar rejimi, Kürdistan'da siyaseten artık tutunamıyor, siyasal sözcüleri zaman zaman oy dilenmeye gitseler de eli boş dönüyorlar.

Kürtler, Özgürlük Hareketinin kendisi olmayı başardılar. Özgürlük Hareketi, halklaşmayı başardığı için düşman, Kürtlerin direnişi karşısında artık dayanamayacak duruma gelmiştir. Dört parça Kürdistan artık tek Kürdistan olmuştur. Kürt ulusal demokratik devrimi, enternasyonal hale gelerek zafere doğru büyük adımlarla yürüyor. Bu mücadelede moralsizliğe, yılgınlığa, umutsuzluğa yer yoktur. Devrime olan inanç, geleceğe olan umutlar tam olacaktır.

Devrim umutla, moralle ve devrime olan inançla olur. Umutlu, moralli ve devrime inançlı olan insanların başaramayacağı hiçbir şey yoktur.

Özgürlük Hareketi moralli, inançlı, umutlu insanlar topluluğudur. Yeni yaşama olan inancımız her zaman yeniliğini koruyacaktır, eskiye ait kötü ne varsa hepsi yok olacaktır. Düşmanın Kürtlerin yaşamında, kişiliğinde, ruhunda yarattığı bütün kötülükler yılların direnişiyle yok edildi. Düşman bu yok oluşunu hazmedemediği için bütün gücüyle Kürtlere bombalar yağdırıyor. Kürtleri istediği şekle koyamayan rejim, silah ile yok etmeye çalışıyor. Kürtler, özgürlüğün kolayca kazanılamayacağını ve bunun için, bedeller verileceğini biliyorlar.

Kürtler, onlarca yıldır onbinlerce bedel verdiler, veriyorlar ama düşmanın midesine de bir hançer gibi saplandılar. Düşman artık iflas etmiştir. Kürtler başarmanın yolunda yürüyorlar.

Devrimin görevi halkı devrimcileştirmektir, halkı iktidarın sahibi yapmaktır. Kürdistan'da devrim farklı şekillerde gelişim gösteriyor; kendine özgüdür, farklıdır. Bazı devrimler sadece devlet iktidarını ele geçirmekle yetinmiştir, toplumsal gelişimi önemsememiştir, bundan dolayı bir süre sonra yozlaşmışlardır. Kürdistan'da ise devrim, toplumsal yenilenmeyle, yeni toplumu ve yeni insanı yaratmakla, kadını özgürleştirmekle ve yaşamın öznesi yapmakla gerçekleşiyor. Toplumsal gelişimi-yenilenmeyi gerçekleştirmeyen bir devrim başarıya ulaşamaz, bir süre sonra biter. Devrimler toplumsal yenilenmeyle kendilerini yaşamsallaştırırlar. Kürdistan devrimi de, toplumsal yenilenmeyle, yeni insanı yaratmakla başarıya ulaşacak ve halkın kendi oluşturduğu komünlerle kendi kendisini yöneterek insanlık için başarıyı getirecektir.

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2022 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.