Logos û bazara muzîka Kurdî

  • Piştî salên 2000´î di bazara muzîka Kurdî de êdî logoseke ku wekî salên berê hemû çav û guhê hunermendan lê, nema. Pê re jî êdî ew ethosa salên berê nema. Ji ber vê belkî hêdî hêdî ew 'kom’ên ku mirov dikare bibêje berhema logosa xurt bûn, ji hev belav bûn.