PJAK yeni eşbaşkanlarını belirledi

PJAK Kkongresi

PJAK Kkongresi

  • Kurdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK) 7. Kongresi, savaşın devam ettiği Kurdistan dağlarında her alandan katılımla yapıldı.

PJAK dört yıl sonra yaptığı kongresinde İran halklarının tüm özgürlükçü güçleriyle iş birliğini genişletmekte ısrar edeceğini vurguladı. Emir Kerimi ve Peyman Viyan, PJAK Eşbaşkanları olarak seçildi.

PJAK Meclisi’nin yaptığı açıklamaya göre; PJAK 7. Kongresi, "Jin jiyan azadî felsefesiyle Kurdistan'ı özgürleştirelim, demokratik bir ulus inşa edelim" şiarıyla gerçekleştirildi. Tüm çalışma alanlarından temsilcilerin katılımıyla, kapsamlı bir hazırlık ve tutarlı bir programa sahip Kongre, zorlu güvenlik koşullarında, sert ve düşmanca saldırılar altında yapıldı.

Çözümde ısrarla birlikte meşru savunma kararlılığı

PJAK Meclisi, geçmişteki eksiklikleri, yetersizlikleri eleştirmek, yapıcı tartışmaların sonuçları ışığında mücadelenin geleceğinin yolunu çizmek gerektiğini belirterek, "Doğu Kurdistan'daki Kürt halkının özgürlük mücadelesinde tarihi bir adım oldu. Kongrede dünyanın ve bölgenin siyasi durumuna ilişkin detaylı ve doğru değerlendirmelerle politikamızın 3. Yol ve demokratik çözüm olması gerektiği vurgulandı. Ayrıca her savaşta ve durumda Kürt halkının varlığı ve çıkarlarının sahiplenilmesi ve korunmasının politikalarımızın en başında yer alması, demokratik çözümde ısrarla birlikte, halkımızın varlığına yönelik tehditler karşısında meşru savunmanın gerekliliği üzerine değerlendirme yapıldı" denildi.

Mevcut durum ve gelelecek

Meclis açıklaması şöyle devam etti: "Kurdistan'ın her parçasındaki halkımızın durum, mevcut hassas ve tehlikeli süreç, Doğu Kurdistan ve İran'daki devrimin geldiği merhale, halk güçlerinin kapasitesi ile gelecek beklenti ve öngörüleri masaya yatırıldı. İran rejiminin uygulamaları ve rejime karşı çıkan güçlerin pratikleri de ele alındı.

Hamleye katılım

Ayrıca bölgedeki değişim ve dönüşümler ile Önder Apo'nun İmralı Cezaevi'ndeki durumu, inkarcı güçler karşısındaki konumu ve gerçekleştirdiği tarihi direnişle bölge halkının direnişine temel olması, halkların bağımsız bir irade ve öz yönetime ulaşması yönündeki çabaları ele alındı. Önderliğimize uygulanan baskılar, Kurdistan'ın her parçasında halkımıza yönelik çok yönlü baskıların göstergesi ve örneğidir. Kongre, "Abdullah Öcalan'a Özgürlük, Kürt Sorununa Çözümü" hamlesine güçlü bir iradeyle katılımı temel çalışma planı olarak onayladı.

Eksiklikler ve eleştiriler

Ayrıca 'Jin jiyan azadî' devriminde partimizin konumu ve gerçek bir muhalefet profili ortaya koyma çabaları da değerlendirilerek, o dönemdeki eksiklikler ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Halkın, aydınların, destekçilerimizin ve dostlarımızın eleştirileri tartışıldı. Yeni dönem yerel ve küresel güçlerin savaşı objektif bir şekilde tartışılmaya çalışılırken, Kürt halkının bu durumdaki rolü üzerinde dikkatle duruldu, 3. Yol tutumuna vurgu yapıldı. Ayrıca rejimin Kürt halkı ve İran'ın diğer halklarının mücadelesine karşı izlediği politikalar ve Hareketimizin karşı karşıya olduğu tehditler de siyasi tartışmaların bir parçasıydı. Çalışma tarzı, halkın örgütlenmesi ve farklı dönemlerdeki eksiklikler daha objektif bir şekilde analiz edildi. Halkımızın kadın özgürlüğüne dayalı özgür bir yaşam, halkların ortak ve barışçıl yaşamı yönündeki iradesi yinelenerek, mücadelenin yöntemleri konusunda çeşitli öneriler sunuldu.

 

 

Özgürlükçü güçlerle birlikte

'Jin jiyan azadî' devrimine ilişkin köklü bir öz eleştiride bulundu. Kongrede oy birliğiyle yeni devrimin zaferinin İran toplumlarının tüm demokratik taleplerinin gerçekleşmesi olacağı belirtildi. Bu bağlamda PJAK, başta kadınlar ve gençler olmak üzere İran halklarının tüm özgürlükçü güçleriyle iş birliğini genişletmeyi başarmak için tüm gücünü kullanacaktır.

Partimizin ideolojik-felsefi paradigmasına göre 7. Kongre, kadın özgürlüğünü mücadelenin temeli olarak değerlendirmiş, demokratik toplum inşasında kadın özgürlüğü ve özgür bir topluma ulaşmanın, erkek egemenlikli bakış ve iktidara karşı mücadelenin temel koşulu olduğunu vurgulamıştır.

Alınan bazı kararlar

Kongredeki bazı tespit ve kararlar da paylaşıldı:

* Doğu Kurdistan ve İran’daki kriz durumu, rejimin bu bölgedeki kötü politikaları hakkında detaylı bir değerlendirme ve tartışma yapılarak, bu politikaların İran’daki tüm halkların varlığına karşı ciddi bir tehdit oluşturduğu tespiti yapıldı. 

* Kongre, İran rejiminin çevre karşıtı politikalarına karşı ekolojik mücadele için tüm ekolojik hareketler ve çevre aktivistleriyle kapsamlı iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu, ekolojik kültürün ve çevreyle uyumlu bireysel ve kolektif yaşamın geliştirilmesinin teşvik edilmesinin gerekliliğini belirtti. Genel kanaat, bu konuda mücadelenin diğer boyutlarını beklemememiz, partimizin ve üyelerinin yaşam ve mücadele program ve planlarının en üstünde yer alması gerektiği yönünde oldu.

* Kongrede parti eşbaşkanlığının çalışma raporu da tartışılarak eleştirildi ve kongre belgeleri çerçevesinde temsilcilerinin düştükleri notlarla onaylandı. Kongremizde, yaşanan tartışmalar ve raporlarda çıkan sonuçlar dikkate alınarak, mücadeleyi ilerletmek amacıyla, kongre öncesinde ve kongre sırasında farklı çalışma alanlarından gelen öneriler çerçevesinde çeşitli öneri-kararlar sunuldu. Bunlar kongre kararları ve önümüzdeki dönemin çalışma programı haline geldi.

* Partimizin eşbaşkanlığı çalışmalarının sona ermesi nedeniyle, kongrede hazır bulunan temsilciler, doğrudan ve şeffaf bir oylamayla Emir Kerimi ve Peyman Viyan arkadaşları yeni eşbaşkanlar olarak seçti, eski eşbaşkanlara çalışmaları ve mücadelesinden dolayı teşekkürlerini sundu.

* Ayrı bir oylamada Marti Meclisi seçimi yapıldı, yedek üyeleri belirlendi. Kongre, başarıyla sona erdi. ŞAXO

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.