Terörizm nedir, terörist kime denir?

Ava Neşe KALP yazdı —

  • Terörizmin en ağır mağdurları olarak bu kavramı esas faillere yöneltecek daha etkili yollar bulmalıydık.  Bu yüzden ben bu konuda birtakım şeyler yapmak gerektiğini düşünenlerdenim.  

Sözlük anlamı olarak terörizm Britannica’da şöyle yer alır. “Terörizm, bir nüfus içinde genel bir korku ortamı yaratmak ve böylece belirli bir siyasi amaç elde etmek amacıyla şiddetin hesaplanmış kullanımıdır.”[1]

Nüfus içinde genel bir korku ortamı yaratmak! Sedat Peker’in itiraflarını hatırlayalım. Bunun da ötesinde AKP ve Ergenekon’cuların 90 yıldır bu ülkenin ötekilerine yaptıkları nedir? Her gün ev baskınları ile uyanılan, hiçbir gerekçe dahi gösterilmeden tutuklama, darp, tehdit neyi amaçlamaktadır? Cezaevlerindeki insanlık dışı muamele nedir? Köylerde yere yatırarak işkence etmek nedir? Köylülerin askeri helikopterlerden atılması nedir? Ağaç kökü yesinler diye açlığa mahkûm edilen yüzbinlerce insan nedir? İnsanların kaçırılıp fidye istenmesi nedir? Bunun borsası neden kurulur? Ülkenin aydınları, sanatçılarının ya hapse ya da sürgüne gönderilmesinin anlamı nedir?

Bunları da geçtim, bir yerleşim yerinin içme suyu kaynaklarını bombalamak nedir? Elektrik santrallerinin, hastanelerin bombalanması, toprağına, mallarına çökülmesi nedir? Köylerin boşaltılması, özel güvenlik alanları altında hayvancılık yapılan coğrafyadaki dolaşımın engellenmesi, ekonominin çökertilmesi nedir? Toplu katliamların işlendiği Kürtler, Alevilere uygulanan ayrımcı muamele nedir?

Kurdistan’a salınan tecavüzcü sözleşmeli çavuşlar, polis ve korucuların suç dosyalarına dokunulmaması, onların estirdikleri şiddet ne içindir? Sistematik kadın cinayetleri, katillerine ceza indirimleri, tacizci ve tecavüzcülerin ortalığa salınmasının anlamı nedir?

25-30 milyon insanın ana dilini yasaklamak nedir? Çocuğuna kendi dilinden isim koymanın yasaklanması nedir? Alevi köylerine cami yapmak nedir? Alevi vergileriyle Sünni İslam’ın camilerini finanse etmek nedir? Çocuklarını zorla Sünni İslam’ın tedrisatından geçirmek nedir?

Bütün bunları yapıp, hala Kürtleri terörizmle suçlama hakkı ve cesaretini nereden alıyorlar? A. Güçlü olmalarından, B.Devleti ele geçirmiş olmalarından, C. Bizim bu konuya yeterince kafa yormayışımızdan, D. Hepsi.

Doğru şık D olsa da, bana göre C. şıkkının ayrı bir önemi var.

Gerçekten bugüne kadar bu konuda genellikle pasif ve savunmacı bir konum alındı. Etkili metotlar, mekanizmalar oluşturulamadı. Hem terörizmi en etkili şekilde kullanan hem de mağdur rolünü oynayanlara karşı sadece savunmacı bir pozisyon alındı. Oysa terörizmin en ağır mağdurları olarak bu kavramı esas faillere yöneltecek daha etkili yollar bulmalıydık.  Bu yüzden ben bu konuda birtakım şeyler yapmak gerektiğini düşünenlerdenim.  

Acilen!

Burada ilk elden aklıma gelen bunun görünür kılınması ve kolayca erişilebilecek bir kaynağın yaratılmasıdır.

Bir proje olarak yapılabilecek (iki tane üniversite öğrencisi bunu çok kısa bir sürede yapacaktır) bir öneri olarak, bugüne kadar devlet tarafından öldürülen sivil insanların, özellikle de çocuk ve kadınların (ayrı ayrı) biyografilerinin, nasıl ve nerede, niçin öldürüldüklerinin kısaca özetlendiği ve fotoğraflarının yer aldığı bir “terörizm” albümü yapılabilir.

Bu arada Yasin Börü ve Eren Bülbül’ün nasıl öldürüldüğü, özellikle Yasin Börü’nün de öldürüldüğü Kobanê olaylarının araştırılması için verilen çabaların nasıl AKP ve MHP oylarıyla reddedildiği -Meclis tutanak sayıları da verilerek bilhassa ve ayrıntılı anlatılmalıdır. O çocukların da terörizmden beslenen bu çetelerin siyasi planları için öldürüldüğünü mutlaka anlatmak gerekiyor. Cinayetlerini üzerine yıktıkları başka bir cinayet olan, çocuk Mazlum’un cinayet anında 140 km. uzakta olduğunun da altı çizilerek.

Gerçekten hiçbir masraftan kaçınmadan hem dijital hem de basılı formlarda hızla hazırlanabilecek ve Dünya’daki tüm parlamento, İnsan Hakları, kadın, çocuk STK’larına, akademik adreslere, aklınıza gelebilecek her yere yollanması sağlanabilmelidir.

Benzer şekilde devlet tarafından kasıtlı olarak zaman aşımına uğratılan toplu katliamlar ve onların faillerinin,

Hapishanelerdeki çocuklar, yaşlılar ve hastaların (infaz yakma, işkence ve hasta tutsakların ölüme terki, ailelerinden çok uzaktaki hapishanelerde tutulmaları),

Çevre terörizmi, orman yakmalar, orman katliamları sürekli olarak bombaladıkları Kürt yerleşim yerleri, meralarının da ayrı ayrı listelendiği görsel çalışmalar yapılmalı ve dağıtılmalıdır.

Her Kürt’ün istediği anda ve ortamda Kürtleri terörizmle suçlayanların ağzına tıkayacağı bir tıkaç olarak elinin altında bulunduracağı bir çalışma olarak.

Görsellik ve kanıtların bir arada el altında olduğu bir çalışma. Bütün bunlar dışarıdan görülmediği için rahat rahat bu argümanı Kürtlere yapıştırıp cinayetlerini perdeleyebiliyorlar. Bu, her Kürt ve dostuna bulunduğu ortamda müdahale edecek somut bir araç sağlayacaktır.  Bu, Türk devleti, yetkililerinin ve diğer işbirlikçilerinin terörizm kelimesini ağzına her aldığında on kere düşünmeye itecek bir araç olacaktır.

Ondan sonra bakalım terörizm neymiş, kim teröristmiş görelim.

[1] Jenkins, J. Philip. "terrorism." Encyclopedia Britannica, October 1, 2023. https://www.britannica.com/topic/terrorism.

 

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.