Toplumla bütünleşmeye hazır değilmiş

  • ÇHD davasından hükümlü bulunan avukat Didem Baydar Ünsal,  toplumla bütünleşmeye hazır olmadığı ileri sürülerek şartlı tahliye hakkından yararlanamadı.

 

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) davasından hükümlü olan Avukat Didem Baydar Ünsal, İzmir Kapalı Kadın Cezaevinde. BİA'dan Ayça Söylemez'in haberine göre; cezasının infazını tamamlamasına rağmen, şartlı tahliye hakkından yararlandırılmadı. Koşullu tahliye tarihi, 19 Aralık 2022’de dolmasına rağmen cezaevinin İdare ve Gözlem Kurulu, “iyi halli olmadığına” karar verdi. İdare ve Gözlem Kurulu kararında şu ifadeler yer aldı: “…hükümlünün ceza infaz kurumlarında bulunduğu tüm aşamalardaki tutum ve davranışları itibariyle ceza infaz kurumlarının düzen ve güvenliği amacıyla konulmuş kurallara uymadığı, haklarını iyi niyetle kullanmadığı, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmediği, uygulanan iyileştirme programlarına göre toplumla bütünleşmeye hazır olmadığı, tekrar suç işleme ve mağdura veya başkalarına zarar verme riskinin düşük olmadığı değerlendirilmektedir.”

Kararda Didem Baydar Ünsal’ın “hangi mağdura zarar verebileceği” ise açıklanmadı.

 

Didem Baydar Ünsal

 

İdare hüküm verdi

Didem Baydar Ünsal, ÇHD davasının görüldüğü İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmamakla Beraber Yardım Etmek” suçundan ötürü 3 Yıl 9 Ay hapis cezasına mahkum edildi. Cezasının kesinleşmesiyle İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi. Geçen yıl denetimli serbestlikten yararlanma hakkını elde etmesine rağmen İdare ve Gözlem Kurulu’nca verilen karar doğrultusunda bu haktan yararlandırılmadı. İdarenin vermiş olduğu kararın gerekçesinde, “Didem Baydar Ünsal’ın aslında örgüt üyesi olduğu ve örgütten ayrıldığına dair bir kanaate varılmadığı” belirtildi. Ünsal, avukatları aracılığıyla karara itiraz etti. itirazda, “Ünsal’ın örgüt üyeliği suçundan ceza almadığı aksine hakkında verilen Yargıtay kararında örgüt üyesi olmadığına dair bir tespit olduğu” belirtildi.

Hakimlik idare kararını reddetti

İtiraz dilekçesinde, aynı dosya kapsamında ceza alan diğer kişiler hakkında denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanarak tahliye edildikleri, Ünsal hakkında böylesi bir karar verilmesinin hukuka aykırı olduğu ifade edildi. Bu itiraz üzerine verilen Karşıyaka İnfaz Hakimliğinin kararında; kişinin örgüt üyeliğinden ceza almadığı ancak idarece kişinin örgüt üyesi olduğu ön kabulüyle bir karar verildiği bu yönden kararın hukuki olmadığı değerlendirilerek itirazımızın kabulüne ve idarece verilen kararın kaldırılmasına karar verildi.

Hakimlikçe verilen karara karşı savcılıkça itiraz edildi, savcılığın itiraz üzerine verilen Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararında ise herhangi bir gerekçeye yer vermeyerek “C. Savcısı, 16/05/2022 tarihli dilekçesi ile, verilen karara itiraz ettiği, itiraz üzerine dosyanın Mahkememize gönderildiği anlaşılmıştır. Mahkememizce yapılan inceleme sonucu; itiraz gerekçeleri yerinde görüldüğünden, itirazın kabulüne karar vermek gerekmiştir” denilerek cezaevi idaresi haklı bulundu. Böylelikle Didem Baydar Ünsal’ın denetimli serbestlikten yararlanması engellendi.

İdare örgüt üyeliğinde ısrarcı

Bu tarihten yaklaşık bir yıl sonra koşullu salıverme tarihi de doldu, ancak idarece verilen karar ile koşullu salıvermeden de yararlandırılmamasına hükmedildi. İdare kararında yine hüküm veren mahkemenin aksine, Didem Baydar Ünsal’ın “örgüt üyesi olduğunda” ısrarcı oldu. Kararda, “Başka örgüt üyeleri birlikte kaldığı, örgütten ayrılmadığı” gerekçelerine yer verilerek koşullu salıverme talebi reddedildi. Karara karşı yapılan itirazlarda, İnfaz Hakimliğinden ve Ağır Ceza Mahkemesi’nden duruşmalı inceleme talep edilmesine rağmen, duruşma dahi açılmaksızın dosya üzerinden itirazların reddine karar verildi. Didem Baydar Ünsal hukuken 4 Nisan 2022’de serbest kalma hakkı elde etmesine rağmen cezasının tamamlanacağı 27 Kasım 2023’e kadar cezaevinde tutulacak.  İSTANBUL

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2023 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.