Hainlerin, muhafazakâr Kürtler üzerindeki planı

Forum Haberleri —

29 Ocak 2021 Cuma - 23:00

  • Bir süre önce KDP adıyla kurulan parti de kendisini muhafazakar Kürtlere seslenen olarak lanse etmişti. Başûr'da dolaşan bilgilere göre bu partiye katılan bazıları, Hewlêr'de KDP istihbarat örgütü Parastin ve MİT tarafından ortak hazırlanmış. 

CİHAN EREN

Erdoğan'ın Bahçeli’nin evine giderek yaptığı görüşmedeki temel gündemin HDP olduğunu yandaş basın yazdı ve söyledi. O görüşmede kararlaştırılan plana göre atılması gereken adımların startını faşist Bahçeli verdi. Ve o günden sonra HDP’ye saldırılar daha da arttı. HDP’nin kapatılması da o görüşmeden sonra daha sık dilendirilir oldu. HDP’nin kapatılması halinde doğacak sonuçlar konusunda kafaları karışık olsa da, ‘muhafazakar Kürtlere hitap edecek yeni bir parti kurulmalı’ sözüyle kime alan açmak istediklerini itiraf ettiler.

Türkiye'de bir geleneğe bağlı ve seçmeni milyonlarca olan siyasi partilerin tümü tekçi rejimin yaşadığı krizden kaynaklı derin bir bunalım yaşıyor. Siyaset üretemiyor. Sürekli düşmanlık üreterek ancak var olabiliyorlar. Bu politikaları, Kürt ve Alevi inkarcısı, kadın düşmanı, tekçi faşist rejimin yaşadığı krizi, en derin kendilerinin yaşadığını gösteriyor.

Bilindiği gibi ilk MHP, ondan sonra da AKP bölünmüştü. CHP’den de yeni partilerin çıkacağı konuşuluyor. MHP ve AKP’den kopanların kurdukları partilerin söylemi, MHP ve AKP’nin mevcut söyleminden daha ‘kapsayıcı’ ve ‘demokrat’ sayılabilir. CHP’den kopup parti kurmaya çalışanların söylemiyse, bir süredir değişim yaşayan CHP’den daha sağcı ve anti demokratiktir. Bunların ‘CHP rotasını değiştirdi, geleneğinden koptu’ söylemiyle değişime karşı kişiler olduğu görülüyor.

Türkiye'de devlet ve rejimin yaşadığı krizden etkilenmeyen tek parti HDP’dir. Çünkü HDP baştan beri cumhuriyetin demokratikleşmesini istiyor. Bu amacını da demokratik ulus çizgisine dayandırdığı programıyla gerçekleştirmeye çalışıyor. Böylece HDP gelişmeye açık, tutarlı bir parti olarak her türlü baskı, tutuklama ve kayyumlu saldırıya rağmen mücadelesini sürdürebiliyor. Başka bir ifadeyle tutarlı söylemi, halka yeterince anlatamasa da Türkiye'nin temel sorunlarına demokratik çözüm öneren tek parti olma ayrıcalığını elinde tutuyor. Bu da Türkiye'nin geleceğinde HDP’nin önemli rol oynayacağını gösteriyor.

Türkiye'deki kitlesel partilerden sadece HDP bölünmedi. Bunun nedeni HDP’nin değişmesi gereken tekçi ulus devlet ve rejim yerine, demokratik ulus çizgisiyle çağın gelişmelerine denk siyasi anlayışa sahip olmasıdır. Bu çizgi HDP’yi, günümüz Türkiye'sinin sadece tek muhalif partisi değil, gerçek manada tek siyasi partisi yapıyor. Bunun için siyasi anlayışları farklı olsa da tekçi faşist sistemi temsil edenlerin tümü, HDP bölünsün, baraj altında kalsın istiyor. Bölmek isteyenler legal ve illegal yollarla baskı ve saldırıda bulunuyor. Herkesi Türk ve Sünni-Hanefi yapmak isteyen Türk İslam sentezciler sağı ve soluyla, çürümüş rejimi yamayarak sürdürme uğraşı verirken, HDP’den bazılarını kopartmayı, en önemli işlerinden görüyor.

HDP, Kürdistan ve Türkiye demokratlarının ve yurtseverlerinin partisidir. Kadın ve gençliğin siyasete katıldığı mecradır. Bu geleneğin onlarca şehidi, binlerce tutuklusu vardır. Şimdiye kadar devlet bu gelenekten kimseyi yanına çekememiştir. Bu nedenle şayet HDP’den kopanlar olursa, kimse bunların ayrı görüşte, sorunların demokratik çözümü için farklı projelere sahip oldukları için ayrıldı demeyecektir. Bunlara, AKP-MHP-Ergenekon faşizminin Kürt soykırımını tamamlamasına, Türkiye demokrasi güçlerini bastırmasına katılmak için ayrıldı denilecektir. 

Görünen o ki, HDP yeni dönemde iki cepheden daha yoğun saldırı altında olacak. Birinci ve esaslı saldırı, hep yapıldığı gibi HDP’yi bölmek, karşısına birtakım ‘makul’ Kürtleri çıkarmak şeklinde olacaktır. Bunu da ‘güvercinler’ ve ‘şahinler’ ya da ‘teröristler’ ve ‘makuller’ taktiğini kullanmak suretiyle içe oynayarak gerçekleştirmeye çalışacaklar. Bilindiği gibi HDP geleneğine karşı daha önce de bu taktik kullanılmıştı. Ancak sonuç alamamıştı. HDP içinde suni gündemler yaratarak, en küçük bir sorunu abartarak, yoğun baskı ve tutuklamalar yaparak bölebiliriz diyenler, belki kapatma tehdidi ve gündemiyle ürken bazıları olabilir düşüncesiyle, kapatmayı da daha çok gündeme getirecekler.

HDP’nin kapatılmasına siyasi zemini MHP ve Perinçekçiler yaratıyor. SS İçişler bakanı, işin operasyonel yanını üslenmiş. Kapatma kararını vermeyi de AKP üstüne almış. Ayrıca AKP, HDP kapatılırsa doğacak boşluğu doldurma görevini de üstüne almış. Bunu ‘muhafazakâr Kürtlere hitap edecek bir parti kurulmalıdır’ sözünden anlıyoruz.

Belirttiğimiz tüm bu senaryolarda doğrudan ya da dolaylı yer alan bazı Kürtler de vardır. Bunları da ‘HDP Kürtleri savunmuyor, Kürt muhafazakarlara hitap etmiyor, Türk soluyla hareket ediyor’ sözlerinden tanıyoruz. Kürt muhafazakarlara seslenecek parti kurulsun sözü AKP’nin tezidir. Kürtlerin artık kendisine oy vermeyeceğini bildiği için böyle bir projeyi devreye koymaya çalışıyor. Demek ki HDP’nin sol, sosyalist, demokrat, yurtsever ve demokratik Müslüman Türkiyelilerle ortaklaşmasını eleştirenleri, AKP, saray Gladyosu ve MİT konuşturuyor demek yanlış olmaz.

Bir süre önce KDP adıyla kurulan parti de kendisini muhafazakar Kürtlere seslenen olarak lanse etmişti. Başûr'da dolaşan bilgilere göre bu partiye katılan bazıları, Hewlêr'de KDP istihbarat örgütü Parastin ve MİT tarafından ortak hazırlanmış. İçlerinde siyasi kaçaklar bile varmış. MİT bunları HDP'ye karşı KDP (Kürt Demokrat Partisi) için çalışma şartıyla temize çıkartmış. Bu da muhafazakar Kürtlere parti kurulsun diyen Kürt kimliklilerin kimler tarafından ve ne amaçla kullanıldığını yeterince göstermektedir. HDP oylarını bölerek ya da HDP üzerindeki baskıları meşrulaştırarak, AKP-MHP soykırım rejimine destek veren bu kesimler, yeni bir ‘kontra parti’ ile Kürt muhafazakarları kendi hain emellerine alet etmek istiyor. Bunlara göre Kürt muhafazakarlar, Türk soykırım rejimine hizmet ederlerse muhafazakar olur. Kürt muhafazakarlar, Kürtleri inkar eden Türk milliyetçi partilerine oy verirlerse kimliklerini muhafaza edebilir. Oysaki bu anlayış, sömürgeci soykırımcı Türk rejimine işbirlikçilik eden, çoğu Irak-KDP’since beslenenlerin çizgisidir. Görüldüğü gibi bunlar Kürt muhafazakarlarını temsil ediyoruz söylemiyle, gerçekte işbirlikçi ve hainliklerini örtmeye çalışıyorlar.

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2021 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.