Hasta tutsaklar için genelge

3 Ocak 2023 Salı - 17:10

PKK - PAJK - Cezaevi

PKK - PAJK - Cezaevi

  • Hasta, yaşlı ve sakat hükümlüler için bir genelge yayımlayan Adalet Bakanlığı, cezaların hafifletilmesi veya kaldırılması için kişinin talebi olmadan resen işlem başlatabilecek.

Hasta, yaşlı ve sakat hükümlüler için bir genelge yayımlayan Adalet Bakanlığı, cezaların hafifletilmesi veya kaldırılması için kişinin talebi olmadan resen işlem başlatabilecek.

Adalet Bakanlığı sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarının hafifletilmesi veya kaldırılmasını içeren bir genelge yayımladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ imzasıyla başsavcılıklara gönderilen 8 maddelik genelgeye göre artık bu durumdaki kişilerin talebi olmaksızın sağlık durumları ile ilgili resen tespit işlemi başlatabilecek.

Anayasa’nın 104. maddesine göre bu konuda yetki Cumhurbaşkanı'nda. Genelgeyle resen başlatılan cezaların hafifletilmesi veya kaldırılması işlemleri Bakanlık aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı makamına gecikmeksizin gönderilecek.

Genelgeye göre, hükümlü, durumunun sürekli hastalık, sakatlık veya kocama hali olup olmadığının teşhis ve tespiti için tam teşekküllü devlet hastanesi sağlık kuruluna sevk edilecek. Tam teşekküllü sağlık kurulu raporu alındıktan sonra daha önce verilen tüm tetkik ve raporlar da talebine eklenerek, hükümlünün durumunun sürekli hastalık, sakatlık veya kocama hali olup olmadığının teşhis ve tespitine ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan bilimsel ve teknik görüş istenilecek.

Hükümlü, muayenesi istenmedikçe ve muayene için gün alınmadıkça bulunduğu yer ceza infaz kurumundan Adli Tıp Kurumu'nun bulunduğu yer ceza infaz kurumuna sevk edilmeyecek.

Adli Tıp Kurumu'nun, hükümlüde "sürekli hastalık, sakatlık ve kocama" teşhis etmesi halinde, kurumun bu teşhisiyle birlikte, sağlık kurulu raporu, infaza konu kesinleşme şerhli tüm ilamları ile koşullu salıverilmenin geri alınması, içtima veya içtimanın çözülmesine ilişkin kararların kesinleşme şerhini içeren örnekleri, daha önce yararlandığı aflara ilişkin karar örnekleri, müddetname, infaz edilen ceza müddeti ile koşullu salıverilme tarihine kadar kalan süreyi açıkça belirten tutanak, varsa infaz tehir kararı, adli sicil kaydı gibi evraklar fezleke ekinde derhal Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilecek.

Adli Tıp Kurumu'nun, hükümlüde "sürekli hastalık, sakatlık ve kocama" hallerinin bulunmadığına dair teşhisi durumunda ise sadece kurumun bu teşhisini içeren görüşü ile sağlık kurulu raporunun onaylı örneği müdürlüğe iletilecek.

Hükümlünün veya kanuni temsilcisinin talebinden vazgeçmesi ya da cumhuriyet başsavcılığı tarafından resen başlatılan işlemleri reddetmesi halinde, cezaların hafifletilmesi veya kaldırılması işlemlerinin sürdürülebileceği hususu değerlendirilecek.

Hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunmayan tutuklu yönünden cezaların hafifletilmesi veya kaldırılması işlemlerine başlanamayacağından, bu şekildeki talep tahliye istemi mahiyetinde kabul edilerek, gereği mahallinde takdir edilecek. ANKARA

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2023 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.