KDP’nin Êzîdîlere yönelik yeni kirli planları

Forum Haberleri —

Êzîdî Soykırımı

Êzîdî Soykırımı

  • Hem DAİŞ’lilerin Şengal’e getirilmesi olayında hem de yürüttüğü psikolojik özel savaşından çıkaracağımız sonuç, sömürgeci soykırımcı Türk devleti, KDP ve Irak’taki bazı güçleri fermanı tamamlama kararında oldukları ve bunun için her türlü kirli yol ve yönteme başvurmaktan geri durmadıklarıdır. 

SEİD HESEN           

KDP soykırımcı Türk devleti ve Irak içinde bir kesimin Êzîdîlere yönelik soykırım savaşları provakasyonları da geliştirerek devam etmektedir. Bilindiği gibi 2014’te DAİŞ çeteleri Şengal’a saldırdığında KDP ve Irak güçleri Şengal’i bırakıp kaçarak Êzîdî Soykırımının gerçekleştirmesine neden oldular. PKK gerillalarının yardımı ve öncülüğünde Önder Apo’nun düşünceleri üzerinde Êzîdîler kendilerini örgütleyip mücadele ederek fermanın önüne geçtiler. DAİŞ de başaramayınca bu sefer açık ve dolaysızca faşist Erdoğan ve Irak’taki bazı güçleri de yanlarına alarak 9 Ekim antlaşmasını yaparak fermanın tamamlanması sürecini ayrı biçimlerde sürdürerek bu savaşı yürüttüler.

Bu güne kadar sürdürmüş oldukları politikaların sonuç almaması ve yürütmüş oldukları savaşta sonuç almamaları üzerine yeniden DAİŞ’i devreye sokmaya çalışıyorlar. Bunun en somut kanıtı da üç dört gün önce Irak ordusunun denetiminde bazı DAİŞ’lileri aileleriyle birlikte getirip Şengal’e yerleştirme çabalarıdır. Zamanlama itibarıyla da manidar, çünkü olaydan birkaç gün önce Şengal’de Önder Apo’nun paradigması üzerinde bir kadın çalıştayı yapılmıştı. Bu çalıştaya Êzîdî, Arap, Asur ve Türkmen kadınlar da katılmıştı. Bu yeni yönelimlerin çalıştayın hemen ardından olması dikkat çekici ve bu yanıyla da üzerinde durulması gereken bir konu.

Biz bu yazımızda KDP’nin yaklaşımına değinmeye çalışacağımızdan dolayı işin bu yanına değinmeyeceğiz. Bu duruma karşı Êzîdî halkımızın yerinde, haklı ve meşru tepkileri, protesto eylemleri gerçekleşti. Halkın bu protesto eylemleri sonucunda Irak ordusunun DAİŞ’lileri nasıl geri götürdüklerinin görüntüleri de basına yansıdı. Her şey bu kadar açık ve net ortadayken her zamanki gibi KDP basın kolu bu olayı da çarpıtarak "Êzîdîler camiye saldırmışlar, camiyi yakmışlar vb." tarzda, durumu ciddi bir kargaşaya sürükleyip saptırarak olayı özünden uzaklaştırarak manipüle etmeye çalışmıştır. Tarih boyunca Êzîdîler sürekli iktidarcı- devletçi, sömürgeci güçlerin  saldırılarına maruz kalıp fermanlardan geçmiş olmalarına rağmen bu güne kadar hiçbir halka, halkların kutsal mekanlarına, dini inançlarına saldırdıkları olmamıştır. Ferman’dan bu yana nerdeyse on yıl geçti, Êzîdîler Şengal’deki  camilere dokunmamışlardır.

Şia ve Sunni mezhebindeki Müslümanların Şengal’de Êzîdîlerle birlikte yaşadıkları ve camilerde ibadetlerini yerine getirdikleri herkesin malumu. Şengal‘in Demokratik Özerk Meclisi ve onun yürütmesinden tutalım savunma güçleri olan YBŞ’de Sunni Arapların yanında Şia Arapların da yer aldığı biliniyor. Demokratik ulus programı bağlamında Müslümanlarla  birlikte örgütlenerek ortak yaşam ve gelecek kurmaya çalışan Êzîdîler hiç böyle bir şey yapmaya kalkışır mı? Yapmayacakları ve yapmadıkları ayan beyan ortada. Her şey bu kadar açık ve net ortadayken KDP basını niye böyle bir çarpıtmayı ve iftiraya  baş vuruyor. KDP neden Êzîdîlerin yakasını bırakmıyor? KDP bununla neyi hedefliyor? İnsan rahatlıkla şunu söyleyebilir. Barzani ailesi Êzîdîlerin soykırımından vazgeçmiyor, soykırımı tamamlamakta ısrarlıdır.

Müslümanların dini duygularını, inançlarını kendi kirli emelleri için kullanarak, galeyana getirerek Êzîdî halkımıza saldırtma çabası içindedir. Bununla Êzîdî halkımızı Müslüman kesimlerin hedefi haline getirerek DAİŞ eliyle tamamlamadığı soykırımı bu yöntemle tamamlama peşinde olduğu rahatlıkla görülüyor. Diğer yanda ise demokratik ulus ekseninde oluşan Êzîdî- Arap birliğini dağıtmayı, yıkmayı hedefliyor. Böylesi sinsi kirli planlar peşindedir KDP. Hem DAİŞ’lilerin Şengal’e getirilmesi olayında hem de yürüttüğü psikolojik özel savaşından çıkaracağımız sonuç, sömürgeci soykırımcı Türk devleti, KDP ve Irak’taki bazı güçleri fermanı tamamlama kararında oldukları ve bunun için her türlü kirli yol ve yönteme başvurmaktan geri durmadıklarıdır. Bu güçlerin hedefleri, amaçları Êzîdîlerin iradesini kırma, örgütsel yapılarını dağıtıp yok etmedir. DAİŞ’lileri de bunun için getirip Şengal’e yerleştirmeye çalıştılar. Halkın eylemleri gelişmemiş olsaydı bir sürü çete elemanını Şengal’e yerleştireceklerdi ve bu bir şekilde devam da edecek. Halkımız bu konuda dikkatli ve duyarlı olmalıdır. Söz konusu güçler her fırsat bulduklarında saldırdıkları gibi DAİŞ’leri de getirip yerleştirmeye çalışacaklardır. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendi demokratik ulus bilinciyle örgütsel yapımızı geliştirerek güçlendirerek provokasyonlara gelmeden mücadelemizle tüm planlarını boşa çıkarabiliriz.    

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2023 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.