1 Haziran özgürlük atılımının direniş ruhu

Forum Haberleri —

31 Mayıs 2021 Pazartesi - 23:00

  • Ortadoğu halklarının ve Kürt halkının nihai özgürlüğünün tarihi şifreleri, 1 Haziran atılımının ruhunda saklıdır. 1 Haziran atılım ruhu Ortadoğu halkları için ebedi ve ezeli özgürlüklerinin yegane kök hücresidir.

KEREM ÇİFTÇİ

Türk devletinin faşist, soykırımcı planlarını açığa çıkaran tarihi 1 Haziran fedai ruhu bugün, demokratik devrim savaşımını Kürdistan’ın her karış toprağına taşırıyor. Öyle ki süreç dönemsel ve konjonktürel anlamda, savaşın karakterini de değiştirmiş ve deyim yerindeyse bir varlık-yokluk savaşımına dönüşmüş durumdadır. Çok çetin bir sürecin tam orta yerindeyiz. Bir tarafta kapitalist modernite güçlerinin güç ve denge savaşım alanına dönüşmüş Ortadoğu'daki kaotik durum, öte tarafta ise bu sarmaldan çıkışın yolu olarak Önderlik paradigmasını esas alan, ahlaki ve ilkesel temelde halkların kurtuluş mücadelesini yürüten Kürdistan Özgürlük Hareketi. Bundan sebep TC faşizminin otoriter karakteri, Türkiye, Kürdistan ve Ortadoğu’da inşa edilmeye çalışılan ahlaki-politik toplumsallığın zeminine saldırmaktadır. Demokrasinin kendisini öldürme, intihar etme seferberliği başlatılmış durumda. Keza hukuk zaten yok, sosyal adalet mekanizmasının tümü ise TC mafya rejiminde çoktandır mezarlığı boyladı bile.

Türk toplumunda onlarca yıldır uygulanan, kapitalist modernite insan mühendisliğinin biçimlendirdiği sağ milliyetçi faşist Türk tipolojisi, kaprisli bir “gurur” şizofrenliği taşır. Sözüm ona bu milliyetçi-dinci “gurur” yüzünden, Kürt halkı başta olmak üzere tüm Ortadoğu halklarının “onurları” barbarca ayaklar altına alınıyor. Esas olarak verilen bu devasa mücadele bir onur mücadelesidir. Halklar Önderi Abdullah Öcalan paradigmasının pratik öncülüğünü yapan PKK, 1 Haziran atılımıyla onursuzlaştırılmaya çalışılan Türkiye ve Ortadoğu halklarının, ortak haysiyet ve onuruna sahip çıkmaktadır.

Mafya-çete Türk devletinin, Güney Kürdistan işgaliyle daha da belirginleşen yeni tasfiye konseptinin boşa çıkarılması, Kürt halkı açısından tüm kazanımlarının güvenceside olacaktır. Aksi durumda çok büyük riskler ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla 1 Haziran ruhunu yaşamın her alanında süreklileştirmek, içselleştirmek ve yaşamsallaştırarak bu büyük oyunu Kürt halkı ve Ortadoğu halkları ancak boşa çıkarabilirler. Ortadoğu halklarının ve Kürt halkının nihai özgürlüğünün tarihi şifreleri, 1 Haziran atılımının ruhunda saklıdır. 1 Haziran atılım ruhu Ortadoğu halkları için ebedi ve ezeli özgürlüklerinin yegane kök hücresidir.

Sistematik bir şekilde toplumdaki ahlaki çöküşün kendisi normalleştirilmeye çalışılıyor. Bu faşizm rejiminde, korkudan ahlakını ve onurunu yutanlar karşısında, PKK her türlü belayı ve bedeli göze alarak, halkların haysiyet ve onurunu soykırımdan korumaya çalışıyor. Özcesi PKK Türkiye, Kürdistan ve Ortadoğu halklarının kurtuluş umudunu omuzlamış, bu anlamda tarihi bir direniş sergilemektedir. Onurlu bir demokratik komünal yaşamın siyasi öncülük misyonu PKK, elbette faşist mafyatik rejimin korkulu rüyası oluyor. Çünkü PKK öncü güç ve yegane umuttur. Kapitalist modernite güçleri, Halklar Önderi Öcalan’ın yeni yaşam paradigmasının, küresel bir vicdani onur hareketine dönüşmesinden korkuyorlar. Halkların demokratik kurtuluş manifestosu demokratik uluslaşma bilincinin kök salması, tüm statüko perestlere ecel terleri döktürüyor. Bu nedenle İmralı'daki artan tecrit ve Kürt soykırım konsepti bundan dolayı daha da derinleştiriliyor. 

En nihayetinde 21. yüzyılda insanlığın, demokratik kurtuluşu adına son sözü ve kılavuzudur Halklar Önderi Öcalan’ın yeni yaşam paradigması. Bunu bilince çıkarmak artarak devam eden saldırıların ne anlama geldiğinide kavramaktır. Düşmanın en vahşi şekilde saldırı başlatması bu hakikate karşı sürdürülen bir savaştır. Bugün Kürdistan'ın her karışına taşırılmış olan 1 Haziran atılım ruhu İmralı tecridini kıracak, TC’nin emperyal hayallerini kursağında bırakacak ve "Dem Dema Azadiyê yê" hamlesiyle "Özgür Önderlik, Özgür Ülke" ve halkların demokratik özgürlük devrimini de inşa edecektir. 1 Haziran demokratik kurtuluş bayramı tüm insanlığa kutlu olsun.

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2021 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.