Alevi kadınlardan örgütlenme atağı

18 Ekim 2021 Pazartesi - 17:30

3. Demokratik Alevi Kadın Konferansı

3. Demokratik Alevi Kadın Konferansı

  • Demokratik Alevi Kadınlar Birliği hafta sonu gerçekleştirmiş olduğu 3. konferansın sonuç bildirgesini açıkladı. Konferansta yürütülen tartışmalar ışığında kamuoyuna açıklanan bildirgede yayınlanan kararlar, Alevi kadınların önümüzdeki dönem çalışma perspektifini oluşturuyor.

Demokratik Alevi Kadınlar Birliği hafta sonu gerçekleştirmiş olduğu 3. konferansının sonuç bildirgesini açıkladı.

Bildirgede, “Tarihimizle  Yüzleşiyor, İnancımızla Örgütleniyoruz şiarıyla, 16-17 Ekim’de Almanya’nın Dortmund şehrinde  3. Demokratik Alevi Kadın Konferansı’nı çeşitli Alevi süreklerinin, Çepnilerin, Tahtacıların, yöre derneklerinin  temsilcileri ile Avrupa, Türkiye ve Almanya’dan 70’e yakın kadın canımızın katılımıyla büyük bir heyecan ile çok dilli olarak gerçekleştirdik” denildi. 

Eril zihniyet anaları ikinci plana itti

Arap Alevilerin, Yaresanilerin, cezaevlerinde bulunan Alevi kadınlar ve çeşitli kadın  kurumlarının mesajlarını sunduğu   belirtilen Bildirgede şöyle denildi: “Uzun bir aradan sonra gerçekleştirdiğimiz konferansta, Alevi kadınların yaşamı yeniden yaratma ve her türlü gericiliğe, baskı ve asimilasyona karşı kendi kimliğiyle, diliyle, kültürü ve inancıyla  varolma isteği vurgulandı. Özellikle konferansa katılan Alevi analar, Alevi inancında ananın yolun ve erkanın yürütücüsü olarak tarihte önemli bir yeri olduğunu ancak zaman içerisinde erkek egemen yaklaşımlarla anaların ikinci plana itildiklerini, son zamanlarda kadın taliplerin, mürşidlerin ve anaların her türlü engellemeye karşı bu hizmeti tekrar yapmak için bir duruş ve emek içerisinde olduklarını vurguladılar.”

Alevi inancında musahipliğin, ocak sisteminin son derece önemli olduğu ifade edilen bildirgede paylaşıma, karşılıklı dayanışmaya dikkat çekildi. 

Doğa insanın dışında değildir


Alevi inancı da kadın doğa ilişkisinin kapsamlı olarak ele alındığı  bildirgede, “Doğanın insanın dışında olmadığı, her varlığın doğada bir yeri olduğu ve bu döngüselliğin ve uyumun aslında yaşamın kendisi olduğu vurgulandı. Biz Aleviler, cümle canlılara aynı nazardan bakar, doğada hiçbir varlığın diğerinden üstün olmadığına inanırız” denildi.

‘Her kuş kendi dilinde öter’

İnancın ana dilinde yapılmasının önemine dikkat çekilen konferansın sonuç bildirgesinde şöyle denildi: “Bizim nazarımızda her ot kendi kökünde biter her kuş kendi dilinde öter. Bu hakikat ışığında gençlerin ve genç kadınların ve yine çocukların inancımızı kendi dillerinde öğrenmelerinin önemine vurgu yapıldı.”

Konferans kararları

Bildirgede, konferansta alınan kararlar da şöyle açıklandı:

  • “İnancımızın ritüellerini hayata geçirme ve temel kavramlarımızla ilgili eğitim çalışmaları yapılması,
  • Tüm Alevi sürekleri ve kurumları ile musahiplik ikrarı temelinde ilişkiler kurulması ve geliştirilmesi,
  • Bu temelde  Alevi süreklerindeki  kadın canlarla cemal cemale gelinmesi,
  • İnancımız temelinde Avrupa’daki canlarımızın hanelerine mihman olup bağlarımızı güçlendirme,
  • Yol yürütücüsü kadın anaların, yola hizmet edecek kadın canları yetiştirmesi için çalışmalar yapılması,
  • Basın yayın alanında inancımızı görünür kılma ve bu temelde dergilerimizin her kesime ulaşmasınınsağlanması.” 

 

ANF/DORTMUND

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2021 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.