CHP’nin sonucu belli tarihle sınavı

Mihraç URAL yazdı —

  • CHP, ikiyüzlüdür, milliyetçilikte öncüdür, ırkçıdır ve yayılmacı şovenisttir. Savaş tezkeresi konusunda “kendi aramızda görüşeceğiz” demesi ise özrü kabahatinden büyüktür. 

İYİ partiyi iyi biliriz. MHP bakiyesi ırkçı-milliyetçi bir parti. Üstelik yükselen milliyetçiliğin temsilcisi. Eli kanlı kirli ve savaş yanlısı bir parti. Diktatör Erdoğan’dan geri kalır hiçbir yanı yoktur. Meral Akşener azılı faşist, demokrasiyle uzak yakın ilişkisi olmayan bir siyasi figür. Bu figür er ya da geç AKP’yle iç içe olacaktır.

İYİ partiyi yakından takip edenler bu partinin oluşturacağı tehlikeyi de sezmiştir. Konuyla ilgili olarak yazdığım “Milliyetçi Tehlike ve Görevlerimiz” başlıklı makalem de esas vurgu bu partiydi.

Konumuz CHP
CHP’yi de çok iyi tanırız. Cumhuriyet döneminin tüm kanlı  kıyım olaylarının failidir.

19 Kürt halk ayaklanmasını kanla bastıran, Dersim katliamında olduğu gibi özellikle Kürt Alevileri doğrayan, yapısı itibariyle ırkçı-milliyetçiliğin öncüsü, Hatay, Kıbrıs ilhak ve işgallerini yapan sınır ötesi savaşların mimarı CHP’dir.

Ben bu partiyi 1978’de, Ecevit iktidarı döneminde tanıklığını yaptığım işkence ve kıyımlar, Kürt sorununda gösterilen ırkçı-milliyetçi tutumlara bakarak  “CHP modern faşist bir partidir” dedim.

O gün bu söylemli çok ağır görenler oldu. Kimse’de bu partiyi öyle tanımlamadı. Solun her çeşidi CHP’yi sığınılacak bir sosyal demokrat parti sandı.

Durum hala öyledir. Çünkü Türkiye solu bir bütün olarak milliyetçi bir soldur; bilinçaltı milliyetçilik her safhasında Türk solunun alın yazısı gibi kendini gösterir. “Türk Solunun Milliyetçilik Handikabı” ve “TKP’nin Bitmeyen Demagojileri” başlıklı makaleme de  bu konuya bir kez daha işaret ettim.

Millet İttifakının bir ayağı İYİ parti, ‘vatan millet Sakarya’ diyerek, diktatör Erdoğan’a verilecek 2 yıllık savaş tezkeresine onay vereceğini açıkladı.
Bu ahlaksız parti bu açıklamayla, bu güne kadar yaptığı tüm Erdoğan eleştirilerinin yalan dolan olduğunu da göstermiş oldu. Aynı bataklığın, aynı şovenizmin bir ayağı da İYİ partidir. 

Ancak CHP’yi farklı yerde görmek isteyenlere demem o ki, siz de bir kez daha yanılacaksınız.

CHP, ikiyüzlüdür, milliyetçilikte öncüdür, ırkçıdır ve yayılmacı şovenisttir. Savaş tezkeresi konusunda “kendi aramızda görüşeceğiz” demesi ise özrü kabahatinden büyüktür.

Üstelik bu kez tezkere tek kişinin kararlaştıracağı bir savaş tezkeresidir. Üstelik, her defasında birer sene uzatılan tezkere bu kez 2 yıllıktır. Üstelik bu tezkere bölgede daha farklı alanlara müdahale etme yetkisi taşımaktadır. Bunu da Hitler yetkileriyle donanmış bir diktatör olan Erdoğan’ın şahsına tevdi etmektedir.

CHP tezkerede bu satırları okudu mu? 

“hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilebilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için 2 Ekim 2014 tarihli ve 1071 sayılı TBMM kararı ile verilen ve son olarak 7 Ekim 2020 tarihli ve 1266 sayılı TBMM kararı ile 30 Ekim 2021'e kadar uzatılan izin süresinin 30 Ekim 2021'den itibaren iki yıl uzatılması hususunda gereğini Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca bilgilerinize sunarım." (Tezkere 2021)

Buradaki cümlelerin ne anlama geldiğini bilmeyen aptalların siyaset yaptığı bir ülkede yaşıyor olsak da, CHP’nin bu söylemleri yutarak, kendi aralarında danışacaklarını dile getirmeleri, sadece halkın tepkilerini yumuşatmak içindir; bununla da diktatöre alan açıp prim vermekte olduğu açıktır. Bu ikiyüzlülük, gerçek sosyal demokratları ürkütmemek, savaş karşıtı aydınları sanatçıları küstürmemek için bir oyalama taktiği olarak ortaya konmuştur.

Tezkere mecliste, daha neyin görüşmesi olacak ki, ya evet diyeceksiniz, ya da hayır. Bunun görüşülecek ne yanı var ki? CHP işte bu ikiyüzlülüktür.

Bu açıdan sonucu belli olan bir sınav olacak. Tezkereyi hep birlikte omuz omza vererek geçirecekleri açıktır.

Bu ülkenin bilinç altı milliyetçiliği, yayılmacı ve yeni Osmanlıcı güdüleri solunda, sağında ortak özelliğidir. Buna bir kez daha şahit olacağız. Bu siyasal sahnenin çirkef suratına Kürt sorunu nedeniyle günü birlik tanıklık ediyoruz.

Tümünün, azınlıklara,farklı inançlara yaklaşımlarına da günü birlik tanıklık yapıyoruz. Sınanmışı bir kez daha sınamak aptalların işi olsa gerek. Sonra, kimsenin dönüp bu ülke bataklıktan neden çıkamıyor deme hakkı olmayacaktır.

Sonuç olarak, açıkça görülmektedir ki bu ülkenin gerçek sağduyusunu, halkın gerçek isteklerini HDP temsil etmektedir. Hiçbir duraksamaya yönelmeden “HAYIR” demiştir.

Savaşa, ölüme, bataklığa karşı ülkeyi ve halklarımızı korumanın en açık anlamı bu tezkereye hayır demekten geçmektedir. Bu tutumu almayanların bu ülkeye ve halklarına verebilecek hiçbir şeyleri yok demektir.

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.