Gelir eşitsizliğinde zirveye koşuyor

26 Eylül 2022 Pazartesi - 17:50

  • Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) 37 üyesi arasında gelir dağılımı adaletsizliğinin en yüksek olduğu 4. ülke. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içinde ise gelir eşitsizliğinde Türkiye’den daha kötü durumda olan tek ülke Bulgaristan.

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye’de halkın yüzde 40’ı gelirin sadece yüzde 16,5’ini alıyor. En zengin yüzde 20’lik grup ise gelirin yüzde 47,5’ini alıyor. Euronews, gelir dağılımı eşitsizliğinin ölçülmesinde en çok kullanılan yöntemlerin başında Gini katsayısını dikkate alarak, durumu grafiklerle öteledi. Gini katsayısı 0 ile 1 arasında bir değer. Sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, bire yaklaştıkça ise gelir dağılımında bozulmayı anlatıyor. OECD’nin 2021 veya en yakın yıl verilerine göre zirvenin 4. sırasındaki Türkiye’nin 2018'deki Gini katsayısı 0,397 puan. Gini katsayısına göre gelir adaletsizliğinin en düşük olduğu ülkeler Slovakya (0,222) ve Slovenya (0,246).

Bulgaristan'ın ardından

AB üyeleri içinde ise en yüksek oran 0,402 puan ile Bulgaristan’da. Türkiye, AB ülkeleri içinde gelir adaletsizliğinin en yüksek olduğu 2. ülke konumunda.

Gelir dağılımının hesaplandığı diğer yöntem ise toplumdaki en yüksek ve en düşük gelire sahip grupların toplam gelirden aldıkları payların karşılaştırılması. Toplumun en zengin yüzde 20’lik kesiminin geliri ile en yoksul yüzde 20’lik kesiminin gelirine oranı karşılaştırılarak P80/P20 hesaplanıyor. Farkın fazla olması gelir dağılımı eşitsizliğinin yüksek olması anlamına geliyor. OECD’nin 2021 veya en yakın yıl verilerine göre Türkiye 37 OECD üyesi arasında gelir dağılımı eşitsizliğinin en yüksek olduğu 5. ülke.

P80/P20 oranında eşitsizliğin en düşük olduğu ülke ise 3,2 puanla Slovakya.

Gelir yüzde 20'ye akıyor

TÜİK’in sıralı yüzde 20'lik gruplar itibarıyla yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin dağılımı da Türkiye’de gelir adaletsizliği gösteriyor. 2020 anket yılı ve 2019 referans yılı verilerine göre Türkiye’de en zengin yüzde 20’lik kesim gelirin yüzde 47,5’i alıyor. En yoksul yüzde 20’lik kesim ise gelirin sadece yüzde 5,9’unu alabiliyor.    İSTANBUL

 

Servetin yüzde 41'i en zengin yüzde 1'de

Credit Suisse’nin yayımladığı son Küresel Servet Raporu’nda yer alan ‘Global Wealth Databook 2022’ grafiğinde, Türkiye’de en zengin yüzde 1’lik kesimin, toplam servetin yüzde 41’ine sahip olduğu belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “20 yıllık bir hükümetin Türkiye’yi dünyaya göre yoksullaştırma hikayesi. Türkiye'nin küresel servetten aldığı pay, 2007-2013 arasında yükselişini durdurmuş. Tek adamlık hevesinin arttığı 2017’den itibaren de düşüş hızlanmış. Yani az gitmiş, uz gitmiş; 2002’nin gerisine gitmişiz. Türkiye yoksullaşıp küresel servetten aldığı pay azalırken ülke içinde servet nasıl dağılmış? Elbette son derece adaletsiz. Türkiye, servet dağılımının en adaletsiz olduğu 3. ülke. Tablo çok açık. Adında ‘adalet’ olan ve adaleti sadece ‘saray’ yapmak zanneden bir parti, 20 yılda ülkemizde her türlü adalete darbe vurdu. Ama artık az kaldı. 85 milyon kazanacak.”

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2022 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.