Newroz finali Önder Apo’nun özgürlük zamanı

Forum Haberleri —

10 Şubat 2021 Çarşamba - 23:00

  • Gerilla direniyor, zindanlar direniyor sıra halklarımızda 15 Şubat komplosuna karşı ayağa kalkarak, 8 Mart’tan Newroz bayramında kadar kesintisiz bir direniş seferberliğiyle zafer koşullarını yaratmak kalıyor.

KEREM ÇİFTÇİ

Ortadoğu’ya özgü tarihsel popülizm mirası üzerinden yükselen siyasi islamcı faşizm halkların demokratik siyasal iradesine ipotek koyarak, toplumun siyasete olan ilgisini illegalize ediyor. Demokratik toplumun sosyo-politik koşulları bu köktenci faşizm karşısında dezavantajlı konumdadır. Sürdürülebilir bir radikal toplumsal seferberlik direnişine öncülük etmek sanılandan da çetrefilli bir iştir. “Faşizm dört temel boyut üzerinden toplumda örgütleniyor; iman, efsane, ayin ve ümmet.“ Ortadoğu diktatörlerin yönetim aracı faşizm halkın duygularına yön vermede oldukça ustalaşmıştır. Herkesin ötekisi ve düşmanı özenle yaratılmış durumdadır.

Güncelde siyaset demokratik bir çözüm alanı olmaktan büyük ölçüde çıkarılmıştır. Parçalanmış ve önemsizleştirilmiş hakikat yitimi üzerinden faşizme parçalı toplumsal bakış yanılgısı onu daha da azgınlaştırmıştır. Faşizme oldukça derinlikli bakabilmek gerekiyor. Türkiye de iktidarda olan faşist diktatörlük tasarladığı bir iç savaş üzerinden ülkeyi çöküşe sürüklüyor.

Karşımızda kararlı bir soykırım rejimi var. Bu faşizan rejimi kamusal alanın her metre karesinde yenilgiye uğratmak gerekiyor. Faşizm demokratik yaşama tümden bir yokoluş dayatıyor. Bu yönelimi ancak güçlü ve radikal bir demokratik örgütlülük boşa çıkarabilir. Sur, Cizre, Gezi, ODTÜ, Boğaziçi direniş damarını yeniden harmanlamak gerekiyor. Radikal bir demokratik toplum örgütlülüğü için topyekün ve bütünlüklü bir mücadele şart ve bunun yaşamın tüm alanlarını hedeflemesi gerekiyor. Demokratik özgürlükler ancak güçü toplumsal mücadele refleksleriyle kazanılır.

Demokratik Modernite Evrensel Önderliği Sayın Öcalan’ın paradigması dünya genelinde milyonlarca üyesi bulunan sanayileşmiş ülkelerin sendikalarından da büyük ilgi görüyor. Çok dilli ve çok kültürlü etkin bir seferberlikle Kürdistan ve Türkiye’deki milyonlarca emekçiyi de faşizme karşı bu ortak mücadelede buluşturmak küresel ölçekte sonuçlar yaratacaktır. Kapitalist modernitenin herşeyi yutan Leviathanı faşizmin yarattığı kimlik, cins, kültür, doğa ve ekolojik yıkımın yanı sıra daha nice eşitsizlikleri devasa emek sömürüsünün mağduriyetiyle ortaklaştırarak tek kurtuluş alternatifi demokratik modernite mücadelesinde buluşturmak hiç de zor değil. Zamanın ruhunu yakalamış Apoist paradigmayı anlama ve toplumda pratikleştirme sürecinin gerisinde kalıyoruz. Haklı mücadelemizi dünyaya mal etmenin zamanı geldi de geçiyor.

Dünyanın ve Ortadoğu’nun Sayın Öcalan’a ihtiyacı var. Barışçıl halklar Önderliğini yaşamsal bir gerekçeye dönüştürmede halk olarak yetersiz kaldık. Teorik bağlılıklarımız çoğunlukla ideolojik-politik pratik görevlerimizin önüne geçti. Oysa düşmana düşüncesinde bile kurşun sıkmaktan korkan bir halk gerçekliliğinden devrimci halk savaşını yarım asırdır sürdüren hakikati yaratan devrim içinde devrimin adıdır Önderlik gerçeği.

Önder Apo bizim için onurlu yaşamın yegane anlamıdır. Ab-ı hayat suyudur. Hakikatin ruhu, Özgür yaşam kıblegahıdır. Soykırım kıskacındaki Kürt halkını yoktan var eden fedailiğin ve adanmışlığın mimarıdır Önder Apo. Halk olarak Özgür Önderlik, Özgür Ülke ve demokratik kurtuluş tarihsel doğuşun şafağındayız. Tarihimizde ilk kez tüm dünyada konjonktürel süreç ve koşullar lehimize gelişiyor. Yeterki köşeye sıkıştırdığımız faşizm karşısında dönemsel görevlerimize dört elle sarılalım.

Biliniyor siyasi islamcıların büyük bölümü demokrasi karşıtı bir zihniyetle şekillenmişlerdir. Kindar, ötekiyle empatiden yoksun, imanı tekeline almış herkesin kellesini uçurmayı kendisine hak gören bir cihad kılıcıyla dolaşıyorlar. Ayasofya‘da Diyanet İşleri Başkanı‘nın elindeki kılıç, aslında Kürt halkı şahsında demokratik toplum soykırımı için çekilmiştir. Erdoğan’ın gizli ajandası artık alenen bir MGK resmi tutum belgesidir. Erdoğan’ın uluslarası derin ilişkilerinin kimse pek farkında değil. Erdoğan oldukça gizemli bir kimliğe sahip, üstünde de toplumsal bir denetim mekanizması yok. Şeffaflıktan uzak bu kişiliğin yaratacağı tahribatın çapı konusunda hiç kimse en ufak bir tahmine bile sahip değil.

İnsan yaşamının ortak kamusal temellerini yok etmek kültürel soykırımın kendisidir. Toplumsal adaletin sosyal politikalarını yerelden üretmek adına toplumsal özsavunmayı önceleyen barikatlardan, hendeklerden korkmamak gerekiyor. Onurlu kimlikler, özgürlük inadı ve inancı için günümüzde önemli bedeller göze alınmadan hiç bir şey elde edilmiyor. Martin Luther King’in sömürgecilere söylediği gibi, ”Sizi acı çekme yetimizle bitap düşüreceğiz ve bir gün özgürlüğümüzü kazanacağız” deme kararlılığını gösterebilmeliyiz.

Dünyada ve Türkiye‘de demokratik toplumun inkârı ve soykırımı faşizan yöntemlerle giderek derinleştiriliyor. Faşist rejimler toplumsal ahlaki etiğin temellerini sürekli aşındırırlar. Radikal kötülüğün odağı faşist diktatörlükler tarafından yaşam sevinci elinden alınmış halklarımıza tekrar demokratik çoğulcu özgürlükleri getirecek tek seçenek Kürdistan demokratik özgürlük devrimidir. İmralı‘da insanlığın demokratik kurtuluş ruhu halklarımız adına büyük direniyor. Rojava‘da IŞİD barbarlığının fatihi genç Apocu devrim bir güneş gibi Ortadoğu‘dan doğru giderek tüm dünyayı aydınlatıyor. Bir özgürlük modeli olarak kendisini inşa ediyor. Gerilla direniyor, zindanlar direniyor sıra halklarımızda 15 Şubat komplosuna karşı ayağa kalkarak, 8 Mart’tan Newroz bayramında kadar kesintisiz bir direniş seferberliğiyle zafer koşullarını yaratmak kalıyor.

Bugün toplumsal demokrasi kültürü farklı yaşam özgürlüklerine düşman bir faşizm dayatmasıyla yüz yüze. Bununla birlikte genel toplumsal uyanışlar demokratik devrim fırsatlarını mümkün kılıyor. Kürdistan özgürlük devriminin kıvılcımları Ortadoğu despotizmine karşı demokratik halk isyanlarını gür tutuşturuyor. Er ya da geç ateşten sınanmalarla çelikleşen Ortadoğu demokratik devrimi Apocu paradigma öncülüğünde halklarımıza kalıcı demokratik özgürlükler getirecek. Sosyalizmin yaşayan ruhu Halklar Önderi Öcalan’la birlikte Kürt halkı özgürlük Newroz’unun finaline yürüyor.

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2021 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.