Newroz’un anlattıkları

Ferda ÇETİN yazdı —

  • Kürt halkı Newroz alanlarında, “Uluslararası Komplo” diye adlandırdığı plan ile, Türk Milli Güvenlik Kurulu’nun 30 Ekim 2014 tarihinde kabul ederek yürürlüğe koyduğu “Çöktürme Planı”nın birleştirilmesinden; bu iki planın ortaklaştırılarak “PKK’nin tasfiye planı”na dönüştürülmesinden haberdar olduğunu, bu tasfiye planının hayata geçirilmesine izin vermeyeceğini beyan etmiştir.

Kutlandığı konjonktür, katılım düzeyi, verdiği mesajlar bakımından 2022 Newrozu öncekilerden farklı yönleriyle anılacaktır.

Kürdistan’da, Türkiye kentlerinde ve Avrupa’daki katılımı ve coşkusu yüksek kutlamalar, 2022 Newrozu’nun siyasi etkisini ve verilen mesajların gücünü daha da büyüttü.

Önceki Newrozlar gibi 2022 Newrozu da Kürtlerin sadece halaya durduğu, sıradan ve basit bir kültürel etkinlik değildi. 

Çok değişik merkezlerde, birbirinden binlerce kilometre uzakta, değişik ekonomik-sosyal ve siyasal koşullarda yaşayan milyonlarca Kürt, aynı duygularla, benzer istem ve taleplerde bulundu.

Bu yönüyle de, 2022 Newroz kutlamaları, Kürt halkının topluca irade beyanında bulunduğu ulusal kongre niteliğindeydi.

Kürt halkı binlerce köy, kasaba ve kentte nasıl bir yaşam istediğini, ne talep ettiğini ve reddettiklerini açık bir biçimde beyan etmiş, iradesini topluca ortaya koymuştur.

Bu beyan sadece Türk devletine, Kürdistan’ı sömürgeleştiren İran, Irak ve Suriye’ye yapılmamış; Kürtleri ve Kürdistan’ı bu statüde tutan uluslararası güçlere de yapılmıştır.

Çünkü;

Ortadoğu’yu dizayn eden uluslararası güçlerin, 1998 yılında başlattıkları ve PKK’yi tasfiyeyi amaçlayan plan, günümüzde politikanın değişik veçheleri ile sürdürülüyor.

Newroz’daki çağrı ve talepler en başta bu planın stratejik çerçevesini oluşturan ve öncülüğünü yapan ABD’ye, bu planın pratik yürütücüsü AB ve NATO’ya yöneliktir.

Kürt halkı Newroz alanlarında, “Uluslararası Komplo” diye adlandırdığı plan ile, Türk Milli Güvenlik Kurulu’nun 30 Ekim 2014 tarihinde kabul ederek yürürlüğe koyduğu “Çöktürme Planı”nın birleştirilmesinden; bu iki planın ortaklaştırılarak “PKK’nin tasfiye planı”na dönüştürülmesinden haberdar olduğunu, bu tasfiye planının hayata geçirilmesine izin vermeyeceğini beyan etmiştir.

Newroz alanlarındaki milyonlarca insan, Kürt Halk Önderi Öcalan’ın özgürlüğünü talep ederken, PKK’ye bağlı olduğunu, PKK mücadelesine desteğini sürdüreceğini açık, anlaşılır ve kararlı bir dille ifade etmiştir.

Newroz alanlarında ABD ve Avrupa’ya, Kürtlerin bir kısmını PKK’nin tasfiyesine ortak etme planının işlemeyeceği mesajı verilmiştir.

2022 Newrozu, Rojava’da Kürtlerle aynı koalisyon içinde olan uluslararası güçlerin, bu ortaklığı suistimal etmemeleri çağrısı da içeriyor. 

Rojava’da Kürtlerle ilişkide olan güçlerin, Türkiye’nin muhtemel saldırılarını bir şantaja dönüştürmemeleri; Kürtlerle iyi ilişkilerin, PKK’nin tasfiyesi amacıyla kullanılmasına izin verilmeyeceği bu Newroz’un en önemli mesajlarındandır.

Amed, Hewreman, Qamişlo, Süleymaniye, İstanbul, Frankfurt, Paris, Londra ve binlerce merkezde yapılan Newrozlarda uluslararası güçlerin, Kürt halkını bölerek, ayrıştırarak “Kürtleri içeriden dönüştürme” faaliyetlerine izin verilmeyeceği ifade edilmiştir.

2002 Newroz’u ABD ve Avrupa devletlerinin hala sürdürmek istedikleri “iyi Kürt”, “kötü Kürt” politikasının Kürt halkı nezdinde bir karşılığının olmayacağını; onların tercih ettiği “iyi Kürtlüğün” basit ve kullanılmaya açık bir işbirlikçilik olduğunu aşikar etmiştir.

PKK’nin tasfiyesi amacıyla AKP hükümeti ile KDP yönetimi arasında kurulan stratejik işbirliğine karşı tüm Kürtlerin ulusal birliği 2022 Newrozu’nun en önemli çağrılarındandır.

Newroz’un hemen akabinde Türk devletinin başlattığı hava saldırıları, AKP hükümetinin başlattığı gözaltı, tutuklama operasyonları ile, KDP çevrelerinin Newroz’un heybetini ve etkisini önemsizleştirmeye yönelik açıklamaları birbirini tamamlıyor. 

AKP ve KDP’nin huzursuzluğu, Newroz kutlamalarındaki mesajları doğru ve iyi anladıklarını gösteriyor.

Yediden yetmişe milyonlarca Kürt, farkındalığı ile mücadele kararlılığını bir kez daha güçlü bir şekilde beyan etmiş; Önderliğine ve hareketine bağlı olduğunu tereddüte yer vermeyecek bir yalınlıkla ortaya koymuştur.

2022 Newrozu sadece bir umutlar, talepler ve dilekler kutlaması değildi.

Kürt halkı kapasitesi ve dinamikleriyle sadece Kürdistan’da değil, tüm Ortadoğu’da özgür, eşit ve adil bir yaşam için dönüştürücü ve kurucu bir rol üstlenmeye hazır olduğunu da göstermiştir. 

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.