OHAL’e karşı toplumsal seferberlik

Ziya ULUSOY yazdı —

  • Bir kez daha acı biçimde görüldü ki, ancak Erdoğan faşizmi ve kapitalizm tasfiye edilirse felaketlerden kurtuluş gerçekleştirilebilir. Merkezi ve yerel her düzeyde iktidar halkın örgütlenmesine verilirse  felaketleri önleyecek irade başarıyla geliştirilebilir.

Deprem uzmanlarının ''geliyor'' uyarısı dinlenmedi; acı verici ağır sonuçlar, felaket  gerçekleşti. On binlerce can aldı.100 bini aşkın can da enkaz altında. 

Halklarımızın acısını ve hüznünü paylaşıyor, daha fazla canı kurtarmak ve felaket sonrası yaşamı kurmak, yaraları sarmak için daha çok dayanışma diyoruz. 

Deprem bölgeleri geçmişte, halkımızın mücadeleyle kendi geleceğini kazanma yerleriydi. Mücadelenin onurunu da, faşizmin can yakan saldırılarını da yaşadığımız yerlerdi. Hüznümüz ve öfkemiz büyük.

Burjuvazi, sosyalizmin yıkıldığı koşullarda sosyal haklara neoliberal acımasızlıkla saldırdı, tasfiye uyguladı.

Neoliberal ekonomik acımasızlığı en gözüdönmüşçe uygulayanlardan biri de diktatör Erdoğan oldu.

Erdoğan, örgütlü parçası olduğu sermaye grubunu ve sermaye oligarşisini daha hızlı palazlandırmak amacıyla, toplumsal faydalı işleri hemen tümüyle özelleştirdi. Yeniden kurmaya hiç yanaşmadı, yoksulluk yaratıp yardımlarla yönetmeyi karekteri yaptı.

Burjuva devletin aslolan militarist aygıtlarını; ordu, polis, bekçi ve çete örgütlerini zirveye çıkardı. Erdoğan faşizmi, kendi  yiyici bürokrasini ve militarist aygıtını şişirdi. Nitekim deprem  enkazı altında arama kurtarmaya değil, askeri Rojava’da bombalamaya seferber etti.

Ülkemiz deprem kuşağında olmasına rağmen hiç bir tedbir almadı. Özel deprem vergisiyle 22 yılda biriken 38.2 milyar doları yap işlet devret müteahitlerine, yandaş sermaye grubuna yedirerek onları palazlandırdı.

Kaynakları sermayenin, ailesinin, yandaşlarının,  palazlanmasına ve savaşa harcadı.

Acı verici gerçekler  gösteriyor ki, deprem değil Erdoğan ve kapitalizm öldürüyor.

Erdoğan, AFAD ve uluslararası kurtarma ekiplerinin   çalışmaya başlamasını  depremin birinci günü durdurdu.  Felaketi ağırlaştırıp OHAL ilan etme üzerine plan yaptı.

Erdoğan, OHAL’le;

Depremin birinci gününde başlayıp yükselen toplumsal dayanışmayı ve örgütlenmeyi dağıtmak  istiyor.

Devrimci hareketi, demokratik kitle örgütlerini ezmeyi hesaplıyor.

Baskı, yasak  ve hileyle seçim kazanmayı hedefliyor.

Deprem yıkımın ve can kaybının bilgilerinin halklarımız tarafından öğrenilmesini karartmak istiyor.

Böylece zayıflayan diktatörlüğünü, saldırılarla güçlendirmeyi amaçlıyor.

Daha kurtarma çalışması başlamamışken diktatör tutuklama tehditi savurmaya başladı. Depremzedeler enkaz altında sosyal  medyayla konum bildirirken, bant daraltmayla ölümleri arttıracak kadar, toplumsal seferberliğin kullandığı iletişimi yasaklayacak kadar canileşti.

OHAL ve toplumsal dayanışma yasaklarının, yayın yasaklarının tümü  kaldırılmalı. 

Afet seferberliği ve toplumsal dayanışma, kurtarma ve yaşamı yeniden inşa yükseltilmeli.

Vinç, kazıcı gibi kurtarma  araç ve gereçleri deprem bölgesine seferber edilmeli.   

Özel hastaneler, turistik barınma yerleri,  depremzedelerin barınmasına parasız verilmeli. 

Türk Tabipler Birliği, İnşaat Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası gibi meslek kuruluşlarının deprem bölgesinde seyyar hastane kurma, kurtarma çalışması yapma, elektrik sağlama faaliyetinin önündeki iktidarın koyduğu tüm engeller kaldırılmalı. İktidarın ve yerel idari yönetimlerin elindeki kaynaklar, imkanlar bu kuruluşların yardım faaliyetinin emrine sunulmalı.

Savaşa ve işgale son verilmeli, savaş bütçesi deprem bölgesinde kurtarma ve yaşamı inşaya aktarılmalı.

Erdoğan faşizminin gaspı altındaki  kaynaklar, toplumsal  dayanışma koordinasyonlarının emrine verilmeli.

Bir kez daha acı biçimde görüldü ki, ancak Erdoğan faşizmi ve kapitalizm tasfiye edilirse felaketlerden kurtuluş gerçekleştirilebilir. Merkezi ve yerel her düzeyde iktidar halkın örgütlenmesine verilirse  felaketleri önleyecek irade başarıyla  geliştirilebilir.

Kapitalizmin kârı ve rantı yerine toplumsal mülkiyete dayanan ekonomik sistem, sosyalizm inşa edilirse, depremlerin felaket yaratmasının önüne geçilebilir.

Acil tedbirler uygulanır ve Erdoğan faşizmi püskürtülüp yenilgiye uğratılırsa, depremzedelerin yaşadığı felaketin acısı bir nebze de olsa hafifletilebilir. Erdoğan faşizminden ve ranta-kâra dayanan kapitalizmden kurtuluş yolunda ilerlenebilir.

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.