İşgalci savaş ve barış

Ziya ULUSOY yazdı —

  • Erdoğan-Bahçeli çetesi, İsrail’in “güvenlik” demagojisiyle gerçekleştirdiği Gazze soykırımını fırsat görerek ve bölgede İran-İsrail savaş alevlerinin yarattığı kaostan yararlanarak kalıcı işgali için de hevesleniyor.

Kürt Özürlük Hareketi (KÖH), 90’lı yılların ortalarından başlayarak Kürt ulusal sorununun demokratik yollarla çözümlenmesini önerdi. Çoğu kez ateşkes eşliğinde önerdi.

Değişik iktidarlar/hükümetler, KÖH tarafından gerçekleştirilen ateşkesler ve demokratik çözüm önerilerini savaşlarla karşıladılar.

KÖH yine de demokratik çözüm önerisinde ısrar edince, “çözüm süreci” ya da “demokratik çözüm için müzakere” diye adlandırılan süreç 2013-2015 arasında yaklaşık 2 yıl sürdü. Erdoğan-AKP bu süreci soykırımcı ve işgalci savaşlar sürecine pervasızca dönüştürdü.

Generaller de, Erdoğan da, demokratik çözüm önerilerini kirli savaşla karşıladılar.

Sömürgeciliğe alışmış burjuva askeri ve sivil şefler, yeniden kirli savaşı, yeni teknik silahlara dayanarak, ABD ve diğer emperyalistlerden destek alarak şiddetlendirdiler.

Erdoğan 2015 İslami faşizmin kurucu terörünü Kürtler ve devrimci hareket üzerinde yoğunlaştırarak uyguladı. Sonrasında işgalci savaşı KÖH üzerinde yoğunlaştırarak İslamcı- Türkçü faşizmi kalıcı kılmaya girişti.

Diktatör Erdoğan şimdi de “kalıcı çözüm savaşı”nı kendisi ve savaş şeflerinin ağzından ilan etti. “Irak ve Suriye’de 30 km derinliğinde” kalıcı “işgal koridoru”nu tamamlamayı savaşın hedefi olarak belirledi.

Bu, elbette Pençe-Kilit savaşında aldığı darbelerin intikamı ve kitle desteği kaybının restorasyonunu Kürt düşmanlığı ve büyük devlet şovenizmiyle yeniden genişletme isteğinden de geliyor.

Erdoğan-Bahçeli çetesi, İsrail’in “güvenlik” demagojisiyle gerçekleştirdiği Gazze soykırımını fırsat görerek ve bölgede İran-İsrail savaş alevlerinin yarattığı kaostan yararlanarak kalıcı işgali için de hevesleniyor.

ABD, Avrupa emperyalistlerinin ve Güney Kurdistan yönetiminin desteğini zaten alıyordu. Şimdi Irak yönetiminin desteğini ekonomik işbirliği rüşvetiyle kotarmaya çalışıyor.

Erdoğan-Bahçeli çetesi, hazırlamakta olduğu savaş sürecinde hesaplamadığı seçim yenilgisi aldı. Süreci tersine çevirmek için savaş çılgınlığını deneyebilir. Faşist çeteden desteğini daha fazla çeken Türk halkı savaş isteksizliğini yükselterek faşist çeteyi zor duruma sokabilir.

Bu koşullarda yeni bir işgalci savaşa önceden başlayarak karşı çıkmak, barışçı demokratik çözüm önerisiyle ses yükseltmek önceki döneme göre daha etkili olacak.

Batı’da yoğunlaştırılması gereken bu mücadeleye savaş karşıtı bütün güçler çekilebilmeli.

İşçilerden öğrencilere, kadınlardan işsiz gençliğe, emeklilere uzanan geniş yelpazedeki hak arama eylemlerinde bir şiar da kararlıca Erdoğan-Bahçeli çetesinin işgalci savaşını önlemek için yükseltilmeli.

Kimyasal kullanılan kuralsız savaşa karşı, Kürt sorununda barışçı demokratik çözüm talebi ve isteği Türk halkının emekçi kesimlerinde yaygınlaştırılması hedeflenmeli.

Yoksullaşmasının bir temel nedeninin savaşa ve silah sanayisine boca edilen bütçe olduğu gerçeği işlenerek yoksullaşmaya ve savaşa karşı talepler birlikte işlenerek etkili kılınmalı.

İsrail siyonizminin Gazze soykırımıyla Erdoğan-Bahçeli çetesinin işgalci kuralsız savaş suçalarının özdeşliği, keyfiliği, savaş suçluluğu işlenerek gerçek hakkında halkın savaş karşıtı bilinci geliştirilmeli.

Toprak kaymasını ilerletecek her müdahale heyelana nasıl yol açıyorsa, halkın desteğini bu savaş kudurganı çeteden çekmeye başladığı güncelde, halkın mücadelesi ve savaş karşıtı barış talebiyle yürütülecek mücadeleler daha geniş kitlesel kaymalara yol açabilir.

Bir söz de devrimci hareketimizdeki tereddütüne ilişkin olsun. İşgalci savaşlara karşı, komünist gelenekteki gerici savaşı devrimci iç savaşa dönüştür stratejisinden hareketle barış talebiyle mücadeleye mesafeli durma alışkanlığı var.

Somut durum farklı. Şovenist etkinin hegemonyası sayesinde Erdoğan -Bahçeli çetesi işgalci savaşa destek alabiliyordu. Türk halkının bu durumdan devrimci doğrultuda duruma değişikliği için hak mücadeleleri yanısıra savaşa karşı barış mücadelesi de rol oynayacak. Güncel taleplerle mücadelenin toplamı halkın işgalci savaşları devrimci savaşa dönüştürme stratejisini oluşturmasına yol açacak. KÖH’nin barışçı çözüm girişiminin şovenist atmosferi dağıtan zemininde gerçekleşen Gezi ayaklanması buna somut örnektir.

Erdoğan -Bahçeli çetesi bölgesel savaş alevleri içinde kalıcı işgal savaşı ateşiyle oynuyorsa, halkı savaşa karşı seferber ederek faşizmin yenilgisini hazırlamak demokratik ve devrimci mücadelenin onuru olsun.

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.