Sihirli bir formül: ‘Jin jiyan azadî’

Kadın Haberleri —

30 Ekim 2022 Pazar - 21:15

Foto: Afp

Foto: Afp

  • Gerillanın, özgür kadın ve insan iradesinin nelere kadir olduğunu gösteren, komplocuları boşa çıkaran özü temsil eden tünel direniş ruhu, ‘Jin jiyan azadî’ sihirli formülü, özgür ve anlamlı yaşam paradigmasının yolunu aydınlatmaktadır.

HÊJA ZERYA 

Her dilde atılan ‘Jin jiyan azadî’ sloganı kadınların ve halkların özgür yaşam özlemi ve umudunu mücadele azmine dönüştürerek demokratik modernitenin sihirli formülünü bayraklaştırdı.

16 Eylül’de Rojhilat Kurdistan’ında katledilen Jîna Amînî’nin katline sebep saç telleri bu bayrağın sembolüne dönüştü. Kapatılan başı, hapsedilen sınırları, duygu ve düşünceleri aşarak özgürlüğe savrulan kadın saçı özgürlük meşalesi olurken, saç kesme eylemleri ile binlerce, milyonlarca Jîna Amînî dünyadan ses verdi. Faşist İran devletinin iki yüzden fazla insanı, Evin Cezaevi’nde 6 tutukluyu katletmesi ve yüzlercesini yaralaması eylemleri daha da radikalleştirdi. Kürt kadını, İranlı farklı halklardan, Ortadoğu ve tüm kıtalardan kadınlar, kadın ve halklar kırımı üzerine inşa edilen devlet ve iktidar sisteminin değişiminde ısrarlı olduklarını ortaya koydular. Devletçi zihniyetin ördüğü dinci, cinsiyetçi dogma, kalıp ve yasaları tanımayacaklarını, özgür düşünmek ve yaşamak istediklerini bir insanlık, özgürlük çığlığına, haykırışına dönüştürdüler.

9 Ekim komplosu ve ‘Jin jiyan azadî’ eylemleri

‘Jin jiyan azadî’ eylemleri aynı zamanda Önder Apo’ya dönük geliştirilen 9 Ekim komplosuna karşı gelişen radikal kadın ve halklar eylemidir. Önder Apo şahsında Kürt halkı ve kadınlarına dayatılan kırım ve soykırım tehdidinin derinliğini görme ve hissetme, varlığını ve özgürlüğünü savunma eylemleridir. Kadın kırımı, Kürdistan özgürlük mücadelesi ile gelişen, kadın özgürlük çizgisi ve kadın devrimini hedefleyen komplonun temel stratejisidir. ‘Jin jiyan azadî’ etrafında örülen direniş de bu komployu aşmaya, özgür kadın, toplum ve ülkede yaşama stratejisine kilitlenmek zorundadır. 9 Ekim 1998 komplo sürecinde de Rojhilat’ta Önder Apo’yu sahiplenen tarihe damgasını vuran eylem ve direniş gücü açığa çıkmış, 11 yaşında kendini yakan Zehra çocukla özdeşleşmişti. Bu süreçten sonra özgürlük mücadelesine akın akın katılım, komployu boşa çıkarmanın gerilla mücadelesini büyüterek mümkün olduğunu algılayan tarihi bir kararlılık, radikal bir çıkış gerçekleşmişti.

Nagihan, tecritini kırma peşindeydi

4 Ekim’de Silêmanî’de katledilen Nagihan Zilan Akarsel yoldaşımız da bu kırıma karşı karanlıkta bırakılan Kürt ve Ortadoğu kadınları başta olmak üzere kadın tarihini, direnişini aydınlatma, komplo ve tecrit zincirini kırma peşindeydi. Önderliğin fiziki özgürlüğü ve buluşmanın hummalı çalışmaları içinde yurtseverlik, ulusal birlik ve demokratik ulus çizgisinin kadın özü ve direniş kültürüyle örüleceğine yürekten inanmaktaydı. Dogmalara işlenmiş iktidar-devlet şifrelerini çözerek karanlığa boğulmuş, hapsedilmiş, susturulmuş kadının beynini ve yüreğini aydınlatmakta ısrarlıydı. Özgür düşünme ve yaşamanın sesi, sözü, eylemcisi, bilgesi olmanın hem bireysel hem toplumsal özgürleşmenin anahtarı olduğunun radikal savunucuydu. Hayat dolu, moral ve coşkusunu kadın devriminden ve bu devrimin tüm kadınların kurtuluşunu müjdelediği inancından alarak devletli uygarlık sisteminin sınırlarını aşmakta, oyunlarını bozmakta, komplolarını boşa çıkarmaktaydı. ‘Jin jiyan azadî’ sloganı ile özdeşleşti.

‘Jin jiyan azadî’ Kurdistan’dan dünyaya yayıldı

2000’li yıllarda Bakurê Kurdistan’da ilk kez atılmaya başlayan ‘Jin jiyan azadî’ sloganı şehirlerden köylere, dağlara, dağlardan dört parça Kurdistan ve dünyanın dört bir yanına yayıldı. Bu sloganın formüle edilmesinde Türkiye ve Bakurê Kurdistan’da kadın ve toplumsal özgürlük mücadelemizin geliştirilmesi ve örgütlenmesine büyük katkıları olan Türkan Yüksel-Nudem Nurhak yoldaşın yaratıcı ve sentez gücüne sahip yoğunlaşmaları ve eylemci ruhunun payı büyüktür. Kadın bilinci, örgütlülüğü ve özgürlüğüne büyük inanç sahibi devrimciliğin yaşam dili ve eylemiyle büyüleyen bir formüle öncülük eder. Rojava devrimine karakterini kazandıran kadın devriminin temel sloganı haline gelen, Rojhilat’ta yurtseverliğin özüyle, kökleriyle buluşturan, dünya kadınlarının sesi, sözü, eylemine dönüşerek evrenselleşen bir karakter kazandı. Önder Apo’nun kadın, yaşam, toplum, özgürlük arasında kurduğu bağ, gerçekleştirdiği tarihi çözümlemeler bu slogana can vererek kadınların dilinde büyülü bir senteze dönüşmesini sağlar. Önder Apo diyalektik bağı mükemmel kuran bu sentezi sihirli bir formül olarak değerlendirdi.

Önder Apo ve önderlik ettiği PKK, toplumsal sorunun tahlilinde sınıf çelişkisini temel bir çelişki olarak belirlemekle birlikte klasik Marsist-Leninist bir önderlik ve parti olmadı hiçbir zaman. Kadın ve aile, kölelik-egemenlik ilişkilerini kadın ve erkek şahsında, toplumsal yapıda deşifre eden kişilik çözümlemeleri temel çelişkiye yöneltti. Reel sosyalizm eleştirisini “erkeği öldürmek” kuramı üzerine kurarak devlet ve iktidarı aşan demokratik sosyalizm ve demokratik ekolojik kadın özgürlükçü paradigmada somutlaştırdı. Ordulaşmadan partileşmeye, kadın konfederal sisteminin dayandığı özerk örgütlenmeler, kadın devrimi, Kadın Kurtuluş İdeolojisi ve kadın özgürlükçü paradigmanın ideolojik, felsefik, tarihsel, toplumsal, bilimsel kaynağından beslenerek gelişti.

Komplocu, savaş, kriz ve kaostan beslenen hegemonik güçlere karşı Önder Apo ve geliştirdiği demokratik ekolojik kadın özgürlükçü paradigma evrendeki yitik enerjiyi açığa çıkardı. Bu enerji ‘Jin jiyan azadî’ sloganı etrafında harekete geçen milyonların gücünü, dönüştürücü etkisini göstermektedir. Bu güç öz bilinç, öz irade, örgütlülüğe dönüşerek ‘Xwebûn’ (Kendin olmak) gerçeği ile buluşarak anlamlı yaşama kaynaklık edebilir. Ruken ve Sara’ların Zilanlaşma; kimyasalla katledilen 17 gerilla ve tünel direniş şehitlerinin fedaileşme; Nagihan Zilan’ların aşk bilgeliğine erişme; Jiyan, Delal, Berivan’ların özgür yaşam tutkusuyla tutuşma; Zeynep ve Yılmaz’ların yurtseverlik özü ile buluşma, Süphan Çabuk’ların zindan direniş ruhunu ölümüne temsil duruşunda kararlaşma, Rojava devrim ruhunu Rojhilat’a taşımanın yolunu göstermektedir. Jîna Amînîlerin, Zilanların, 17’lerin, komplonun intikamı, soykırım kıskacını parçalamaktan, ‘Jin jiyan azadî’ manifestosu ile kadın devrimini yükselterek dünya devriminin kilometre taşlarını döşemekten geçmektedir.

Gerillanın, özgür kadın ve insan iradesinin nelere kadir olduğunu gösteren, komplocuları boşa çıkaran özü temsil eden tünel direniş ruhu, ‘Jin jiyan azadî’ sihirli formülü, özgür ve anlamlı yaşam paradigmasının yolunu aydınlatmaktadır.

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2022 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.