Tecrit, Öcalan ve özgürlük

Ziya ULUSOY yazdı —

  • Öcalan’ın tutsak alınması ve İmralı tecriti, nasıl ki faşizmin devrimci harekete karşı saldırganlığını ağırlaştırmasının simgesi olduysa, İmralı tecritine karşı ve Öcalan’ın özgürlüğü için mücadeleler de faşizmin zindan silahını kırmanın, faşizmi geriletmenin önemli bileşeni olacaktır.

Türkiye faşizminin devrimci harekete karşı başvurduğu önemli karşıdevrimci silahlardan biri tecrit.

Hücre-tecrit ayrılmaz iki karşıdevrimci silah. Hücre geçmişte polis ve askeri işkencehanelerde devrimcileri güçsüz hissedeceği koşullar için işkencede kullanılırdı. 2000’den bu yana ise aynı koşullar için hapishane tecrit sisteminde kullanılıyor.

12 Eylül darbesinden bu yana faşizm hücre-tecrit zindanlarını gerçekleştirmeye çokça girişti.

Fakat ancak Sayın Öcalan’ı tutsak aldıktan sonra hücre-tecrit hapishane sistemini gerçekleştirebildi.

Devrimci tutsakların direnişi kahramancaydı ve tarifsiz fedekârlığı içeriyordu. Fakat devrimci kitle hareketi geri çekilmişti ve Öcalan’ın tutsak alınması karşıdevrim tarafından “büyük zafer” olarak görülüyordu.

19 Aralık hapishane katliamı, devrimci hareketin F tipi hücre-tecrit sistemine kahramanca direnişine karşı faşizmin acımasız saldırganlığının simgesi oldu. Hitler faşizminin tutsaklara gaz fırınlarında yaptığını Türkiye faşizmi yakıcı kimyasal bombalarla hapishanelerde gerçekleştirdi.

Faşizm İmralı ve F tipi hapishaneleri gerçekleştirebildiyse de, devrimci tutsakların direnişçiliğini yenemedi. İdeolojik açıdan yenilgi alan faşizm oldu. Devrimci tutsakların kahramanca ve Ölüm Orucu direnişi, devrimci hareketin ideolojik baş eğmezliğinin ifadesi olduğu gibi, buradan güç alan devrimci tutsakların hücre-tecrit zindanlarında fiili direnişi birlikte faşizmin amaçladığı teslim alma amacını yenilgiye uğrattı.

Faşizm ve emperyalizmin Öcalan’ı tutsak alması, KÖH’e ve Kürt halkına karşı faşizmin bir zaferiydi, İmralı hücre-tecritini yarattı. Devamında F tipi hücre tecrit sisteminin kapısını 19 Aralık katliamıyla açan süreci başlattı.

Erdoğan seleflerinden devraldığı İmralı ve F tipi hücre-tecriti Türkiye ve Kurdistan çapında genişletti ve çeşitlendirdi.

F tiplerinde sınırlı kişinin sınırlı zaman görüşebilmesini vermek zorunda kaldıysa da kısa kesti, sona erdirdi. “Çözüm süreci” masasını devirdikten sonra İmralı tecritini ağırlaştırdı. İslamcı faşizmin kurucu terörünü acımasızca uygularken F tiplerinde tek tip elbise ve boyun eğdirme saldırılarını planladı. Bu saldırıları gerçekleştiremeyince bu kez de kitap sınırlama, infaz yakma, hasta tutsakları zindanda ölüme mahkum etme, kadın tutsaklara cinsel saldırılarda bulunma, süngerli hücreye atarak intihara zorlama, intihar mizansenli öldürme silahlarını yoğunlaştırdı.

Önceki süreçte tanık olduğumuz gibi bugün de PKK’li tutsaklar İmralı-F tipi tecrite karşı ve "Öcalan’a özgürlük Kürt sorununa çözüm" talebiyle kitlesel açlık grevinde.

Öcalan’ın tutsak alınması ve İmralı tecriti, nasıl ki faşizmin devrimci harekete karşı saldırganlığını ağırlaştırmasının simgesi olduysa, İmralı tecritine karşı ve Öcalan’ın özgürlüğü için mücadeleler de faşizmin zindan silahını kırmanın, faşizmi geriletmenin önemli bileşeni olacaktır.

PKK’li tutsaklar aynı zamanda Kürt sorununa siyasi çözüm talebini bu mücadelede yükseltiyorlar.

Bu yolla Kürt halk kitlelerini ve Türkiye demokratik güçlerini faşizme karşı kitlesel mücadeleye seferber etmeye çalışıyorlar.

Zindanlarda açlık grevleri ve ölüm oruçları eğer dışarıda kitlesel mücadelelerle birleştirilebilirse iki bakımdan başarı elde edilir. Mücadelenin yükünün bütünüyle devrimci tutsakların omuzuna yüklenmesi yerine omuz omuza paylaşım gerçekleşir. Yanısıra faşizmin küstahça umursamazlığını darbelemek ve halk desteğinin artmasından korkması gerçekleşir.

Faşizmin korktuğunun başına gelmesi ve saldırganlığının kırılması, halk mücadelelerinin önünün daha çok açılması için, PKK’li tutsakların direnişini ve mücadele çağrısını içeride ve dışarıda desteklemek faşizme karşı mücadelenin görevidir.

Dışarıda her kitlesel eylemde bir slogan ve döviz İmralı ve F tipi tecrite karşı yükseltilebilir. Kürt sorununa siyasi çözüm talebi yükseltilebilir. Rojava ve Medya Savunma Alanları’ndaki işgalci savaşa karşı mücadele ve talepler geliştirilebilir.

Kitlesel destek mücadeleleri değişik alanlarda elverişli mücadele biçimleriyle örgütlenebilir.

 Türk halkının İsrail halkı gibi faşist sömürgeciliği benimsemesi yerine demokratik ve sosyalist ayağa kalkışı için de PKK’li tutsakların mücadelesinin desteklenmesi gerekir.

Birleşik mücadelenin her adımı faşizmi yıkmanın kilometre taşıdır.

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.