Uzun süreli devrim ve PKK

Ziya ULUSOY yazdı —

  • Bugün Erdoğan faşizminin savaş makinasıyla Kurdistan devrimi ve öncüsü PKK’yi tasfiye saldırılarına karşı, PKK’yle birlikte direnmenin, birleşik devrimi inşa etmenin zamanı.

PKK 45 yılının büyük çoğunluğunu ulusal özgürlük devrimi süreci olarak yaşadı ve devrim devam ediyor.

1984’ten bu yana PKK öncülüğündeki Kurdistan ulusal özgürlük devrimi faşist karşı devrimle savaş içinde gelişti.

Proleter Ekim Devrimi’nin açtığı süreçte sökün eden, faşist emperyalist işgallere karşı devrimlerin zaferiyle hızlanan ulusal özgürlük devrimleri, sonraki süreçte emperyalist sömürgeciliği dünya çağında yıkabildiler.

Proleter devrimlerin esinlendirdiği sömürge ve işgal altındaki ulusların kurtuluş devrimlerinin yükseldiği koşullardaki özelliği ulusal özgürlük mücadeleleri bakımında uzun süreli  devrim oldu. Vietnam ve Afrika ulusal özgürlük devrimlerinde silahlı devrim ile karşı devrimin sürekli savaşı çok çarpıcı olarak yaşandı.

Bu durum  avantajlarının yanısıra  dezevantajları birlikte içeriyor. Çünkü sömürgeci burjuvazinin bütün klikleri güçlerini birleştirerek karşı devrimci savaşı, zulmü ve soykırımcı saldırıları zirveye çıkararak cevap veriyor, verdi de. Onbinlerce insanını ve kadrosunu bu saldırılarda yitirmesine rağmen, tarifsiz acılara ve binlerce köyün boşaltılarak tehcire rağmen, toplu katliamlardan Cizre-Sur vahşetlere rağmen, PKK Kurdistan devrimini sürdürebildi.

Kurdistan devrimi yeni sömürgelerdeki sömürge ulusun kurtuluş devrimi olarak bu dezavantajları daha çok yaşadı. Çünkü burjuva uluslararası ilişkiler, iç savaş çerçevesindeki ulusal devrimlere uygulanan karşı devrimin savaş suçlarını  daha da görmezden gelerek sömürgeciye destek veriyor.

Kurdistan devriminin önderi Öcalan’ı emperyalist dünyanın süper güce sahip şefi ABD, savaş makinası İsral’in siyonist şefleri tutsak edip faşist sömürgecilere vererek desteklerini daha fazla gösterdiler.

Bu dezavantajlara rağmen PKK Kurdistan devrimini sürdürebildi.

PKK’nin öncülük iradesinin bu güçlülüğü, 1990’la açılan dünya gericiliği dönemine rağmen devrimi sürdürmede de yansıdı ve yaşandı.

Daha özgün karşı devrimci birlik Kurdistan sömürgecileri arasındaki oldu. PKK bu birleşik sömürgeci saldırganlığa karşı da devrimi sürdürebildi.

PKK’nin koşulları değerlendirerek devrimci irade gösterdiği diğer örnek Rojava devrimi oldu. Barışçı biçimlerle başlayan devrim, Erdoğan’ın kullandığı İslamcı faşistlerin saldırtılması ve Türkiye’nin işgalci savaşlarıyla ağır bedeller ödedi.

Kurdistan Özgürlük Haraketi (KÖH), gerek ağır kirli savaşa, gerekse işgalci savaşlara karşı Kurdistan sömürgecisi ulusların halklarıyla birleşik devrim anlayışında ısrar etti.

Rojava devriminde pratikleşen bu anlayış, bölgede emperyalist ve bölge yayılmacısı devletlerin yarattığı kanlı boğazlaşmalara ve umutsuzluğa karşı halklar için özgür demokratik birliğin ışığı oldu.

Kurdistan devrimini bölge halklarının öncülüğüne taşıyan bu gelişmeye karşı emperyalist ve bölgesel karşı devrimci saldırganlık kendisini gecikmeden gösterdi. ABD ve Rusya’nın hava sahasını açarak destek verdiği Erdoğan faşizmi işgalci savaşlarla devrimi ezmeye girişti. Rojava’da, Medya Savunma Alanları’nda hava ve kara savaşının en ağır silahlarını kullanarak, kimyasal silah kullanma, hastane ve köyleri bombalama, sivil halkı vurma gibi ağır savaş suçları işleyerek Erdoğan faşizmi sonuç almaya çalışıyor.

KÖH, bu ağır savaşlara karşı direnişini ve Kurdistan devrimini, devrimci ve komünist hareketle birleşik mücadeleyle sürdürüyor.

İsrail siyonist savaş makinasının Filistin ulusal direnişine uyguladığı ağır zulüm ve sonuçları dikkate alındığında, savaş makinasına dönüşmüş Erdoğan faşizminin ağır saldırıları altında Kurdistan devriminin dayanıklılığı ve sürekliliğinin önemi, öncüsünün devrimci iradesinin kararlılığı daha iyi kavranabilir.

Bugün Erdoğan faşizminin savaş makinasıyla Kurdistan devrimi ve öncüsü PKK’yi tasfiye saldırılarına karşı, en ağır saldırılar altında da olsa PKK’yle birlikte direnmenin, yeniden farklı biçimleriyle kitleleri seferber etme başarısını da göstererek birleşik devrimi daha kararlılıkla inşa etmenin zamanı.

Bu mücadelede ısrar ve kararlılık, yalnızca Türkiye ve Kurdistan halklarının Erdoğan faşizminden kurtuluş mücadelesi  için değil, emperyalist ve bölgesel yayılmacı güçlerin rekabet savaşlarına, yükselttikleri faşist gelişmeye karşı, demokratik  ve sosyalist güçleri, barışsever güçleri geliştirmenin de onurlu görevidir.

PKK’ye 46. mücadele yılında devrimci başarılar...

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.