Bu daha başlangıç, mücadeleye devam

Forum Haberleri —

15 Ekim 2021 Cuma - 23:00

.

.

  • Politikanın askeri biçimleriyle mücadeleye katılan HBDH, Devrimci önder CHE yoldaşın ‘Her haksızlığı kendinize karşı yapılmış gibi hissetme kabiliyeti, bir devrimcinin en önemli özelliğidir.’ sözüne yaraşır bir çizgide durmayı önemsedi.

Avaşîn STÊRK

Çeşitli açıklamalarında ‘Yaptıklarımız, yapacaklarımızın göstergesidir!’ diyen HBDH, başlattığı ‘Faşizmi Yıkacağız, Özgürlüğümüzü Kazanacağız!’ hamlesinde bir yılı geride bıraktı.

Yapacaklarını, yaptıklarıyla tarifleyen, devrimci eylemi ve sınırlarına meydan okumayı esas alan, Türkiye ve Kürdistan’da faşizmi, erkek egemenliğini yıkma gibi iddialı bir politik ve askeri stratejiye sahip olan HBDH-KBDH, varlığı itibariyle önemli bir kazanımdır.

Bir yıllını dolduran devrimci seferberlik hamlesi, HBDH’ın kuruluşundan bugüne olan tarihinin en yoğun çalışma pratiği haliydi. Faşizmin devrimci hareketi, işçi sınıfı ve ezilen halklarımızın mücadelesini tasfiye amacıyla gerçekleştirdiği saldırılarına güçlü bir barikat oldu.

Politikanın askeri biçimleriyle mücadeleye katılan HBDH, Devrimci önder CHE yoldaşın ‘Her haksızlığı kendinize karşı yapılmış gibi hissetme kabiliyeti, bir devrimcinin en önemli özelliğidir.’ sözüne yaraşır bir çizgide durmayı önemsedi. 

Gerillalarıyla, Güney Kürdistan’a yönelik faşist Türk ordusunun işgal saldırılarına karşı büyük bir direniş sergiledi. Gare’de, Zap’ta, Metina’da, Avaşin’de Türk burjuva devletinin sömürgeci siyasetini, emperyalist NATO’nun gerillayı tasfiye konseptini boşa çıkardı.

Alan yasaklarını, polis barikatlarını, işkenceli gözaltıları, kaçırma ve kaybetme girişimlerini, zindan saldırılarını direnişle boşa çıkartan, fiili meşru mücadelede tutarlı bir antifaşist mücadele veren birleşik mücadele dinamiği ortaya çıktı.

25 Kasım, Boğaziçi Gençlik Direnişi, 8 Mart, Newroz, 1 Mayıs ve işçi emekçi direnişlerinin yanında durarak, halk katliamlarının, şehit devrimcilerin yıldönümlerinde eyleme geçerek, güncel siyasal gelişmelere dair politik refleksler vererek, faşizme, kapitalizme, emperyalizme karşı mücadelenin aktif bileşeni olmayı başardı.

HBDH, bu topraklarda yaşayan işçi, emekçi, yoksul halklarımızın, direnişte olan örgütlü güçlerin faşizm karşısında ödediği bedelleri, yaşadığı acıları duyumsayan, içinden çıktığı toplumsal kesimlerin bilinçli öncü emekçileri olarak hareket halinde, düşmanını iyi bilen ve onunla dövüşen bir hatta durmayı başardı.

Eksiklikleri, hataları, yetersizlikleri elbette fazlasıyla vardı. Fakat hiç vazgeçmedi, kararlıca, cesaretle yürüdü, mücadele mirasını yaşatma sözü verdiği şehitlerin isimlerini verdiği milisleriyle yüzlerce eylemin altına tarihsel imzalar attı. Bu iradeyi, bu emeği, halk ve yoldaş sevgisini selamlamak kalır geriye.

Bu hamle boyunca, onlarca politik gelişmeyle ilgili, kimi zaman tarihsel yıldönümleri, kimi zaman ise güncel politikada perspektiflerini ortaya koyma gerekliliği nedeniyle HBDH ve KBDH’ın örgütsel kurulları, sözcüleri adına açıklamalarda bulunuldu.

Politik olarak yaşayabilmek, örgütsel olarak var olmayla diyalektik bir bağ taşır. Örgütsel olarak doğru temelde bir varoluş ve katılım, politik olarak bir gelişimi beraberinde getirir. Ya da tersten de mümkündür: Politik açıdan doğru bir hareket tarzı, örgütsel bir gelişim de yaratır. Kendi durumunu buradan elbette muhasebe ediyordur HBDH ve KBDH.

Milyonların antifaşist, anti şovenist bir kitle hareketi olarak örgütlendiği, yüzlercesinin, binlercesinin milis ve gerilla birimlerinde savaştığı bir toplumsal güç karşısında, AKP ve MHP iktidarı da, burjuva Türk devletinin bekasında anlaşarak birleşen tüm düzen partileri de, yenilgiye mahkum olacaktır.

HBDH’ ın örgütsel büyüme, güçlenme sorunlarını çöze çöze ilerleyeceği ve halklarımızın nefretini biriktirdiği faşizmi yıkacağı bugünden öngörülebilecek somut bir gerçekliktir. Kartopu gibi katlana katlana büyüyen değil, doğru anda doğru politik kararlarıyla sıçramalı bir gelişim tarzı ile devrimci çizgisini koruyarak kazanacaktır.

Bu topraklarda, farklı programatik görüşlere sahip, demokratik devrim, sosyalizm, komünizm ideallerinde birleşen nice örgüt var. HBDH örgütünde bir araya geliş, birleşik devrim anlayışında ortaklaşmak, oldukça önemli bir başlangıçtır.

Buradan zaman içerisinde gelecek zamanın ittifaklık ve devrim anlayışı olgunlaşabilir, grupçu, parçalı, dogmatik görüş açıları sönümlenerek, birlik ruhu ve devrim yoldaşlığı serpilip gelişebilir, devrimci teori ve pratik birleşerek kaynaşan canlı bir güç ortaya çıkarabilir.

HBDH umutlu ve coşkulu bir yürüyüştür, bu yönüyle de. Bağrında geri anlayışlara hücum edecek önemli bir potansiyel de biriktirmektedir. HBDH ve KBDH’ın birleşik devrimci önderliği, grupçu siyaset tarzına karşı da önemli bir duruştur. 

Faşizmi yıkacak toplumsal bir güç hazırlanıyor. Hamlenin ikinci aşamasında da belirtildiği gibi, ‘İleri daha ileri!’ bir gidişattır HBDH’ın adımları. Buradan geriye dönüş yoktur.

Fırtınanın şiddeti ne olursa olsun, martı sevdiği denizden asla vazgeçmez derler. Risklerle eylem yapan askeri kuvvetleri gibi, HBDH ve KBDH’ın toplamda kendini ortaya koyuşu, risk alma üzerine kuruludur.

Eyleminin, devrimciliğinin doğası gereği riskler içinde politik ve örgütsel pratiğini inşa eden, halkların ve kadınların birleşik devrim hareketi, hem yıkıcı, hem de kurucu bir güç olarak, devrimci bir yönetim ve yeni bir toplumsal sistemin adreslerindendir.

Evet tüm yokluklara, zorluklara, kayıplara, acılara rağmen dimdik ayakta olan Türkiye, Kürdistan halklarımız ve de onların birleşik devrim hareketi, özgürlüğe, adalete, eşitliğe, insanın insana kulluk etmediği bir düzene olan hasret ve sevgiyle, kendi zaferini yaratacaktır.

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2021 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.