Demokratik Ekonomi Programı 

Cafer TAR yazdı —

  • HDP, “Demokratik Ekonomi Programı” ile sadece Kürtlere değil Türkiye’de yaşayan bütün halklara yaratılan zenginliğin eşit ve adil dağılımı konusunda net bir mesaj vermiş oldu.

HDP denilince insanların aklına eskiden sadece Kürt sorunu gelirdi; bunda aslında yanlış bir şey de yok. Başlangıçta Kürt legal siyaseti haklı olarak yıllardır yok sayılan bir halkı ve onların problemlerini toplumun gündemine getirmeyi asli görev olarak görüyordu. 

Bunun için insanlar çok ağır bedeller ödediler; legal parti faaliyetlerinde olan binlerce insan yargısız infazlarda ya öldürüldü ya da hukuk dışı yargılamalarla uzun hapis cezalarına çarptırıldılar. Fakat bunca olumsuzluğa rağmen, HDP ve onun öncesi olan partiler bütün bu gelişmelere tepki gösterip içe kapanmak yerine, her defasında kendilerini yenileyerek ve toplumun diğer kesimlerine açılarak büyüttüler. 

HDP üzerinden Kürtleri, Alevileri, Ermenileri, Türkleri, kadınları konuştuk; bu noktada Türkiye kamuoyu aslında HDP’yi tanıyor. Fakat ekonomi programı anlamında HDP birçok çevre açısından pek de bilinmiyor. 

Hatta birçok çevre HDP’yi sadece bir Kürt partisi olarak gördüğü ve Kürtleri de sanki tek parçadan oluşmuş bir ulus olarak gördükleri için; HDP ile ilişkide ön yargılı davranıyorlar. Halbuki Kürtlerin de tıpkı diğer uluslar gibi kendi içinde farklı sınıf ve çevreler var. 

“Dolaysıyla HDP bu noktada neye denk düşüyor, Kürtler içerisinde hangi çevrelere dayanıyor” gibi soruları sormak HDP’yi ve Kürtleri anlamayı kolaylaştırır. Birçok çevre seçim dönemi gelince taktik kaygılarla Kürtleri konuşmaya başlar, onların oyunu almaya çalışırlar. Halbuki bu çok yüzeysel bir yaklaşımdır ve uzun vadede hiçbir sorunu çözemez.  

Şimdi yine aynı noktadayız; birçok çevre yaklaşan seçimler nedeniyle HDP’yi aldığı oylar üzerinden konuşuyor. Her ne kadar bu çevrelerin bir kısmı fark etmese de bu yaklaşımlar Kürtleri ve HDP seçmenini rencide etmektedir. 

HDP sadece etnik kökeninden dolayı Kürtlerden oy alan bir parti değildir; dikkat ederseniz HDP dışında birden çok Kürt partisi vardır; fakat insanlar oylarını bilinçli bir seçmen olarak HDP’ye veriyorlar.  

Kürtler ve HDP seçmeni kendisini ve yaşadığı dünyayı herkesten daha fazla bilen ve sorgulayan bir seçmendir. HDP toplumun en yoksul kesimlerine dayanır, HDP içerisinde mezhep ayrımcılığı yoktur. İşte HDP tam da bu yüzden sadece bir Kürt partisi değildir.  

HDP Türkiye’nin en özgürlükçü programına sahip olan ve kadroları da bu noktada çok deneyim kazanmış bir partidir; buradan bakınca bir sonraki dönemde edindiği deneyimler üzerinden HDP’nin Türkiye siyasetinde çok daha etkili bir politik partiye dönüşeceğini şimdiden ön görebiliriz. 

Bir partiyi değerlendirirken sadece politik programına bakmakla yetinemeyiz; aynı zamanda ekonomik programına da bakmalıyız. Toplumun yoksul kesimlerine olan yaklaşımını, gelirin yeniden dağılımı noktasındaki tutumunu da bilmeliyiz. 

HDP’nin bu noktadaki yaklaşımı geniş toplum kesimleri tarafından çok bilinmiyordu; geçenlerde yayınlanan “Demokratik Ekonomi Programı” ile sadece Kürtlere değil Türkiye’de yaşayan bütün halklara yaratılan zenginliğin eşit ve adil dağılımı konusunda net bir mesaj vermiş oldu. Bu noktada HDP artık diğer bütün partilerden daha fazla Türkiye halklarının partisidir. 

Bütün ekonomileri ölçerken; "ne üretilecek, ne kadar üretilecek ve kimin için üretilecek?” soruları sorulur. Bu sorulara verilen cevaplar ise bir toplumda gelirin adil bir biçimde dağıtılıp dağıtılmadığını gösterir.  

Demokratik ekonomi programı bütün bu soruların cevaplanması sürecine en geniş toplumsal kesimlerin katılımını sağlayarak; hem kaynakların herkes için eşit ve adil bir biçimde dağılımını, hem de maddi refah ve manevi zenginlik sağlamak suretiyle refahın geniş halk kesimleri arasında adaletli dağılımını esas almaktadır.  

Bir siyasal parti sadece programı üzerinden değerlendirilemez; aynı zamanda kadroları da önemlidir. HDP ve Kürt hareketi toplumun en yoksul kesimlerine dayanan bir halk hareketidir; dolayısıyla kadroları da aynı kesimlerin ekonomik/demokratik çıkarlarını esas alan bir dünya görüşü ile donanmış inançlı insanlardan oluşur.  

HDP mevcut yapısı ile bu topraklarda; özgürlüğün, demokrasinin ve gelir dağılımında adaletin en önemli dinamiğidir.

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2023 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.