‘Feminist Güç’ kadınlara yol haritası sunuyor

Kadın Haberleri —

5 Ağustos 2021 Perşembe - 23:00

Veronica Gago

Veronica Gago

  • Rosa Luxemburg'dan ilham alarak, "Feminist güç ya da her şeyi değiştirme arzusu" kitabını hazırlayan Verónica Gago, kitabıyla kadınlara yol haritası sunmayı amaçlıyor.  

 

SELMA AKKAYA/PARİS

Verónica Gago, "Feminist güç ya da her şeyi değiştirme arzusu" başlığını taşıyan kitabıyla, Latin Amerika feminizminin pratiği içerisinde yeniden düşünsel kavramları ele alıyor. Kadınlar için Güney Amerika, çağdaş feminizmin çarpan kalplerinden biridir. Milyonlarca kadın; kadın cinayetlerine, ırksal ve cinsiyetçi azınlıkları vuran şiddete, kürtajı bastıran yasalara ve neo-extractivist gelişmeye karşı son yıllarda sokaklara dökülüyor.

Latin Amerika feminizminde önemli bir figür olan Verónica Gago, feminist bir enternasyonalin nasıl örgütlendiğini yazarken, bunun içerisinde “Feminist Güç (Editions Divergences)” ile tüm suçluluk ve mağduriyet söylemlerine bir panzehir sunuyor.

Kapsayıcı bir feminizm

"Güney Amerika hareketleri; grevin klasik silahını yeniden ele geçirerek, popüler, radikal ve kapsayıcı bir feminizm inşa ederek, gerçek bir devrim başlattı" diyen Gago, bu mücadelelerin deneyiminden yola çıkarak ev içi çalışma ve toplumsal üretim sorununu yeniden kavramsallaştırıyor. Sol popülizmin sınırlarını ve Spinoza, Marx, Luxemburg veya Federici ile diyaloglar ile yeniden ele aldığı kitabıyla, kadınlara bir yol haritası sunuyor. 

Kadın dinamiği içinden doğan bir kitap

.

Son yıllarda feminist hareket her yerde dünyayı sarstı. Arjantin'de, kadınların karşılaştığı birçok şiddet biçimine yanıt veren “Ni Una Menos” hareketi ortaya çıktı ve katılımcıları yeni bir örgütlenme ve eylem türü icat etti. Bunun adı da feminist grev. 2017'deki Kadın Grevi'nin ardından yarım milyon kadın gösteri yaptı; 2018 ve 2019'da 800 bin kadın 8 Mart’ta sokaklara çıktı. Aynı zamanda kürtajın yasallaşması için verilen mücadele 2018, 2019, 2020 ve 2021’de kitlesel seferberliklere yol açtı. Gago’nun kitabı tam da bütün bu eylemsellik süreçlerindeki deneyimleri içerisinden ve feminist hareket mücadelede merkezi bir yer edinme sürecindeyken yazılıyor. Özetle kadın dinamiğinin içinden doğuyor. Bu nedenle kitap, kadınlar arasındaki aralıksız değiş tokuşlar için doğrudan bir sondaj tahtası ve aynı zamanda dünyanın diğer ülkeleriyle birlikte bir sürecin kadınlar tarafından nasıl koordine edildiğini gösteriyor.

Geleceğe taşımak istiyor 

Feminist enternasyonalizmin bugüne kadar bu denli somutlaşmadığını ifade eden Gago, 2017’den bu yana yapılan grevler ve dünyanın birçok noktasından Latin Amerika feminizmiyle kurulan bağı bu anlamda yeniden okumak gerektiğini hatırlatıyor. Özellikle kadınların Arjantin deneyiminin altını çizen Gago, bu deneyimin diğer ülkelerde enternasyonalist bir etki yarattığını ifade ediyor. Kitabın temel varsayımlarından biri, feminist hareketin birbirini dışlayan olarak görmeye alıştığımız iki özelliği birleştirebilmesi: kitlesellik ve radikallik, Arjantin deneyimiyle bunun yeni bir boyut kazandığı tezi. Bunun kendiliğinden gelişmediği ve kadınlar tarafından sabırla dokunan, devasa kitlesel gösteri ve günlük aktivizmi birleştiren politik çalışmanın ürünü olduğunun altını çizen Gago, kadınların bu deneyimlerini yazılı hale getirerek geleceğe taşımak istediğini ifade ediyor. 

Rosa Luxemburg'dan ilham aldı

Son yıllarda 8 Mart’ta yapılan feminist grevin bir katalizör görevi gördüğü için aynı zamanda politik, öznel, ekonomik, kültürel, sanatsal, libidinal ve epistemolojik bir sürece giriş noktası işlevi göreceğini ifade eden yazar, kadınların güç biriminin de bir simgesi haline gelebileceğini belirtiyor. 
Gago, çalışmasında Rosa Luxemburg'dan ilham aldığını ifade ederken, kadınların pratik faaliyetinin teorik kuramıyla birlikte yazınsal hale getirmenin önemli olduğunu vurguluyor ve çalışmasının bu anlamda kadınların ortak bir değeri olduğunu belirtiyor.
 

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2021 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.