Kürtlerle yan yana duruyoruz

Forum Haberleri —

23 Mart 2021 Salı - 22:00

  • Sıradan bir demirci Dünya'yı değiştirebilir. Newroz bayramının kökeni hakkındaki efsaneden alınan ders budur. Efsane ayrıca bize, birlik olursak hiçbir zorbanın bize baskı yapamayacağını da öğretir.

SYLVIA WEBER* 

Kürt bayramı olan Newroz'un hikayesi hükümdara karşı olan isyanın hikayesidir. 

Temel haklar bireysel bir amaç değildir. Temel haklar temel insan haklarıdır ve bir devlete karşı, baskıya karşı savunma hakkıdır. 

Sıradan bir demirci Dünya'yı değiştirebilir. Newroz bayramının kökeni hakkındaki efsaneden alınan ders budur. Efsane ayrıca bize, birlik olursak hiçbir zorbanın bize baskı yapamayacağını da öğretir. Hiçbir zorba bize baskı yapamaz, ne virüs ne de ırkçılık.

21. yüzyılda özellikle ırkçılığa karşı mücadele bizim ortak sınavımızdır. Çeşitlilik bizim gücümüzdür. Fakat açıklık ve çeşitlilik bizleri zayıflatır da. Bunu, yanı başımızda gerçekleşen Hanau komşu kentinde 9 gencin hayatına mal olan o inanılmaz terör saldırısı acı bir şekilde gözler önüne serdi. 

Bizler buna karşı mücadele etmeliyiz. Bizler egemen topluluklardaki ayrıcalıkları ve güç yapılanmalarını görünür kılmamız ve onları yok etmemiz gerekiyor. 

Bir insanı sadece kendi düşünceleri ve hareketleri oluşturur; geldiği ülke, cinsiyeti veya dini değil. 

Irkçılık, nefret ve aşırı sağcılık hiç bir zaman tolere edilmemeli!

Newroz bayramı barışın, özgürlüğün ve demokrasinin ifadesidir. Newroz bayramı diğer bayramlara benzemez. Newroz bayramı huzurlu bir geri çekilme günü, bulutsuz bir aile mutluluğu değildir. 

Yüzlerce Kürt Newroz’u kutlamak istedikleri için katledildiler. Bundan dolayı bugün Kürtler için her zaman siyasi bir gündür. Buna, bizler –barışa ve özgürlüğe ilgi gösteren bizler– saygı duymalıyız. 

Maalesef Ortadoğu halen savaş meydanıdır ve çok sayıda çatışmayla çizilmiş bir toprak. Benim için çok açıktır ki: Bizler burada açık, özgürlükçü ve liberal olan Frankfurt kentinde, Avrupa'da kendimizi ciddiye almak istiyorsak sizlerin daha iyi bir dünya için sarfettiğiniz çabaya karşı saygı ve destek sunmaktan başka bir imkanımız yoktur. Kürtlerin çoğulculuk, demokrasi, ekoloji ve cinsiyet adaleti için olan çabaları ile dayanışma içersinde bulunmak önemlidir. 

Bu da özellikle bugünlerde, Türkiye'de yine HDP’ye karşı aşırı baskıların uygulandığı günlerde geçerlidir. Bizler HDP ile dayanışma içerisindeyiz. 

Bizler demokrasi ve insan haklarını savunuyoruz. Ve bizler Türkiye'den nihayet demokrasiyi ve insan haklarını kabul etmesini ve Kürt bölgelerinde yaşayan insanları özgür ve barış içinde bırakmasını talep ediyoruz. 

Frankfurt'un Uyum Bölüm Başkanı olarak benim görevim kentimizde iyi bir ortak, birlikte yaşamın sağlanmasıdır. Bu kent çeşitlilik ve uluslararasılık ile şekillendirilmiş. Almanya'da böylesi başka bir kent yoktur. Bu tüm bölgede siyasi, kültürel, sosyal ve ekonomik başarının temel faktörü.   

Ve bundan dolayı hem şahsım adına hem de Frankfurt kenti adına şunu söylemek istiyorum: Bizler Frankfurtlular olarak yan yana duruyoruz. Bizler baskı görenlerin yanında duruyoruz. Bizler savaşa, kovuşturmalara, dışlanmalara karşı mücadele eden insanların yanında duruyoruz. Başka insanlar, gruplar soruşturmalardan geçirilirken, aşağılanırken gerçekten hiç kimse özgür olamaz. Bizim mücadelemiz ortak bir mücadeledir, her türlü baskıya karşı ortak bir mücadeledir. 

* Frankfurt Belediyesi Uyum ve Eğitim Bölümü Başkanı

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2021 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.