Newroz siyaseti çağırıyor

Sezai TEMELLİ yazdı —

  • Statükocu ittifakları yıkacak ve Kürt halkının alanlarda hakikati çağıran sesine kulak verecek bir demokrasi ittifakı iç siyaset açısından ne denli önemliyse küresel siyaseti etkilemesi açısından da o denli önemlidir.

Bu topraklarda Newroz zulme ve zorbalığa karşı kararlı bir tutum, bir direniş öyküsüdür. Kürt halkı yüzyıla yakındır emekle, bedelle, direniş ve mücadeleyle Newroz’u diriliş ve direniş günü haline getirmiş bir halktır. Newroz Kürt halkı için sadece geçmiş değil aynı zamanda geleceği inşa eden tarihsel bir yolculuk, hakikat yolculuğu, yaşama umudu olmuştur. Kürtler artık Newroz’laşmış, Newroz ise Kürtleşmiştir. Newroz Kürt halkının özgür ve demokratik yaşama iradesinin ifadesi haline gelmiştir. 

2013 Newroz’unu çok iyi hatırlıyoruz. O Newroz’da ortaya konulan en önemli şey, Kürt meselesinde demokratik çözüm iradesiydi. Kürt sorunu bu ülkenin, hatta Ortadoğu’nun temel sorunlarının hepsinin kilidi olduğu da bir gerçekliktir. İşte o nedenle aradan dokuz yıl geçmesine rağmen 2013 iradesinin aynı kararlılıkla sahiplenilmesi bu Newroz’un önemli bir ayırt edici özelliği olmuştur. 2013 Newroz’u ve o Newroz’da deklare edilen manifestonun bugün de geçerliliğini koruyan tarihi bir vesika olduğu görülmüştür. 

Alanları dolduran kitlelerin muhteşem kalabalığı herkesi fazlasıyla etkilemiştir. Ama bundan öte kitlelerin ortaya koymuş olduğu politik tavır önümüzdeki dönem siyasetini fazlasıyla etkileyecektir. Kürt halkının tüm baskılara rağmen gerçekleştirdiği bu müdahale siyasetin eksenini olması gereken yere doğru hızla çekeceğinden kimsenin kuşkusu olmasın. Kolay kolay rastlanılamayacak bu bütünleşmiş kararlı iradenin devlet, iktidar, muhalefet tarafından, hatta bölgesel ve küresel güçler tarafından nasıl karşılanacağı, nasıl okunacağı ve buna karşı nasıl politik reflekslerin ortaya çıkacağı önemli. Ama bundan öte, önümüzdeki süreçte yaşanacak siyasal gelişmeler içinde bu güçlü dalganın politik toplumsal denklemlere nasıl gireceği çok daha önemli. 

2022 Newroz’unun etkileri üzerine birçok farklı yorum ve analiz uzun bir süre daha yapılmaya devam edecektir. Birçok açıdan değerlendirilmeye muhtaç olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Hemen en başta akla geleni ise 2013 Newroz’u ile kurmuş olduğu güçlü bağdır. Aradan geçen dokuz yıla rağmen ve son yedi yılda ısrarla sürdürülen acımasız tecrid ve savaş politikalarına rağmen 2013 Newroz’unun iradesi tüm canlılığıyla 2022 alanlarında kendisini göstermiştir. Bu kısa tarih içinde akla hayale gelmeyecek tüm yöntemlere rağmen, siyasetin topyekûn tüm manevralarına rağmen, Sayın Öcalan’ın Kürt halkı için ifade ettiği duygusal ve politik anlam tüm kuşaklar için pekişmiştir. Bununla birlikte, Kürt meselesi başta olmak üzere demokratikleşme meselesinin çok boyutlu karakterine getirmiş olduğu bütünlüklü çözüm seçeneği belki de 2013 baharından bugün çok daha fazla sahiplenilmiştir. 

Bunun birkaç nedeni var. Krizin kaynağı kapitalist sistem ve ulus devlet anlayışıdır kuşkusuz ve sitem krizi giderek derinleşirken otoriter rejimler istikrasızlıktan, kaostan beslenerek, savaşı yaygınlaştırarak ayakta durmaya çalışmaktadırlar. Sürdürülebilir savaş senaryolarıyla statükonun yeniden üretimi adeta halkların kaderine dönüştürülmek isteniyor. Küresel ve bölgesel ölçekte devam eden çoklu krizin ve aşılamayan sorunların yaratmış olduğu tüm toplumsal ve siyasi maliyetleri de Kürt halkı taşımaktadır. 

Bu köhne düzenin statükosunu Kürt halkı ve tüm mağdur halklar için sonlandırabilecek bir çözüm nasıl halklar nezdinde önemli bir açılım sunuyorsa, siyaset açısından da yeni bir yol göstericidir. Üçüncü yol olarak tarif edilen bu yol göstericilik Newroz alanlarında, toplumun siyasallaşmış bedeniyle siyaseti çağırmıştır. Siyasetin ısrarla toplumsallaşamadığı, statükoya teslim olduğu, sitemin sınırlarında hareket ettiği bir süreçte yaratılmış olan bu seçenek adeta yeni bir kurucu aklı davet ediyor. 

Statükonun yıkılması adına tüm siyasal düzleme karşı demokratik barışçıl bir seçeneği ortaya koymanın ne denli değerli bir karşılığı olduğunun yaşadığımız dünyanın içine çekildiği kâbus aslında hepimize gösteriyor. Hala seçim hesaplarıyla bu kabustan çıkılacağına inanan saf akılları bir yana bırakırsak, statükocu ittifakları yıkacak ve Kürt halkının alanlarda hakikati çağıran sesine kulak verecek bir demokrasi ittifakı iç siyaset açısından ne denli önemliyse küresel siyaseti etkilemesi açısından da o denli önemlidir. Şimdi statükoya karşı mücadele ve Sayın Öcalan’ın siyasi denklemde yerini alacağı bir müzakere sürecinin politik ve toplumsal yaşamda örülmesi adına harekete geçme zamanı. Newroz’un çağrısına kulak verme zamanı…
 
Newroz pîroz be

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.