Örgütlenmeyen kadın saldırılara açıktır

Kadın Haberleri —

8 Ekim 2021 Cuma - 23:00

Zozan Derîk

Zozan Derîk

  • Ağustos ayında kurulan Kongreya Star Ewrûpa üyesi Zozan Derik, Rojava’dan Avrupa’ya göç ve kadınların örgütlenme sorunlarını değerlendirdi. Derik, örgütlü olmayan, örgütlenmeyen kadının saldırılara açık olduğunu söyledi.

ERKAN GÜLBAHÇE

Almanya’nın Dortmund kentindeki bir araya gelen  Rojavalı kadınlar, “Şoreşa Jinê Mîsogerîya Jiyana Azad e” şiarıyla 1’inci Kongreya Star Avrupa kongresini 29 Ağustos’ta gerçekleştirdi. Bu kongre ile birlikte “Kongreya Star Ewrûpa” adıyla örgütlenen Rojavalı kadınların durumuna, çalışmalarına ve Avrupa’da yaşadıkları sorunlara ilişkin Kongreya Star Ewrûpa üyesi Zozan Derik gazetemizin sorularını yanıtladı. 

DAİŞ ve Türk devletinin saldırılarından dolayı Rojava’dan Avrupa’ya yoğun bir göç yaşandı. Yaşanan bu göçe ilişkin ne söylenebilir? 

2011 yılında Suriye rejimi Rojava’ya saldırdı. 2014’ten itibaren DAİŞ ve Türk devletinin saldırıları başladı. DAİŞ ve Türk devletinin saldırıları birbirini tamamlayan, belli bir konsept içerisinde gerçekleşen saldırılardı. Rojava’ya saldırıların yanı sıra Türk devleti ve Suriye rejimi Başûrê Kurdistan’ı da yanına alarak Avrupa’nın desteği ile Rojava’yı izole edip, ağır bir ambargo uyguladılar. İnsanları açlık ile terbiye etme politikasıyla birlikte Rojava’yı insansızlaştırarak kendileri yerleşme gibi bir politika yürüttüler. Bu vesile ile ekonomik ambargo uygulanırken insan göçüne kapılarını açtılar. Bu süreçte Rojava’da çok büyük bir kitle Avrupa’nın dört yanına göç etti. 

Şimdiye kadar Rojava’dan Avrupa’ya ne kadar bir Kürt göçü yaşandı? Bu göç dalgasında kadınların oranı nedir? 

Yaptığımız araştırmalara göre on yıllık süreçte 500 bin civarında Rojavalı Kürt Avrupa’ya göç etmek zorunda kalmış. Bunların büyük bölümü de kadınlardan oluşuyor. Ne yazık ki, “din adına” yapılan saldırılar genellikle kadınları hedef haline getirdi. Bu temelde akıbeti belli olmayan yüzlerce Rojavalı kadın var. Rojava’da kadınlar saldırıların hedefi oldukları için Avrupa’ya göç eden göçmenlerin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Tam olarak Avrupa’ya göç eden Rojavalı kadınların sayısını bilmiyoruz. Kongreya Star-Ewrûpa olarak önümüzdeki dönemde Avrupa’ya göç etmek zorunda kalmış Rojavalı her kadına ulaşmaya çalışacağız. Her kadını Kongreya Star-Ewrupa bünyesinde toplayıp gerek Rojava’daki kadın mücadelesini ve gerekse Avrupa’daki çalışmalar konusunda bilgilendirip örgütlü bir kadın hareketi haline getirmek gibi bir hedefimiz var. Çünkü,  örgütlü olmayan kadınların Avrupa’da kendini korumaları çok zor. O yüzden kadınlarımızı örgütleyerek kendilerini koruyabilecekleri, düşmanın oyunlarını bozabilecek bir konuma getirmek istiyoruz.

Avrupa’ya göç eden Rojava kitlesi içerisinde kadınlar ne tür sorunlar yaşıyor, yaşadıkları sorunların ne kadar farkındalar? 

Avrupa sistemi, Avrupa’ya gelen göçmenleri içinde eritip asimilasyon politikasını uyguladığı bir gerçekliktir. Uygulanan politikanın bilincinde ve örgütlü olmayan kadınların sistemin içerisinde eriyip yok olacaklarının farkındayız. Çünkü örgütlü değiler ve sistemin eritme politikasına açıklar. Kürt gençlerinin büyük oranda bu çarka yeni düştüklerini görüyoruz. 

Peki ne yapılmalı?

Avrupa’daki aileler çocuklarına nereden geldiklerini iyi kavratmalılar. Kürt ve Kürdistan’ı, yani Kürtlerin verdiği mücadeleyi çocuklara iyi anlatmalı, Kürt kültürüyle büyütmeli ve Kürtçeyi iyi öğretmeliler. Ne yazık ki, Rojava’da gelen halkımızın bir bölümü bilinçli bir şekilde bizden uzak durmaya çalışıyor. Bizden uzak duranlar, sistemin tehlikelerine en açık olan kesimlerdir. Yaşamlarına baktığımızda çok yoz bir yaşam sürdürmekte, geldikleri yerleri unutmuş düşmanın politikalarına hizmet etmektedirler.

Rojava’da Avrupa’ya göç etmek zorunda kalan kadınlarımız sistem tarafından, kocası, babası, erkek kardeşi ve gerekse erkek egemen zihniyeti tarafından saldırılara maruz kaldıklarını gözlemliyoruz. Hatta bu saldırıların sonucunda yaralanma ve ölüm vakaları dahi yaşanmaktadır.

Bu konuda size gelen, ulaşmaya çalışan kadınlar oldu mu? 

Şu ana kadar yüzlerce kadın bizi aradı, bizden sorunlarını çözmemizi istedi. Bizi tanıyıp, geliştirdiğimiz politikayı öğrenmek istiyorlar. Bu yönde bir çabanın olduğunu da belirtmek istiyorum.

Bu nokta kadınlar ne yapmalı? Saldırılara nasıl karşılık vermeli?  

Kadınlar ancak örgütlenerek, irade oluşturarak kendini saldırılardan koruyabilir. Kadınlar, Rojava’daki mücadeleyi görmeden, kendisini tanımadan, bu saldırılara karşı korumanın en iyi yolu örgütlülük olduğunu bilmeden kendisini saldırılara karşı koruyamaz. Her şeyden önce özgürlüğü için çaba sarf etmelidir. Örgütlenmeyen, iradesi olmayan, kendine ait fikri olmayan kadın saldırılara karşı koyamaz, kendini koruyamaz. Örgütlü olmayan kadın kaybolmaya mahkûmdur. Biliyoruz, 5000 yıllık ataerkil zihniyettin etkilerini silmek o kadar da kolay değil. Bu anlamda kadının yükü gerçekten çok ağırdır. Bazı şeyler kolay değişip, dönüşmüyor. O yüzden öncelikle kadın kendisini dönüştürmeli, aileyi dönüştürmeli ve toplumun dönüşmesine katkı sunmalıdır.

Belki bazı kadınlarımız, “Avrupa’ya geldik özgür bir ortam bulduk” diye düşünebilirler. Avrupa’da özgürlük diye sunulan alan çok kaygandır. Kapitalist sistem bireyin özgür olarak hareket etmesini engelliyor. 

Rojava kitlesi içerinde kadınların kaçta kaçı örgütlü ve nasıl bir örgütlenmeye sahip? 

Rojava’da gelen halkımızı hem PYD hem de Kongreya Star-Ewrûpa etrafında örgütlenmeye çalışıyoruz. Ne yazık ki şu ana kadar kadınlarımız yeterince Kongreya Star-Ewrûpa etrafında toparlamada başarılı olamadı. Önümüzdeki süreçte hedefimiz tüm kadınlara tek tek ulaşarak Kongreya Star-Ewrûpa etrafından örgütlemektir. İhtiyaçlara göre belirlenen yerlerde Komin, komisyon, meclis ve inisiyatiflerle halkımızın ihtiyaçlarına cevap vermektir.

Bildiğimiz kadarıyla Rojavalı kadınlar çok geniş olmasa da bir örgütlülüğe sahipti. Neden Kongreya Star-Ewrûpa adıyla yeniden örgütlenme ihtiyacı duydunuz? 

Evet daha önce de Rojavalı kadınlar olarak çalışmalarımız vardı.   Belirli bir örgütlenmeye sahiptik. PYD’ye bağlı komisyonlar ve kominler şeklinde çalışmalar yürütüyorduk. Fakat dardı ve Rojava’dan gelen tüm kadınları içermiyordu. Kongreya Star-Ewrûpa ile çalışmalarda yaşanan eksiklikleri gidermek için çok geniş tabanlı bir oluşuma gitti. Yani sadece Kürt kadınları arasında değil, Araplar, Çerkezler ve Avrupa’da yaşayan diğer Rojava kökenli bütün halkların kadınlarını kucaklayan bir oluşuma ihtiyaç vardı. Biz Kongreya Star-Ewrûpa bu ihtiyacı gidermeyi amaçladık. Şimdi Kongreya Star-Ewrûpa çatısı altında kadınlar özgürlüklerine göre meclis, komisyon, komünler şeklinde kendini örgütleyebiliyor. Kongreya Star-Ewrûpa, Rojava kökenli bir halk veya dini bir oluşum özgürlüklerine göre komin, komisyon veya meclis kurma olanağı sağlıyor. 

Şimdiye kadar nerelerde örgütlendiniz? 

Şu ana kadar, Kongreya Star-Ewrûpa, Avrupa’nın yedi ülkesinde kendisini örgütledi. Bu ülkelerde meclisler, kominler ve komisyonlar oluşturuldu. Önümüzdeki süreçte de Avrupa’nın bütün ülkelerde örgütlenmeyi hedefliyoruz. 

Kongreya Star örgütlenmesiyle Rojavalı kadınlar ne tür avantajlara sahip olacak? 

Kadınlar Kongreya Star-Ewrûpa çatısı altında yaşadıkları yerlerde kendi kurumlarını kurabilir, bu kurumlarda eğitimlerini yapabilir. Sorunlarını tartışıp, çözümler üretebileceği merciler oluşturabilir. Zaten ihtiyaç duyulan yerlerde kadın evleri kurarak kadınlarımızın hizmetine sunacağız. Avrupa’da bu tür kurumları kurma ve geliştirme olanakları mevcuttur. Kongreya Star-Ewrûpa olarak halkımıza bu hizmetleri de sunacağız. Bu açıdan avantajları fazlasıyla var. 

Bundan sonra ne tür çalışmalar yürüteceksiniz? 

Bildiğiniz gibi Rojava’da kadınların gerek Rojava’nın savunmasında üstlendiği rol ve gerekse inşasında üstlendiği rol dünyada büyük bir yankı uyandırdı. DAİŞ karşı mücadelede Rojavalı kadınlar dünya çapında insanlık mücadelesi adına büyük bir takdir gördü. Bu anlamda biz de Rojava’da verilen mücadeleyi Avrupa’ya ve dünyaya anlatma gibi bir yükümlülüğümüz var. Bu yönlü çalışmalarımız da olacaktır.

Bu konuda gerek Rojava’da kadınların verdiği mücadele ve gerekse de Rojava’nın inşasında kadınların üstlendiği rol ve misyon, yürüttüğü çalışmalara ilişkin dosyalar oluşturduk. Amacımız; kadınların yürüttüğü çalışmaları daha yakında bilinmesi ve anlaşılmasını sağlamak. Çünkü Rojava deneyim gerçekten büyük bir deneyim.

Tabi bir de DAİŞ ile girilen savaşta birçok kadın arkadaşımızın akıbeti belli değil. Bu arkadaşlarımız durumuna ilişkin dosyalar hazırladık. Yine gerek çeteler tarafıdan ve gerekse de Türkiye tarafında kaçırılan arkadaşlarımız var. O arkadaşlarımızın durumuna ilişkin olarak da hazırladığımız dosyalar var. Türkiye ve DAİŞ’in, yine farklı çetelerin gerçekliğini Avrupa kamuoyunun bilmesi için çalışmalar yürüteceğiz. Bundan sonra güçlü bir lobi oluşturma çabamız olacaktır.

Son olarak Rojavalı kadınlara ve genel olarak özgürlük mücadelesi yürüten kadınlar nasıl bir mesaj vermek istersiniz? 

Kongreya Star-Ewrûpa olarak sadece Rojava’da veya Avrupa’daki Rojavalı kadınlara değil, dört parça Kürdistan’da ve yurtdışında yaşayan bütün Kürdistanlı kadınlara çağrımız kendilerini örgütlesinler. Düşmanlarımızın geliştirmiş olduğu politikayı boşa çıkarmanın en iyi yolu örgütlenmektir. Şunu bilmemiz gerekiyor; kadın her yerde hedeftedir. Şengal’de çok sayıda Kürt kadının akıbeti belli değil. Hakeza Efrîn’de dünyanın gözü önünde Türkiye’nin saldırıları sonrasında yüzlerce kadınımız kayıp edildi. Kürt kadınları özgürlüklerini elde edebilmek için 24 saat mücadelenin içerisinde yer almalılar. Özellikle çağrım genç Kürt kadınlarınadır; geliştirilen örgütlenmelere dahil olmalı, özgürlük mücadelesinde yerinizi almalı, özgürlüğünüz için çalışmalısınız. Başka türlü bizlere yaşam yok.

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2022 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.