Özgür yaşam kılavuzu Rêber Apo

Forum Haberleri —

15 Şubat 2021 Pazartesi - 23:00

  • PKK, Ortadoğu’da kürsel bir aktör olma yolunda emin adımlarla yeni insanlık tarihini çetin mücadeleyle yazarak yürüyüşünü devam ediyor. Her türlü saldırıya karşı dayandığı Apocu zihniyet ile dünya insanlığına umut ışığı oluyor.

KEREM ÇİFTÇİ

Faşist korku imparatorluğunun zihinlerde bile ceberrut yöntemlerle karakollar kurduğu karanlık Kürdistan günlerinde ilk başkaldırı bilincini zihniyet devrimi temelinde mayalayan ışık Fis’in zorlu topraklarına kök saldı. Bu, çağdaş İbrahim’in putlar kıran iradeleşmesiydi ve insanlığı ürküten karanlığa karşı aydınlanmanın kök hücresi PKK’nin doğuşuydu!

Halklar Önderi Serok Apo’nun eseri PKK, toplumsal soykırımlar üreten örgütlü Türk ırkçılığının Kürt'ü köleleştirme ve sömürgeleştirme hamlesini boşa çıkardı. PKK’yi her türlü askeri yönelimin sebebi olarak gösterme gafletinde bulunan ve Ortadoğu‘daki tarihi gelişmeleri okuyamayan politik kör figürlerin durumu tek kelimeyle trajedidir. PKK‘nin kurumsal kimliği ve dinamik mücadelesi olmazsa Kürdistan’daki kazanımlar bir gün bile ayakta kalamaz!

Kürt demokratik ulusunun ekonomik sermayesine ipotek koyan ve kapitalist modernite güçleri lehine yön veren çevreler eğer taviz vermeseler ve Türk soykırımcı faşizmine bir aylık bir ambargo uygulasalar, bankacılık sistemlerini kilitler ve istedikleri siyasi tavizleri de kopararak ekonomisini felç edebilirlerdi. Türk işgalciliğini meşrulaştıran bu açık sermaye talanı ortaklığının söylemleri kendi içinde bile çelişkilidir. Her olumsuzluğu PKK’ye mal eden bu sorunlu anlayış Kürdistan’a hiçbir fayda sağlayamaz.

PKK'nin sahadaki fedai varlığı olmazsa gelecek kuşakların kendi topraklarında geçimlerini sağlayacakları öz zenginliği üstünde dahi söz hakları olmayacak. Bugün yağmalanan Kürdistan ve Ortadoğu kadim halklarının geleceğidir. Kürdistan petrol bölgelerinde PKK'nin etkinlik kazanması dünyanın ve bölgenin dengelerini sarstı. Bu nedenle iç savaş pahasına PKK'nin Kürdistan yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynaklarının dışına çıkarılma konseptinin suç ortakları çoktur. Kürt ulusal birliğini zorlayan etkenlerden biri de bu küresel çıkarlar denklemidir.

Kürdistan ve Ortadoğu'yu özerk ekonomik bölgeler şeklinde bölerek denetimlerine alma amaçlı yeni askeri-demografik sömürgecilik ve işgalin kirli emelleri önünde PKK'nin dinamik fedai varlığı bir tehdit oluşturuyor. Emperyal vesayetçiliğe soyunmuş kimi güçlerin cüreti ve iğrenç varlıkları işte bu hesap denklemindeki karanlık rollerinden kaynaklıdır. Şurası nettir; yeni soykırım konsepti karşısında PKK ve Önderliği, Kürt halkı başta olmak üzere tüm Ortadoğu kadim halklarının yegane güvencesidir!

PKK'nin dayandığı demokratik halklar çeşitliliği ve ideolojik toplumsallığa yönelik geliştirilen soykırım girişimlerinin amacı bu direngen umut zeminini dağıtma, inançsızlık aşılama ve denetimine almadır. Psikolojik savaş laboratuvarları bu amaç doğrultusunda toplumsal alanda çok etkin çalışıyor. PKK ideolojik tabanını dağıtma amaçlı psiko-siyaset gibi yeni bilim dalları bile devreye sokuluyor. Yine Kürt sosyal dokusuyla oynamaya dönük sayısız yöntem de cabası ama nafile, bir türlü istenen sonuç alınamıyor. Faşist kumpas ters tepiyor. PKK örgütlü ve kesintisiz direnişi sayesinde kronikleşen Türk ırkçı devlet sorununu daha da belirginleştirerek tüm dünyada tartışılmasına olanak sunuyor.

PKK Ortadoğu’da küresel bir aktör olma yolunda emin adımlarla ilerlerken dayandığı Apocu zihniyet insanlığı eşitleyen bir umut ışığı oluyor. Halkları sömürerek kendisine sonsuz borçlandıran finans kapital tanrılarının denetimine aldığı yaşam zaman akışını kendi doğallığına tekrar döndürerek bir anlam farkındalığı da yaratıyor. Emperyal güçlerin katışıksız işgal ve talan şiddeti karşısında korunmasız olan toplumsallığı özgürleştirdiği topraklarda koruma görevini üstleniyor.

PKK yok sayılan ve tarihin dışına itilmek istenen Kürt halkını ise özgür demokratik yaşam iddiasının sahibi kılarak evrensel ölçekte onurlu insanlık ailesinin bir üyesi olarak hak ettiği saygın yerine tarihselleştirerek oturtuyor.

Yine Ortadoğu’nun bağrında özgür kadın eksenli yeni bir Kürt neolitik aydınlanma çağı da tüm ihtişamıyla ana kökleri üzerinden yeniden yeşertiyor. Kürt'ün ruhsal yıkımını ve diri diri ölümünü tasarlayan, tüm varoluşsal kimlik öğelerini ortadan kaldırmaya odaklanmış bin yıllık bu inkarın faşist zihniyet kalelerini ise sabır ve cesaretle dün Zap’da ve Heftanîn’de, bugün de Garê’de birer birer yıkıyor.

Evet, Kürdistan demokratik halklar devriminin Önderi Sayın Öcalan’ın küresel gerici bir komplo ile esaret altına aldığını sanan ve yedi düveli arkasına alan, yalvaran her türlü jeopolitik ve jeostratejik konumunu küresel güçlere peşkeş çeken Türk ırksal faşizmi yine de PKK hakikatine yenilmekten kurtulamadı. Komploya rağmen Sayın Öcalan'ın demokratik özgürlüğe dayalı felsefesi yine halklara görkemli kazandırırken, uluslararası güçlerin piyonu faşist diktatörlük ise dağılmanın eşiğine gelerek tüm dünyada teşhir ve izole olmaktan kurtulamadı.

İnsanları bölerek yutan fay hatlarının post-imparatorluk hayallerini de yerle bir eden bir PKK özgür yaşam inşa hakikatine tanıklık ediyoruz. Örgütlü kötülüğün zebaniler koalisyonu olan DAİŞ’e diz çöktüren ahlaki ve vicdani üstünlük abidesi PKK oldu. Bugün Rojava‘da kadın özgürlük devrimi gerici yobazlığa ve köhne zihniyetine hak ettiği dersi veriyor.

PKK 43. yılında yaşadığımız çağın insanlık esaretine başkaldıran radikal demokratik bir özgür yaşam felsefesini mümkün kılmayı başardı. İnsanlığın hayat damarlarına akan ve tertemiz yaşamı besleyen arındırıcı asıl ideolojik güç oldu. Bu inanç ve iman tüm zorluklara rağmen hala Ortadoğu’da demokratik siyasi çözüm umudunu diri tutuyor. Artık bu çağın adı Apoist çağdır ve zaman da “Özgür Önderlik zamanıdır.”

“Tarih, yanlış yaklaşanlardan intikam alacak kadar canlıdır. (…) Hiçbir zaman zorluklar pahasına kazandığımız mevziler dururken ve bu mevzilere dayanırken, umutsuzluktan teslimiyete, oradan da her türlü değerin inkarına varmayı kabul etmeyeceğiz. Her türlü direnişimiz ile bunu mahkum edeceğiz.” Halklar Önderi Abdullah Öcalan

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2021 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.