Bitmek bilmeyen Kürt karşıtı ittifaklar

Ahmet TURHALLI yazdı —

  • Şer ittifakları insanlık, din ve hukuk mücadelesi yalanları ile insanlığı aldatmaya devam etmek isterken, Kürtlerin haklı ve kutsal mücadelesine bir kaya gibi çarpmaktadırlar.

Kürt ve Kürdistan karşıtlığı neden bu kadar derin ve kapsamlıdır? Türkiye de kuruluştan bu yana, bütün hükümetler, darbelerin hepsi Kürt karşıtı ittifaklar biçiminde yapılanmıştır. Devlet gücü ve organizasyonu ile kurulan cemaat, cemiyet, parti hatta dernekler dahi Kürtleri yok etmek, asimile etmek ve Türkleştirmek için çalışmalar yürütmüşlerdir/yürütmektedirler. Güncel olarak Cumhur ittifakı ve Millet ittifakı bütün propaganda ve çalışmalarını Kürtleri yok etmek üzere programlamışlardır. 

Suriye’de Baasçıların ve iktidarcı Müslümanların ittifakları da bu minvaldedir. Irak’ta ölümcül düşmanlar olan Şiilerin ve Sünnilerin ittifakı dahi Kürt karşıtlığı üzerinden sağlanmaktadır. İran’da mollaların ve kendilerine halkın mücahitleri diyen, komünist, sosyalist ve demokratların da ittifakı Kürt ve Kürdistan karşıtlığına dayanmaktadır. 

Kürdistan’ı sömüren devletlerin iç politikaları bu ittifaklar ve yapılanmalar üzerinden şekillenirken, bölge devletleri olarak, Arapların, Farsların ve Türklerin ittifakı da sadece Kürt ve Kürdistan karşıtlığı üzerinden sağlanmaktadır. Kürt ve Kürdistan olmaz ise birbirlerini bir kaşık suda boğacak olan bu güçlerin birlik ve ittifak noktaları Kürtler ve Kürdistan karşıtlığıdır. T.C in ve NATO’nun da ittifak ve çalışma alanları en fazla Kürtler üzerinden sağlanmaktadır. Bunu, Kürtler bu sistemlere karşıdır ve savundukları ideolojilerden kaynaklandığını söylemenin de yeterli derecede açıklayıcı olduğunu söylemek gerçekçi değildir. 

Nedir ve kimdir bu Kürtler? Neresidir bu Kürdistan? Bu kadar devletlerin ve iktidarların hışmına neden maruz kalmaktalar?
Bu suallerin elbette cevapları fazlası ile mevcuttur. Fakat ben kendi zihin dünyam ve yaşamım boyunca yürüttüğüm mücadele, edindiğim hayat tecrübelerimle bu soruna cevap vermeye çalışacağım.

Kürtler oldukça kadim ve derin toplumsal bir yapıya dayanırlar. Aşiretleri, zengin ve farklı lehçeleri, farklı din ve mezhepleri, tarikat ve tekkeleri, oldukça zengin, çeşitli ve renkli kültüre sahiptirler. İlim ve irfanları ile demokratik, çoğulcu, özgürlükçü, cesur zihniyet ve yaşamları ile geçmişte ve günümüzde tarihe damga vurmuşlardır. Kimdir bunlar: Medler’in kurucusu Keyakser’in milletidir.

Zagroslarda İskender’i durduranlardır. Zalim Dehhak’ın zulmüne son verenlerdir. Mücrim Emevi hanedanını yıkarak, yerine Peygamber neslidir diye Abbasilere yol açanların komutanı olan Ebu Muslim Horasani’nin milletidir. Hulagu gibi katilleri durdurup, gerisin geriye Moğol steplerine geri gönderenlerdir. Avrupa’dan gelip Ortadoğu’yu işgal etmek isteyen, haçlı seferlerini yenilgiye uğratan büyük komutan Selahaddin-i Eyyubi ve amcası Şergu’nun milletidir. İngilizlere kök söktüren Şeyh Mahmut Berzenci’nin, yaşlı bilge Şehit Şeyh Said’in, size diz çökmedim diyerek, kendi idam taburesine tekme atan Seyyit Rıza’nın, Kemalizme asla boyun eğmemiş ve sonuna kadar mücadele etmiş Said-i Kurd-i nam-i diğer Said-i Nursi’nin milletidir. Dünyanın korkulu rüyası DAİŞ barbarlığını büyük bir cesaret ve irade ile yenilgiye uğratmış kadın ve delikanlıların mensubu olduğu millettir Kürtler. İnsanlık temsilinden asla vaz geçmemiş ve her türlü kötülüğüne karşı direnmiş Nuh’un, İbrahim’in, Yunus’un Zerdeşt’in milletidir. Belkıs ve Sara gibi insanlığa analık ve kraliçelik yapmış kadınların torunlardırlar. Hasankeyf ve birçok alanda şer müttefiklerinden maddi destek alarak sulara gömerek bitirmek istediğiniz tarihin çocuklarıdır. Ama Urfa göbekli tepede, Ergani Hilar mağaralarında Mardin de Duhok da ve bütün coğrafyada tarihleri fışkıran bir millettir Kürtler. Mısır’a ve Yunanistan’a medeniyet öğreten milletin ta kendileridirler. 

Kürdistan ise insanlığa beşiklik yapmış, yeraltı kaynakları zengin olan, oldukça fazla kültürlere ev sahipliği yapmış cennet bir coğrafyadır. Tevrat’ın ve Kur’an ın kutsal toprak dediği coğrafyadır Kürdistan. Bu coğrafyanın yetiştirdiği, bu milletin çocukları tarihte ve günümüzde Emri Bil Maruf’u yaşatmaya ve efsane olmaya devam etmekteler.

Şer ittifakları, her türlü silah ve güçleri ile, vahşi uygulamaları ile saldırmaya devam etmekteler. İçten ve dıştan fitne ve fesat yayarak, her türlü melaneti uygulayarak sonuç almak istemekteler. Kürtlerin mücadelesi ise tam tersine, Müslümanlık maskesi takmış, münafıkları her gün daha fazla teşir etmektedir. Demokrasi maskesi takmışların yalancılıklarını açığa çıkarmakta, sosyalistlerin maskelerini parçalamakta, çevrecilerin Kürdistan doğası karşısındaki iki yüzlülüklerini suratlarına çarpmaya ve barış severlerin nasılda savaşan güçlerle kol kola olduklarını açığa çıkarmaktadır. 

Şer ittifakları insanlık, din ve hukuk mücadelesi yalanları ile insanlığı aldatmaya devam etmek isterken, Kürtlerin haklı ve kutsal mücadelesine bir kaya gibi çarpmaktadırlar. Yapılan bu vahşet karşısındaki sessizlik ve destekleme tamda bundan dolayıdır. Biz Kürtler ve mücadelemiz haklı ve hak arama olduğu için, insanlıktan nasibini almış her insan bizlerle müttefik olmuştur. Dünya insanlığı kendi ana rahmi ile beraberdir ve bu mücadele zafere ulaşacaktır.

Dürüst insan ve dürüst dindar er ya da geç bu mücadelede yerini alacaktır. Varsın İktidarlar ve onların işbirlikçileri şer ittifaklarını kursunlar. Hakikatin özelliğidir hep galip gelecek ve haksız olanlar mağlup olacaktır. Çünkü asl olan hakikattir, maddi güç değildir. Unutulmamalı Cumhur, ya da Millet ittifakı, Kürt karşıtı birer ittifaktırlar. Her şer ve yalan, ittifakı dağıldığı gibi, bunlarda dağılmaya mahkumdur. Yalan ve zulüm üzerine kurulmuş Kürt karşıtı ittifaklar kayb edecektir. Kürtlerin ve Kürdistan ın kurtuluşu dünyada bumerang etkisi yapacak ve her kes hakikatle yüzleşecektir.

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.