Dijital dünyada cinsiyetçiliğe son

Kadın Haberleri —

  • BM Kadının Statüsü Komisyonu, kadınların dijital alandaki dezavantajlı konumuna, çevrimiçi şiddet ve ayrımcılığa dikkat çekerek, cinsiyete duyarlı politikaların geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu (CSW67), 67. oturumunu İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirdi. BM'nin toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınlarının durumunun güçlendirilmesi ve insan hakları konusundaki en büyük yıllık toplantısı olarak kabul edilen oturuma, dijital alanda cinsiyetçilik, cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında teknolojinin rolü damgasını vurdu.

6-18 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen toplantıda, dijital teknolojilerin ve yenilik süreçlerinin tasarımı, dönüşümü ve entegrasyonunda kadınların tam ve eşit katılımını ile liderliğinin teşvik edilmesi konularında yol haritası belirlendi.

7 bin katılımcı

Üç yıllık COVID-19 salgınının ardından yüz yüze yapılan ilk oturumda CSW67, 4 devlet ve hükümet başkanı ve 116 bakan dahil olmak üzere 7.000'den fazla katılımcıyla gerçekleşti. Toplantıya paralel olarak BM binasında 205 yan etkinlik ve STK’lerin katılımıyla yaklaşık 700 paralel etkinlik düzenlendi.

Dijital alanda da uçurum

Oturumlar ardından konuşan BM Kadın Birimi Direktörü Sima Bahous, CSW67’de yürütülen tartışma ve ulaşılan kararların bir kez daha kadınların bilim, teknoloji ve yeniliğe tam ve eşit katılımının önemini teyit ettiğini belirtti. Bahous,  teknoloji ve dijital platformlardaki eğitim olanaklarına ulaşımda cinsiyetler arası uçurumun hala endişe verici olduğuna da dikkat çekti.

Cinsiyete duyarlı politikalar şart

Bahous, kadınlara yönelik çevrimdışı ve çevrimiçi şiddet, taciz ve ayrımcılığa da dikkat çekerek, daha kapsayıcı eko-sistemler, güvenli ve cinsiyete duyarlı teknolojilere yatırımların teşvik edilmesi çağrısında bulunduklarını söyledi. Bahous, tüm kadınların kişisel gelişimlerini sağlamak üzere bilim ve iletişim alanında eşit eğitim koşullarının oluşturulması çağrısında bulundu.

Türkiye, Afganistan ve İran’a vurgu

Bahous konuşmasında, kamusal alanda kadınlara yönelik şiddetin artmasından Suriye ve Türkiye'deki depremlerin toplumsal cinsiyet üzerindeki etkilerine ve Afganistan, Ukrayna ve İran dahil olmak üzere acil durum ve kriz ortamlarında günlük şiddet ve ayrımcılığa kadar kadınlara yönelik ayrımcılık ve şiddete de dikkat çekti.

Dünyanın tüm bölgelerinde kadınlardan çok erkekler interneti kullanıyor. Gelişmekte olan ülkelerde erkek internet kullanıcılarının sayısındaki hızlı artış nedeniyle küresel cinsiyet farkı artmıştır.

 

Toplantıda alınan kararlar

Toplantıda üye devletlerin üzerinde anlaşmaya vardığı sonuç bildirgesinde yer alan öneriler şöyle:

-Yoksulluk, kırsal alan ve ücra bölgeler gibi zorlu hayat koşullarıyla mücadele eden kadınlar (ve kız çocukları), yerli kadınlar, göçmen kadınlar, yaşlılar, engelliler gibi daha fazla dezavantajlı konumda olan kadınlar için dijital politikalarda eşitlikçi ve katılımcı politikaların yaygınlaştırılması.

-Kadınların dijital okuryazarlık ve becerilere erişimini yaygınlaştırmak üzere kursların verilmesi.

-Teknoloji yoluyla yaşanan ya da artan toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı sıfır tolerans politikalarının teşvik edilmesi. Şiddetin önlenmesine öncelik verilmesi.

- Cinsiyetçi kalıplar ve geri sosyal normların aşılmasını sağlayan, aynı zamanda veri gizliliği ihlalleriyle mücadele eden şeffaflık ve hesap verebilirliği geliştirme.

- Bilimsel ve teknolojik alanlarda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik politika ve programların teşvik edilmesi. Cinsiyete duyarlı eğitim, uzaktan eğitim çözümleri ve sosyal bilimler ile bilimsel alanların öğretimini birleştiren disiplinler arası yaklaşımlar dahil olmak üzere destekleyici iş yerleri ve eğitim ortamlarının oluşturulması.

- Genç erkekler ve erkek çocuklar da dahil olmak üzere gençleri meşgul eden, eğiten, cesaretlendiren ve güçlendiren dijital teknolojilere olumlu katılım için dijital içerik, farkındalık kampanyaları düzenleme. Toplumsal cinsiyet kalıp ve yargılarına, olumsuz sosyal normlara meydan okuyan  toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşımın geliştirilmesi. 

Çevrimiçi şiddet artıyor

Teknolojik gelişmelerle birlikte, toplumsal ve kadına yönelik şiddet de biçim değiştiriyor. Teknoloji, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin farklı biçimlerini uzaktan, fiziksel temas olmaksızın ve sınırların ötesinde gerçekleştirilebilecek bir şeye dönüştürdü. Dijital alanda şiddet günümüzde kadınların giderek daha fazla maruz kaldığı bir şiddet türü olarak karşımıza çıkıyor. Çevrimiçi ortamda kadınlara yönelik şiddet eylemleri arasında siber taciz, çevrimiçi mobbing, gözetleme ve mahremiyet ihlalleri, cinsel taciz ve resimler ve videolar dahil olmak üzere kişisel bilgilerin yetkisiz kullanımı ve manipüle edilmesi yer alıyor. 

Birleşmiş Milletler’in 2021 yılında yayınladığı “Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Siber Şiddet-Dünya Geneli Acil Eylem Çağrısı" raporuna göre, kadınların çevrimiçi şiddete maruz kalma olasılığı erkeklere göre 27 kat daha fazla.

Anonim profillerin kullanılması, mağdurun gördüğü zararı artırabilir. Birleşmiş Milletler 2018'de BM İnsan Hakları Konseyi (UNHRC)’nin “Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin dijital ortamlarda önlenmesi ve bunlara müdahale edilmesi” kararını kabul etti. Karar ayrıca işletmeleri, İş Dünyası ve İnsan Haklarına İlişkin Yol Gösterici İlkeleri uygulamaya, kadın ve kız çocuklarının özel verilerini korumaya, şiddeti bildirmek için şeffaf ve etkili süreçler oluşturmaya ve kadınları ve kız çocuklarını dijital bağlamlarda şiddetten anlamlı bir şekilde koruyan politikalar geliştirmeye çağırıyor. 

CENEVRE

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2023 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.