Ehven-i şerciliğe diktatör çarpabilir

Ziya ULUSOY yazdı —

  • TÜSİAD ve emperyalistler, Erdoğan faşizmine karşı, halk kitlelerinin biriken öfkesinin, devrimci alternatife yönelmesini engellemek için parlamenter restorasyon manevrasının  sahipleri.

Faşizme karşı olan  genişçe halk kesimleri,  Erdoğan faşizminden  birleşik burjuva muhalefet Millet İttifakı’nın(Mİ)  seçim kazanması yoluyla kurtulma  beklentisi içinde.

Ehven-i şer bir beklenti

Erdoğan faşizmi tabii ki kitle desteğini hızla yitiriyor. Bu, sermaye oligarşisinde ve emperyalistlerde, yeni bir manevraya  yol açıyor.

TÜSİAD’ın sesini eleştirel hale getirmesi, ABD emperyalistlerinin çelişkili olduğu konular gündeme gelince diktatöre değer vermediğini hissettirmesi, manevranın işaretleri.

TÜSİAD ve emperyalistler, Erdoğan faşizmine karşı, halk kitlelerinin biriken öfkesinin, devrimci alternatife yönelmesini engellemek için parlamenter restorasyon manevrasının  sahipleri.

Anti faşist kitlelerdeki “seçimle değiştirme beklentisi” henüz diktatörün doğrudan Mİ’ye saldırısına çarpmış değil.

Fakat diktatör, paralı uşağı Barlas’a “CHP kapatılabilir” lafını söyletip kamuoyunun nabzını yoklayınca “ne oluyoruz” şaşkınlığına yolaçtı.

Tarihten ders almak

Kolaycı yolla, kötünün iyisine destek yoluyla faşizmden kurtuluş beklentisi, her seferinde değişik burjuva alternatiflerin kazanımına yolaçtı.

Bu, burjuvazinin halk hoşnutsuzluğunu kendi hakimiyetinin değişik kliklerinin iktidar trampleni yapma politikasının kazanımı. Kaybedeni ise işçi sınıfı ve halklar.

12 Eylül askeri faşizminden ehven-i şercilikle kurtuluş beklentisi ,rejimin bakanı Özal’ı başa getirdi. Demirel’li, İnönü’lü, Çiller’li burjuva iktidarları dönemlerine yolaçtı. 

Bu iktidarlar, Kürdistan’da kirli savaşın ve Türkiye’de faşist baskıların bizzat uygulayıcıları oldular.

Kürt özgürlük mücadelesine karşı kirli savaşı yoğunlaştırdıkça, Türkiye kentlerinde de devrimci ve halk hareketlerine karşı da kaybetme, zindan, siyasi suikastler, işkence silahlarını yoğun olarak kullandılar.

Sivas, Gazi ve cezaevleri katliamlarını yaşattılar.

Daha önemlisi de, Kürt düşmanlığını yükselterek Türk halkı arasında şovenist kitle desteği tahkimatı yaptılar.

Sonuç bu kez de Refah-MHP-Ecevit’in yükselişi oldu.

Kürt özgürlük mücadelesi bu dönemler boyunca yenilgiye uğratılamayınca, güçlendirilen şovenizm ve politik islamcılık bu partileri yükseltti.

Kürt düşmanlığına dayanarak yükselen Ecevit, MHP’yle birlikte devrimci harekete en ağır katliamı gerçekleştirmekle övündükten sonra silindi.

Kapitalizmin kriziyle birleşen siyasi tükeniş koşullarında, bu kez RP’den doğan AKP, MÜSİAD’ın örgütlü gücü olarak ve TÜSİAD ile ABD emperyalizminin desteğinde, iktidara getirildi.

AB’ye giriş sürecinin, burjuva demokrasisine değişim sürecinin hükümeti olarak sivriltildi.

AKP, bu kez kendisini burjuvazi ve emperyalistlere vazgeçilmez olarak dayatmakla kalmadı.

Erdoğan, Kürt özgürlük hareketini ve devrimci hareketi tamamen ezmek üzere İslamcı-Türkçü faşist rejimi inşa etti.

Vahşet ve barbarlıkla, kirli ve işgalci savaşlarla çok kan döktü. Fakat direnişi ezemeyince, kitle desteği çözülmeye başladı.

Kapitalizmin krizi bu çözülmeyi hızlandırıyor

Burjuvazi ve emperyalistler bu kez yine manevrayla parlamenter restorasyon alternatifini parlatıyorlar.

Erdoğan faşizminin niyeti, Mİ’na da saldırarak, iktidarını korumak.

Bunu yapabilmesi burjuva ve emperyalist kampla ilişkisine ve Rojava’da işgalci savaşı genişletebilmesine bağlı. 

Bu olasılığın basit belirtisi bile, seçimle faşizmden kurtulma beklentisindekileri şaşırtmaya yetiyor.

Çünkü Erdoğan faşizminin düşme eğimine girmesine asıl yol açan, burjuva muhalefet ve emperyalistler değil, başta Kürt özgürlük hareketi olmak üzere, devrimci hareketin ve kitle mücadelesinin oluşturduğu direniş oldu.

Direnişi işçi sınıfı ve halklarımız lehine sonuçla birleştirmenin  biricik yolu, şimdi kitlesel eylemler boyutunu örmek ve geliştirmek; mücadeleyi halkçı devrimci iktidar hedefine bağlamaktır.

Bu başarıldığı ölçüde, faşizmin yenilgisini getirecek. kötünün iyisi oyunu da bozulacak, işçi sınıfı ve halkların özgürlüğünün ve kurtuluşunun yolu açılacak...

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.