Geleceğin sakin kentlerine

Demir ÇELİK yazdı —

  • Yerel yönetimler önümüzdeki dönemde çok daha önem arzedecektir. Devasa, mega kentler yerine doğa ile iç içe toprak, su, hava döngüsünü esas alan kent politikalarını uygulamaya almak hayati konu olmaktadır.

Devletli sistemin neden olduğu toplumsal ve ekolojik kırım dur durak bilmiyor. Her gün adını yeni duyduğumuz fırtınalar, kasırgalar eşliğinde seller kopmakta, erozyonlar yaşanmakta, buzullar hızla erimektedir. Küresel ısınmanın bizim coğrafyamızdaki yansıması kuraklık ve az yağış almakla sonuçlanıyor. 20-30 yıl öncesine kadar metrelerce karın yağdığı Kurdistan’ın kimi yerlerine bu kış kar ya hiç yağmadı ya da çok az yağdı. Anlayacağınız küresel ısınmaya neden olan faktörler ortadan kaldırılamazsa bizi, yerküremizi ve geleceğimizi tehdit eden büyük tehlikeler bekleniyor.

Küresel ısınmaya neden olan kendisi ile birlikte gezegenimizin yok oluşuna yol açan aslında insanın ta kendisidir. İnsanın kent devleti ile iktidar ve kâr uğruna doğamızı talan etmesiyle başlayan bu süreç, özellikle sanayi devrimi sonrasında büyük kırımlarla üst bir evreye sıçramış bulunuyor.

Bugün yaşanan ekolojik kırım ve küresel ısınmanın nedenlerini sıralayacak olursak;

1- Endüstüryalizm: Sanayi devrimi ile birlikte yaygınca kullanılan fosil yakıtların yüksek oranda karbondioksit salınımına yol açması. Karbon emisyonu ve sera gazlarının ozon tabakasını inceltmesi sonucu güneşin zararlı ışınlarının küremize direk gelmesine neden olmuştur. Bu da gezegenimizin olduğundan fazla ısınmasıyla sonuçlanmaktadır.

2- Ormansızlaştırma: Sanayi devrimi sonrasında başta ağaçlar olmak üzere, bitkilerin yoğunca kesilmesi ve yok edilmesi ile atmosferimizde karbondioksit oranı yükselmeye başladı. Atmosferdeki karbondioksit döngüsünün bozulması sonucu sera gazının artması beraberinde ozon tabakasının incelmesi ile sonuçlandı. 

3- Tarım ilaçları: Kimyasal ilaçlar, gübre ve hayvansal atıklar metan ve azot oksit salınımı ile küresel ısınmayı hızlandıran faktörler olmaktadır. 

4-Trafik: Hava, kara ve deniz araçlarında kullanılan fosil yakıtlar sera gazının artmasına, dolayısıyla küresel ısınmayı hızlandırmaktadır. 

5- Nükleer Silahlar: Savaşlarda başta nükleer olmak üzere ateşli silahların neden olduğu gazların atmosferdeki gaz döngüsünü bozması sonucu ozon tabakasının incelmesi hızla yaşanmaktadır.

Bütün bu faktörler devletli sistemin iktidar ve kâra doymak bilmeyen, doğamızı, eko- sistemimizi gasp ve talan etmesi sonucu ortaya çıkmış kötülüklerdir. Bu nedenle yerel yönetimler önümüzdeki dönemde çok daha önem arzedecektir. Devasa, mega kentler yerine doğa ile iç içe toprak, su, hava döngüsünü esas alan kent politikalarını uygulamaya almak hayati konu olmaktadır. Bu hassasiyetle 31 Mart seçimlerine yaklaşır, Kurdistan’da demokratik, ekolojik ve katılımcı yerel yönetimler anlayışımızla kendimizi ve kentlerimizi yönetir, eko kırıma karşı toplumsal ekoloji mücadelesinde küresel ölçekte demokratik modernitenin ete kemiğe bürünmesine öncülük edebilirsek eko- sistemin sürdürülmesinde önemli başarıyı sağlamış oluruz.

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.